Konzultační hodiny

Rodiče mohou konzultovat prospěch a chování žáka nejen na třídních schůzkách, při níže uvedených konzultačních hodinách, ale  i kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím, třídním učitelem, výchovnou poradkyní a ředitelkou školy. Při jednání rodičů se zástupci školy mohou být žáci přítomni. K projednání důležitých, neodkladných záležitostí jsou rodiče pozváni mimořádně, písemně nebo telefonicky. Rodiče žáků 9. ročníku jsou zváni výchovným poradcem na schůzku k volbě povolání.

  Jméno Den konzultace Čas Telefon Mail
  Mgr. Leheňová Pondělí 7:00 - 8:00 353392241 reditel.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Provázková denně 7:00 - 8:00 353392241 provazkova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Bláhová Pondělí 13:00 - 13:30 774736508 blahova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Fiebiger Pondělí 10:00 - 10:30 353392241 fiebiger.zstepla@iskola.cz
  Bc. Bláhová K. Pondělí 7:15 - 7:45 774736508 zs.tepla@seznam.cz
  Ing. Kepl Úterý 9:00 - 9:30 353392241 kepl.zstepla@iskola.cz
  pí. Krpalová Úterý 9:00 - 9:30 353392241 krpalova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Matysová Středa 7:00 - 7:30  774736508 matysova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Němcová Pondělí 7:15 - 7:45 353392241 nemcova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Neužilová Pondělí 7:15 - 7:45 353392241 neuzilova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Považanová Úterý  7:10 - 7:45 353392241 povazanova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Prokopová Středa 7:10 - 7:40 353392241 prokopova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Růžek Čtvrtek 8:00 - 8:45 353392241 ruzek.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Soukupová Pondělí 12:55 -13:25 353392241 soukupova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Srpová  Pondělí 7:10 - 7:45 774736508 srpova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Stránská Pátek 9:00 - 9:45 353392482 stranska.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Tesařová Čtvrtek 7:10 - 7:45 774736508 tesarova.zstepla@iskola.cz
  Mgr. Vlčková Pondělí 7:10 - 7:45 774736508 vlckova.zstepla@iskola.cz


 

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2018
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace