Personální obsazení školy

 

Ředitel  školy - Mgr. Jan Soulek

Zástupkyně ředitelky školy - Mgr. Vendula Provázková

Hospodářka školy - Bc. Jana Veselovská

Účetní školy - Markéta Hlávková

Mzdová účetní - Renata Dudlová

 

Výchovný poradce - Mgr. Alena Stránská

Metodik prevence sociálních patologických jevů - Mgr. Václav Růžek

 

 

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Gabriela Považanová- učitelka 2. stupně

Mgr. Michaela Neužilová - učitelka 2. stupně

Jana Hlavatá - učitelka C třídy

Jan Marek - učitel 2. stupně

 

Asistenti pedagoga

R. Kančevová - asistentka 1. stupně

J. Kehrtová - asistentka 1. stupně

N. Mezerová - asistentka 2. stupně

K. Štefanská - asistentka 1. stupně

T. Švedová - asistentka 1. stupně

Z. Stojkovičová - asistentka C třídy

 

Třídní učitelé

1. A - Mgr. P. Tesařová 1. C - Mgr. A. Stránská 6. A - Mgr. S. Němcová
2. A - Mgr. M. Vlčková   6. B - Mgr. P. Fiebiger
3. A - Mgr. V. Matysová   7. A - Mgr. V. Prokopová
3. B - Mgr. P. Bláhová   8. A - Mgr. V. Růžek
4. A - Mgr. S. Srpová   9. A - Ing. J. Kepl
4. B - Bc. K. Bláhová    
5. A - Blanka Krpalová    
5. B - Mgr. I. Soukupová    
     

 

Provozní zaměstnanci Školní jídelna Školní družina
J. Mikulenka - školník S. Štětková - vedoucí školní jídelny E. Pivoňková - vedoucí vychovatelka
D. Rychtaříková - uklízečka

M. Kávová -  vedoucí kuchařka

V. Businská - pom. kuchařka

D. Purkytová - vychovatelka
M. Matějková - uklízečka   E. Šteklová - vychovatelka
E. Tamášová - uklízečka    

 

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2018
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace