Konzultační hodiny

Rodiče mohou konzultovat prospěch a chování žáka nejen na třídních schůzkách, při níže uvedených konzultačních hodinách, ale  i kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím, třídním učitelem, výchovnou poradkyní a ředitelkou školy. Při jednání rodičů se zástupci školy mohou být žáci přítomni. K projednání důležitých, neodkladných záležitostí jsou rodiče pozváni mimořádně, písemně nebo telefonicky. Rodiče žáků 9. ročníku jsou zváni výchovným poradcem na schůzku k volbě povolání.

  Jméno Den konzultace Čas Telefon Mail
  Mgr. Soulek denně 7:00 - 8:00 353392241 reditel.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Provázková denně 7:00 - 8:00 353392241 provazkova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Bláhová P. úterý , středa 13:00 - 13:30 353392241 blahova.zstepla@iskola.cz
  Bc. Bláhová K.     774736508 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Gabriková úterý  9:00 - 9: 30 777199354 gabrikova1.zstepla@iskola.cz
  Ing. Kepl pondělí 8:00 - 8:30  728364857 kepl.zstepla@iskola.cz
  Krpalová pondělí 10:55 -11:40  353392241 krpalova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Neužilová pondělí 7:15 - 7:45 353392241 neuzilova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Flekal     353392241 flekal1.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Rudolfová pondělí  12:55 - 13:25 353392241 j.rudolfova@email.cz
  Mgr. Růžek pondělí, čtvrtek   7:00 - 7:30 353392241 ruzek.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Soukupová pondělí 9:45 - 10:45 353392241 soukupova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Srpová  pondělí  7:00 - 7:45 704194734 srpova.zstepla@iskola.cz
  Bc. Stehlík  pondělí 10:00 - 10:30 353392241  
  Mgr. Stránská úterý 10:00 - 10:45 353392482 stranska.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Sůvová  středa  9:00 - 10:00 353392241 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Tesařová  úterý  10:55 - 11:40 774736508 tesarova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Vlčková  úterý 7:00 - 7:40 774736508 vlckova.zstepla@iskola.cz


 

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2018
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace