Konzultační hodiny

Rodiče mohou konzultovat prospěch a chování žáka nejen na třídních schůzkách, při níže uvedených konzultačních hodinách, ale  i kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím, třídním učitelem, výchovnou poradkyní a ředitelem školy. Při jednání rodičů se zástupci školy mohou být žáci přítomni. K projednání důležitých, neodkladných záležitostí jsou rodiče pozváni mimořádně, písemně nebo telefonicky. Rodiče žáků 9. ročníku jsou zváni výchovným poradcem na schůzku k volbě povolání.

  Jméno Den konzultace Čas Telefon Mail
  Mgr. Soulek Jan úterý a čtvrtek 7:00 - 8:00 353392241 reditel@zstepla.cz
  Mgr. Popovičová Petra pondělí a čtvrtek 13:00 - 14.00 353392241 zs.tepla@seznam.cz
  Farrant Lucie středa 7:00 - 7:40 353392241 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Janischová Hana středa 7:00 - 7:40 774736508 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Gabriková Šárka středa 13:00 - 14:00 777199354 zs.tepla@seznam.cz
  Ing. Kepl Jaroslav čtvrtek 7:30 - 9:00  728364857 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Soulková Jana úterý a čtvrtek 7:00 - 7:40  774736508 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Neužilová Michaela pondělí a čtvrtek 7:15 - 7:45 353392241 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Flekal Jan pondělí 12:40 - 13:25 353392241 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Rudolfová Jitka pondělí  14:00 - 15:00 353392241 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Růžek Václav pondělí   7:00 - 8:30 353392241 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Soukupová Iva pátek 9:45 - 10:45 353392241 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Srpová Stanislava středa 7:00 - 7:40 704194734 zs.tepla@seznam.cz
  Soulková Adéla     353392241 zs.tepla@seznam.cz
  Lukášková Jana úterý 10:00 - 10:45 353392241 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Sůvová Jitka pondělí 13:30 -14:30 353392241 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Tesařová Pavla úterý  7:00 - 7:40 774736508 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Vlčková Martina pondělí 7:00 - 7:45 774736508 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Šindelářová Martina středa 8:00 - 9:00 353392241 zs.tepla@seznam.cz
  Hlavatá Jana     774736508 zs.tepla@seznam.cz
  Toth Radek     353392241 zs.tepla@seznam.cz


 

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2018
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace