Metodik prevence sociálně patologických jevů

 

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů pro školní rok 2020/2021
Mgr. Václav Růžek

Konzultační hodiny: pondělí 7:00 - 8:30 hodin


Prosíme rodiče, aby si tuto konzultaci domluvili předem.

Náplň práce školního metodika prevence sociálně patologických jevů:

  • Tvorba a realizace a vyhodnocení minimálního preventivního programu – monitorování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení.
  • Aktivně spolupracuje s rodinou v případě krizové intervence.
  • Spolupracuje s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky v oblasti prevence a řešení případných problémů.
  • Spolupracuje s institucemi a organizacemi zabývajícími se prevencí sociálně patologických jevů a péčí o děti a mládež.
  • Reaguje na podněty žáků i pedagogů, řeší ve škole projevy rizikového a násilného chování, rasismu a xenofobie, užívání návykových látek, kriminality apod. Tyto jevy vyhodnocuje, informuje vedení školy a přijímá adekvátní opatření.

 

Důležité kontakty:

        Linka bezpečí: tel.: 116 111
                              mail: pomoc@linkabezpeci.cz
                              chat: chat.linkabezpeci.cz

Linka ztracené dítě: tel.:116 000

Rodičovská linka: tel.: 840 111 234
                          tel.: 606 021 021
                          mail: pomoc@rodicovskalinka.cz

 

Pravidla bezpečného internetu
http://www.bezpecnyinternet.cz
 
Nezapomeň: opatrný internetový surfař je inteligentní surfař!

1. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!
2. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!
3. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!
4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!
5. Nedomlouvej si schůzkou po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.
6. Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť webovou stránku.
7. Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!
8. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy!
9. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!

http://www.azrodina.cz/5811-zakazat-detem-internet-nebo-facebook-mame-lepsi-reseni

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2018
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace