Konzultační hodiny

Rodiče mohou konzultovat prospěch a chování žáka nejen na třídních schůzkách, při níže uvedených konzultačních hodinách, ale  i kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím, třídním učitelem, výchovnou poradkyní a ředitelkou školy. Při jednání rodičů se zástupci školy mohou být žáci přítomni. K projednání důležitých, neodkladných záležitostí jsou rodiče pozváni mimořádně, písemně nebo telefonicky. Rodiče žáků 9. ročníku jsou zváni výchovným poradcem na schůzku k volbě povolání.

  Jméno Den konzultace Čas Telefon Mail
  Mgr. Leheňová středa 10:00 - 10:45 353394241 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Rastočná středa 10:00 - 10:45 353394241 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Bláhová pondělí 7:30 - 7:50 774736508 zs.tepla@seznam.cz
  Ing. Kepl čtvrtek 9:00 - 9:30 353394241 zs.tepla@seznam.cz
  pí. Havlíčková pondělí 7:15 - 7:45 774736508 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Jaloševská úterý 7:25 - 7:45 774736508 zs.tepla@seznam.cz
  pí. Lukášková středa 9:00 - 9:30 353394241 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Matysová pondělí 7:00 - 7:45 774736508 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Němcová pondělí 7:15 - 7:40 353394241 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Považanová středa 7:15 - 7:45 353394241 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Prokopová středa 11:00 - 11:30 353394241 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Provázková čtvrtek 7:00 - 8:45 774736508 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Soukupová pondělí 10:00 - 10:30 353394241 zs.tepla@seznam.cz
  Bc. Srpová H. čtvrtek 7:15 - 7:55 353394241 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Srpová S. pondělí 7:00 - 7:45 774736508 zs.tepla.srpova@seznam.cz
  Mgr. Stránská středa 10:00 - 10:45 353394482 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Tesařová pondělí 8:55 - 9:40 353394241 zs.tepla@seznam.cz
  Mgr. Vlčková pondělí 7:30 - 7:50 774736508 zs.tepla@seznam.cz


 

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2018
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace