Život ve škole ...

28. 2. 2018 - žáci 1. třídy si zpestřili výuku o zdraví projektem „Zdravé zuby“. První část byla zaměřena na ústní hygienu, zdravou stravu. Děti se dozvěděly, jak je důležité správné stravování a pravidelné prohlídky u zubního lékaře. Názorně si také vyzkoušely, jak pečovat o chrup. Ve druhé části pak byly rozděleny skupin a tvořily plakát, přiřazovaly potraviny ke zdravým a nemocným zoubkům. Po celou dobu děti pracovaly se zaujetím, ve skupinách si dokázaly navzájem poradit a vytvořit tak pěknou závěrečnou práci. Výuka byla plná aktivit a poznatků. Odměnou za zdařilou práci byla pak dárková taška se zubním kartáčkem, pastou a poučným povídáním o zubní hygieně.                                            Mgr. Martina Vlčková  a Jaroslava Kehrtová


23. 2. 2018  - pro žáky 1. stupně jsme uspořádali soutěž ve skoku přes švihadlo. Zúčastnilo se jí 37 žáků a žákyň. Zúčastnění soutěžili v počtu skoků přes švihadlo po dobu jedné minuty. Výsledky najdete zde..                                            Mgr. Pavla Tesařová


22. 2. 2018 -  žáci 6. a 7. tříd se zúčastnili  meziškolního utkání ve florbale v Toužimi. Během dopoledne odehráli svá utkání chlapci i děvčata systémem každý s každým, takže dostali pěkně do těla. Jejich umístění bylo následující - děvčata 6. třída - 3. místo, děvčata 7. třída - 2. místo. Chlapci 6. třída - 4. místo, chlapci 7. třída - 2. místo. Všem patří poděkování za snahu a maximální nasazení v bojích.                                            Jana Lukášková a Naděžda Mezerová


12. 2. 2018 - týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2018 se konal na naší škole Týden pěkných přání. Žáci mohli poslat milý pozdrav, přání své kamarádce či kamarádovi. Přáníčka ve tvaru srdce, berušky, koníka unicorna a jiných tvarů doputovaly v pátek ke svým adresátům. Na druhém stupni mohli ještě žáci za sladkou odměnu vyluštit kvíz – slova v cizím jazyce přiřadit k 12 příslušným jazykům. S tím si poradilo celkem šest žáků: Matěj Holzknecht (6. tř.),  Matěj Veselý (7. tř.), Jakub Fictum (7. tř.), Jakub Kačírek (8. tř.), Jan Koutecki (8. tř.), Eliška Veselovská (9. tř.).                                            Mgr. Petra Bláhová a Mgr. Iva Soukupová


9. 2. 2018 – proběhl na 1. stupni ZŠ masopustní rej. V deset hodin se všichni žáci sešli před budovou školy a zpěvu písní došli v průvodu za kamarády do mateřské školy. Společně jsme si zatančili a zazpívali a dobře se pobavili.                                            Mgr. Stanislava Srpová


31. 1. 2018  - žáci osmé a deváté třídy navštívili Hotelovou školu v Mariánských Lázních. Prohlédli si provozní prostory školy a  poobědvali u slavnostně prostřených stolů. Během pauzy mezi jednotlivými  chody jídla dostávali informace o škole, o žácích školy, průběhu výuky ve škole, etiketě stolování,... Všichni si užili chvíle strávené u společného oběda, protože podobná příležitost se jim nemusí naskytnout.                                            Mgr. Gabriela Považanová


31. 1. 2018 - při příležitosti rozdávání výsledků půlročního úsilí (neúsilí) se žáci naší školy nejen vnitřně připravili, ale také vně upravili. Někdo pojal tento den opravdu společensky, někdo stejně jako učení "sportovně". Chválíme všechny, kteří svým zevnějškem ukázali, že dnešní den je pro ně významný. Přejeme všem, aby se i při "chlubení" svými známkami cítili stejně dobře jako v hezkém oblečení.                                            Mgr. Gabriela Považanová


29. 1. 2018 - žáci 1. třídy a žáci třídy 3.B navštívili Západočeské divadlo v Chebu, kde zhlédli pohádkový muzikál „Čarodějnický učeň“ plný čar a kouzel. Po celý muzikál provázely děti příběhem o mladém chlapci, jménem Melori, který se snaží pátrat po tom, kdo vlastně je a najít tak svůj životní příběh a vlastní osud - lesní skřítek, víla, čarodějnice a jiné tajemné bytosti. Muzikálový příběh byl plný kouzel, světelných efektů a krásných písniček. Dětem se muzikál moc líbil, v závěru si pak mohly se všemi herci na pódiu i zatančit.                                            Mgr. Martina Vlčková a Eliška Havlíčková


22.1.2018 - v rámci výuky jsme uskutečnili ve třídě 4.A "Stolování".Prostřeli jsme si a uvařili čaj. Mamky nám napekly dobroty, které si děti vzájemně nabízely a moc si pochutnaly. Popovídali jsme si o základních pravidlech stolování. Děkuji všem maminkám dětí ze 4.A.                                            Mgr. Jitka Jaloševská


19. 12. 2017 - žáci I. stupně a  I.C celý prosinec navštěvovali místní knihovnu, kde byl pro ně připraven program s vánoční tématikou.  Tvořili myšlenkové mapy na téma Vánoc, plnili spoustu zajímavých úkolů. Všem se to moc líbilo.


14. 12. 2017 - žáci 2. stupně a C třídy připravili spolu se svými vyučujícími Vánoční dílny, kde si každý návštěvník mohl vyrobit dekoraci, obal na dárek nebo jen drobnost pro radost.


13. 12. 2017 - 26 žáků naší školy se zúčastnilo Vánoční pěvecké soutěže, kdy soutěžili va třech kategoriích. Výsledky si můžete prohlédnout zde.


5. 12. 2016 - na naší škole proběhl tradiční ČERTOVSKÝ DEN. Ti z žáků, kteří měli masky, se nemuseli bát zkoušení. Přišlo opravdu velké množství čertů a čertic. Žáci 9. ročníku zajistili každoroční obchůzku celé školy, při které postrašili mladší spolužáky. Mikuláš s anděly rozdávali sladkosti a čerti se „postarali“ o zlobivé děti.                                            Mgr. Markéta Dornicová


29. 11. 2017 - ve 2.A se konal „druhý námořnický den“.  Začali jsme ho čtením příběhu O staré lodi. Děti dostaly za úkol rozdělit se do skupin, nakreslit svou novou loď a vymyslet jí název. Namalovaly opravdu krásné lodě - Bublinku, Žraloka, Chermana a Titanic. Poté dokázaly, že jsou poslušná posádka, a splnily dané rozkazy na jedničku. Soutěžily v házení kostkou a dokreslovaly námořníky. Pak si vyzkoušely zajímavé pokusy - mávající rukavici, duhu z bonbónů Skittles, plovoucí obrázky. Poté si procvičily paměť. Opět si vedly velmi dobře. Nakonec si vysloužily druhý amulet. Byl to moc hezký den, který jsme si všichni užili.                      Kapitánky Vendula Provázková a Marie Kávová


15. a 16. 11. 2017 – žáci si užili pohodové relaxační dopoledne a odpoledne. Ponořili se do magického světa tónů, zvuků a rytmů netradičních hudebních nástrojů z různých koutů světa, kterými jsou například tibetské mísy, zvonky a činelky, šamanský buben, djembe, dešťová hůl, didgeridoo, hudební luk a ústní harfa, hromový buben, koncovka, brumle, kalimba, mořský buben, zvonkohry Koshi ... Program měl dvě části. První část seznamovací – propojení a naladění skupiny, seznámení s netradičními hudebními nástroji. Druhá část aktivní - společné „hudební tvoření“ včetně skupinového bubnování.


7. 11. 2017 - v sekci Dokumenty školy byl zvěřejněn Schválený rozpočet na rok 2018 a Schválený střednědobý výhled rozpočtu.


6. 11. 2017 -  již jednou jsme měli možnost pozvat k nám do školní jídelny kuchaře Jiřího Křivohlavého z firmy Bidfood. Tento pan kuchař, který nás navštívil 29. září, jezdí po stravovacích zařízeních a představuje nové trendy vaření, nejenže pocházejí z jiných koutů země, ale i že se dají udělat knedlíky na mnoho způsobů. Tím nám představil, že i tyto jídla se mohou používat ve školních jídelnách. Nemusí se zde vařit jen „knedlo, zelo, vepřo“, ale i např. švédská, italská anebo španělská kuchyně. Pro naše strávníky a i kuchařky to byl velice zpestřený den, nejen že kuchař Jiří uvařil jídlo, ale také ho vydal žákům a zaměstnancům školy. Bylo potěšující vidět překvapení dětské tváře a nejen dětské, jak dostávají jídlo od kuchaře, a ne od kuchařky, na co jsou zvyklé, a proto jsme ho znovu pozvali na 7.11.2017 .  Tento den nám uvaří kančí výpečky, kedlubnové zelí a karlovarský knedlík. Doufám, že to bude pro děti i zaměstnance školy takový zážitek, jako když tu byl naposled.                         Simona Štětková, vedoucí šk. jídelny


2. 11. 2017 -  v pondělí 30.10. se naši žáci zúčastnili sportovních her v Toužimi. Chlapci se utkali v malé kopané a děvčata hrála přehazovanou. Chlapci i děvčata se snažili, ale soupeři byli lepší. Za svou snahu byli všichni odměněni diplomem a drobnou sladkostí.                         Jana Lukášková a Naďa Mezerová


25. 10. 2017 - Základní škola v Teplé, příspěvková organizace, pořádala tradiční lampiónový průvod k výročí vzniku samostatného Československa (28. října).


25. 10. 2017 - den před podzimními prázdninami jsme věnovali projektům. Na 1. stupni to byl projektový den s názvem „OD NÁS DO EVROPY “. První třída poznávala naše město a zavítala na Městský úřad, kde si s nimi povídal pan starosta, Karel Hermann. Druhé třídy plnily úkoly zaměřené na Českou republiku. Vyrobily si praporky. Třetí třídy poznávaly Slovensko a dozvěděly se spoustu zajímavých věcí o našich sousedech. Čtvrté třídy si přinesly materiály a ve skupinkách tvořily mapu Polska, páťáci se věnovali našemu dalšímu sousedovi - Německu. 2. stupeň pracoval na projektu Historií po časové ose. jednotlivé třídy se zabývaly určitým historickým obdobím naší republiky. Projektbyl zpracováván jako historická událost, ale také jako možnost zjistit, jak se v dané době žilo. Žáci 6. třídy zjišťovali, jak se žilo obyvatelům 1. republiky, 7. třída poznávala život za 2. světové války. Osmáci nahlédli do období 1948 - 1968 a třída devátá zjišťovala, jaký byl život v letech 1968 - 1989. Žáci C třídy pracovali na projektu "Podzim v lese". Cílem bylo motivovat  žáky k zájmu o přírodu a ukázat, jak potřebné je o ni pečovat. Při osvojování vědomostí pracovali žáci ve skupinách, střídali se na různých stanovištích, kde poznávali houby, rostliny a zvířata žijící v lese.


17. 10. 2017 - žáci 1. třídy se vydali na podzimní vycházku do zahradnictví v Klášteře Teplá. Cestou pozorovali přírodu, poznávali stromy a sbírali přírodniny, které pak využijí v hodinách pracovních činností. V zahradnictví si děti prohlédly obrovské skleníky, ve kterých měly možnost vidět, jak se pěstují různé bylinky, okrasné rostliny a keře.  Na rozloučenou pak dostaly malou podzimní dýni. Vycházka se vydařila, nejen díky krásnému počasí, ale i díky dobré náladě, která nás všechny provázela cestou tam i zpět..                           Mgr. Martina Vlčková


11. 10. 2017 - ve druhé třídě se konal „první námořnický den“. Děti si připravily krásné kostýmy a celý den plnily námořnické úkoly. Nejdříve si zopakovaly palubní řád a stvrdily to svým otiskem prstu. Poté musely seřadit podle abecedy spoustu slov, které souvisejí s námořníky. Musely ukázat, že umí počítat. Vytvořily krásné rybí obrázky a naučily se vázat uzel  lodní smyčku. Námořníci a námořnice byli super, a proto si vysloužili svůj první amulet.                                            Kapitánky Vendula Provázková a Marie Kávová


11. 10. 2017 - rámci učebního tématu „Památky Tepelska“ navštívily třídy 3. A a 3. B klášter Teplá. Během cesty si žáci všímali zajímavých staveb, prohlíželi si sochy, ale také pozorovaly barvy a „nálady“ podzimu. V areálu kláštera jsme si vyprávěli pověsti, které se váží k založení kláštera a k jeho zakladateli blahoslavenému Hroznatovi.                                                 Mgr. Stanislava Srpová a Eliška Havlíčková


10. 10. 2017 - zveřejněna Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017.


4. 10. 2017 - se žáky 8. a 9. ročníku jsme navštívili Ekocentrum v Chebu a absolvovali jsme program s názvem Babka kořenářka. Seznámili jsme se s různými bylinkami a jejich účinky na lidské tělo. Poté si žáci připravili a uvařili bylinkový čaj a vyrobili si měsíčkovou mastičku. Nakonec jsme ještě prošli statek a krmili jsme a hladili ovce, kozy, králíky, kočky i prasátka. Ti odvážnější si pohladili i potkana. Na závěr bychom rádi poděkovali Karlovarskému kraji, který nám zajistil dopravu.                           Mgr. Markéta Dornicová


27. 9. 2017 - devatá třída se vydala na prezentační výstavu středních škol Karlovarského kraje, kterou ve středu od 9. 00 do 16. 00 hodin pořádala Integrovaná střední škola Cheb, p. o.. Prezentace se zúčastnilo 16 škol. Bylo to velmi zajímavé, často doplněné ukázkami výrobků či služeb.        Mgr. Vendula Provázková


26. 9. 2017 - ve škole proběhl Den účesů. Účesy, které zvolili žáci v letošním roce, byly velmi rozmanité a některé i velmi náročné. Bylo velmi těžké vybrat ty nejzajímavější a nejlepší. Nakonec bylo rozhodnuto a byly odměněni čtyři "majitelé" těch nejzajímavějších či nejnáročnějších. Pochvalu a sladkou odměnu dostali všichni žáci, kteří svým přístupem obohatili tento den a přišli učesáni trochu jinak, než je běžné.                                                                                                                                       Jana Lukášková


10. 9. 2017 - zvěřejněny konzultační hodiny a nabídka zájmových kroužků.


4. 9. 2017 - žáci a učitelé naší školy se dnes sešli k slavnostnímu zahájení školního roku 2017/2018. Prvňáčci začali svou školní docházku před budovou 1. stupně, kde je i jejich rodiče přivítal  pan starosta a pan tajemník spolu s paní ředitelkou. Ostatní žáci se usadili hned na místa ve svých třídách.

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2018
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace