Konzultační hodiny

Rodiče mohou konzultovat prospěch a chování žáka nejen na třídních schůzkách, při níže uvedených konzultačních hodinách, ale  i kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím, třídním učitelem, výchovnou poradkyní a ředitelkou školy. Při jednání rodičů se zástupci školy mohou být žáci přítomni. K projednání důležitých, neodkladných záležitostí jsou rodiče pozváni mimořádně, písemně nebo telefonicky. Rodiče žáků 9. ročníku jsou zváni výchovným poradcem na schůzku k volbě povolání.

  Jméno Den konzultace Čas Telefon Mail
  Mgr. Soulek     353392241 reditel.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Provázková denně 7:00 - 8:00 353392241 provazkova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Bláhová     774736508 blahova.zstepla@iskola.cz
  Bc. Bláhová K.     774736508 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Gabriková        
  Ing. Kepl     353392241 kepl.zstepla@iskola.cz
  pí. Krpalová     353392241 krpalova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Neužilová     353392241 neuzilova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Prokopová     353392241 prokopova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Rudolfová        
  Mgr. Růžek     353392241 ruzek.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Soukupová     353392241 soukupova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Srpová      774736508 srpova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Stránská     353392482 stranska.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Sůvová         
  Mgr. Tesařová      774736508 tesarova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Vlčková      774736508 vlckova.zstepla@iskola.cz
           


 

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2018
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace