Život ve škole ...

25. 10. 2017 - Základní škola v Teplé, příspěvková organizace, pořádala tradiční lampiónový průvod k výročí vzniku samostatného Československa (28. října).


25. 10. 2017 - den před podzimními prázdninami jsme věnovali projektům. Na 1. stupni to byl projektový den s názvem „OD NÁS DO EVROPY “. První třída poznávala naše město a zavítala na Městský úřad, kde si s nimi povídal pan starosta, Karel Hermann. Druhé třídy plnily úkoly zaměřené na Českou republiku. Vyrobily si praporky. Třetí třídy poznávaly Slovensko a dozvěděly se spoustu zajímavých věcí o našich sousedech. Čtvrté třídy si přinesly materiály a ve skupinkách tvořily mapu Polska, páťáci se věnovali našemu dalšímu sousedovi - Německu. 2. stupeň pracoval na projektu Historií po časové ose. jednotlivé třídy se zabývaly určitým historickým obdobím naší republiky. Projektbyl zpracováván jako historická událost, ale také jako možnost zjistit, jak se v dané době žilo. Žáci 6. třídy zjišťovali, jak se žilo obyvatelům 1. republiky, 7. třída poznávala život za 2. světové války. Osmáci nahlédli do období 1948 - 1968 a třída devátá zjišťovala, jaký byl život v letech 1968 - 1989. Žáci C třídy pracovali na projektu "Podzim v lese". Cílem bylo motivovat  žáky k zájmu o přírodu a ukázat, jak potřebné je o ni pečovat. Při osvojování vědomostí pracovali žáci ve skupinách, střídali se na různých stanovištích, kde poznávali houby, rostliny a zvířata žijící v lese.


17. 10. 2017 - žáci 1. třídy se vydali na podzimní vycházku do zahradnictví v Klášteře Teplá. Cestou pozorovali přírodu, poznávali stromy a sbírali přírodniny, které pak využijí v hodinách pracovních činností. V zahradnictví si děti prohlédly obrovské skleníky, ve kterých měly možnost vidět, jak se pěstují různé bylinky, okrasné rostliny a keře.  Na rozloučenou pak dostaly malou podzimní dýni. Vycházka se vydařila, nejen díky krásnému počasí, ale i díky dobré náladě, která nás všechny provázela cestou tam i zpět..                           Mgr. Martina Vlčková


11. 10. 2017 - ve druhé třídě se konal „první námořnický den“. Děti si připravily krásné kostýmy a celý den plnily námořnické úkoly. Nejdříve si zopakovaly palubní řád a stvrdily to svým otiskem prstu. Poté musely seřadit podle abecedy spoustu slov, které souvisejí s námořníky. Musely ukázat, že umí počítat. Vytvořily krásné rybí obrázky a naučily se vázat uzel  lodní smyčku. Námořníci a námořnice byli super, a proto si vysloužili svůj první amulet.                                            Kapitánky Vendula Provázková a Marie Kávová


11. 10. 2017 - rámci učebního tématu „Památky Tepelska“ navštívily třídy 3. A a 3. B klášter Teplá. Během cesty si žáci všímali zajímavých staveb, prohlíželi si sochy, ale také pozorovaly barvy a „nálady“ podzimu. V areálu kláštera jsme si vyprávěli pověsti, které se váží k založení kláštera a k jeho zakladateli blahoslavenému Hroznatovi.                                                 Mgr. Stanislava Srpová a Eliška Havlíčková


10. 10. 2017 - zveřejněna Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017.


4. 10. 2017 - se žáky 8. a 9. ročníku jsme navštívili Ekocentrum v Chebu a absolvovali jsme program s názvem Babka kořenářka. Seznámili jsme se s různými bylinkami a jejich účinky na lidské tělo. Poté si žáci připravili a uvařili bylinkový čaj a vyrobili si měsíčkovou mastičku. Nakonec jsme ještě prošli statek a krmili jsme a hladili ovce, kozy, králíky, kočky i prasátka. Ti odvážnější si pohladili i potkana. Na závěr bychom rádi poděkovali Karlovarskému kraji, který nám zajistil dopravu.                           Mgr. Markéta Dornicová


27. 9. 2017 - devatá třída se vydala na prezentační výstavu středních škol Karlovarského kraje, kterou ve středu od 9. 00 do 16. 00 hodin pořádala Integrovaná střední škola Cheb, p. o.. Prezentace se zúčastnilo 16 škol. Bylo to velmi zajímavé, často doplněné ukázkami výrobků či služeb.        Mgr. Vendula Provázková


26. 9. 2017 - ve škole proběhl Den účesů. Účesy, které zvolili žáci v letošním roce, byly velmi rozmanité a některé i velmi náročné. Bylo velmi těžké vybrat ty nejzajímavější a nejlepší. Nakonec bylo rozhodnuto a byly odměněni čtyři "majitelé" těch nejzajímavějších či nejnáročnějších. Pochvalu a sladkou odměnu dostali všichni žáci, kteří svým přístupem obohatili tento den a přišli učesáni trochu jinak, než je běžné.                                                                                                                                       Jana Lukášková


10. 9. 2017 - zvěřejněny konzultační hodiny a nabídka zájmových kroužků.


4. 9. 2017 - žáci a učitelé naší školy se dnes sešli k slavnostnímu zahájení školního roku 2017/2018. Prvňáčci začali svou školní docházku před budovou 1. stupně, kde je i jejich rodiče přivítal  pan starosta a pan tajemník spolu s paní ředitelkou. Ostatní žáci se usadili hned na místa ve svých třídách.

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2018
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace