Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo

Život ve škole ...

Provoz kanceláře pro veřejnost v době letních prázdnin

http://zstepla.websnadno.cz/aktualne/oznameni_-_letni_prazdniny_2020.pdf

 

 

Slavnostní rozloučení s devátou třídou

26. června 2020 proběhlo v kapli Nejsvětější Trojice slavnostní rozloučení s devátou třídou (viz. fotogalerie). 

 


Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Žáci naší školy budou na konci školního roku 2019/2020 hodnoceni na základě Vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 - http://zstepla.websnadno.cz/aktualne/vyhlaska_211_2020_-_hodnoceni.pdf.

                                                          Mgr. Jan Soulek, ředitel školy

 

Nabídka zaměstnání

Základní škola v Teplé, p. o. přijme od 1. 9. 2020 na celý úvazek paní učitelku nebo pana učitele. Své životopisy posílejte na email zs.tepla@seznam.cz. Bližší informace jsou v odkaze níže. 

http://zstepla.websnadno.cz/aktualne/inzerce_-_volna_mista_-_kveten_2020.pdf

 

Organizace výuky pro 2. stupeň

Žáci 2. stupně nastoupí do školy 8. 6. 2020. Škola se otevře v 7.45 hodin. Výuka bude probíhat od 8.00 do 11.40 hodin. Zaměříme se pouze na hlavní předměty. Rozvrh bude všem zájemcům odeslán do e-mailu. Na oběd můžou žáci ze skupiny chodit v daný den ve 12.00 hodin, v ostatní dny si můžou oběd vyzvednout pouze do jídlonosičů zadním vchodem od 10.30 do 11.00 hodin. Kdo bude chodit na oběd, je nutné si je přihlásit nejpozději do pondělí 8. 6. 2020 do 8.00 hodin u paní Štětkové. Prosím o přečtení přiložených pokynů.

Pondělí 8. ročník 

Úterý    6. ročník

Středa  7. ročník

Čtvrtek 8. ročník 

Pátek    9. ročník

http://zstepla.websnadno.cz/aktualne/2st.pdf

Konzultační hodiny na 2. stupni od  25. 5. 2020

Od 25. 5. 2020 se mění konzultační hodiny na 2. stupni. Všichni vyučující jsou zde každý den od 7.30 do 12.00 hodin. 

 

Aktuální informace pro rodiče a žáky 1. stupně

Bližší informace o způsobu výuky pro žáky 1. stupně. Prosíme o pečlivé přečtení.

Rozvrhy pro jednotlivé třídy:

1. třída    http://zstepla.websnadno.cz/rozvrhy/rozvrhtr_1._trida.pdf

2. třída    http://zstepla.websnadno.cz/rozvrhy/rozvrh_hodin-2.trida.pdf

3. třída    http://zstepla.websnadno.cz/rozvrhy/rozvrh3.pdf

4.A, 4.B   http://zstepla.websnadno.cz/rozvrhy/rozvrh_4.b__4.a_od_25.5..pdf

5.A           http://zstepla.websnadno.cz/rozvrhy/rozvrh_hodin_5.a.pdf

5.B           http://zstepla.websnadno.cz/rozvrhy/rozvrh_hodin_5.b.pdf

Informace pro žáky 1., 2., 3., 4. tříd:

http://zstepla.websnadno.cz/aktualne/cesta_do_skoly_a_ze_skoly_-_1._stupen_od_25.5.2020_-_tridy_1.__2.__3.__4.a__4.b.pdf

Informace pro žáky 5.A a 5.B

http://zstepla.websnadno.cz/aktualne/cesta_do_skoly_a_ze_skoly_-_1._stupen_od_25.5.2020_-_tridy_5.a.__5.b.pdf

Obědy od 25. 5. 2020

Od 25. 5. 2020 bude opět v provozu školní jídelna. Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří budou od 25. 5. navštěvovat školu a budou chodit i na obědy, aby si přihlásili obědy u paní Štětkové osobně (ve čtvrtek    21. 5.  a v pátek 22. 5.) nebo telefonicky na čísle 774 736 509 nebo na e-mail:                          skolnijidelnatepla@seznam.cz .

Možnost mají i ostatní žáci, kteří do školy nebudou chodit. I ti se mohou přihlásit stejným způsobem uvedeným výše. Oběd si však mohou vzít pouze do jídlonosičů zadním vchodem (od garáží) v čase od 10.30 do 11.00 hodin.

Již nyní je k dispozici jídelní lístek od 25. 5. do 30. 6. 2020.

 

 

Náměty na mimoškolní aktivity

Do fotogalerie byly vloženy nové nápady ze školní družiny na mimoškolní aktivitu.

 

Organizace přípravy žáků 9. třídy na přijímací zkoušky od 11. 5. 2020

Bližší informace o způsobu výuky pro žáky, kteří projevili zájem o přípravu na přijímací zkoušky.

http://zstepla.websnadno.cz/aktualne/organizace_pripravy_zaku_na_prijimaci_zkousky_od_11.5.pdf

 

Aktuální informace pro rodiče a žáky

9. třídy a 1. stupně

Od 11. května 2020 mohou žáci 9. ročníku docházet do školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka není povinná. Žáci 1. stupně mohou nastoupit od 25. května 2020. Třídní učitelé se spojí se zákonnými zástupci a budou zjišťovat, kdo má o tuto výuku zájem. V případě zájmu je nutné vyplnit a dodat formulář ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (viz. odkaz níže). Do 7. 5. 2020 zatím vyplňují a dodají pouze žáci 9. ročníku. Bližší informace o způsobu výuky doplníme do 8. 5. 2020.

 

http://zstepla.websnadno.cz/aktualne/cestne_prohlasenio_neexistenci_priznaku_viroveho_infekcniho_onemocneni.pdf

http://zstepla.websnadno.cz/aktualne/pruvodni_dopis_ministra_-_zs.pdf

http://zstepla.websnadno.cz/aktualne/ochrana_zdravi_zs.pdf

 

Vyhláška MŠMT a metodika k hodnocení a klasifikaci

2. pololetí školního roku 2019/2020

http://zstepla.websnadno.cz/aktualne/priloha_778018661_0_dopis_pm_plaga_ukonceni_druheho_pololeti_2019_2020.pdf

http://zstepla.websnadno.cz/aktualne/priloha_778018661_1_vyhlaska_hodnoceni.pdf

http://zstepla.websnadno.cz/aktualne/priloha_778018661_2_vyhlaska_hodnoceni_-_metodika.pdf

 

 

 

Na konci června jsme úspěšně v rámci výzvy č. 02_18_063 (Šablony II - MMR v prioritní ose 3) podali žádost o financování projektu ZŠ v Teplé 63 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt bude realizován od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

 

Zápis do 1. třídy

V odkazu jsou podrobné informace k zápisu.

http://zstepla.websnadno.cz/aktualne/zapis_do_1._tridy_-_info_pro_rodice.pdf

Odkaz, kde najdete Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Dotazník pro rodiče, Žádost o odklad povinné školní docházky.

http://zstepla.websnadno.cz/formulare_dokumenty/dotaznik_pro_rodice_zaka_1._rocniku_zs.pdf

http://zstepla.websnadno.cz/formulare_dokumenty/zadost_odklad_2.odt

http://zstepla.websnadno.cz/formulare_dokumenty/zadost_o_prijeti_do_2.odt

______________________________________________________________________________________

Naše škola byla úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt byl ukončen a byla vyhotovena závěrečná zpráva. Dne 18. 4. 2019 jsme obdrželi oznámení o schválení závěrečné zprávy o realizaci. 

Zapojili jsme se také do projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2019/2020.

Na konci června 2020 jsme úspěšně v rámci výzvy č. 02_18_063 (Šablony II - MMR v prioritní ose 3) podali žádost o financování projektu ZŠ v Teplé 63 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt bude realizován od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

_______________________________________________________________________________

Odkaz na Přehled užitečných odkazů na výuku online

http://zstepla.websnadno.cz/aktualne/vyuka_na_dalku.pdf

Po dobu uzavření Základní školy v Teplé, p.o. rozesílají jednotliví kantoři procvičování učiva na doma, různé odkazy na email žáků a rodičů. Pokud se na iskola.cz z jakéhokoliv důvodu nedostanete nebo si je nemůžete vytisknout, lze si materiál vyzvednout v kanceláři školy po předchozí domluvě: tel. 353 392 241.  Děkujeme

Základní škola v Teplé, p.o. na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví zcela přerušuje od středy 11. 3. 2020 provoz školy do odvolání. Žádáme zákonné zástupce, aby dále sledovali další pokyny vlády a sledovali webové stránky, iskola.cz, kde budeme podávat další informace. V případě dotazů se obracejte na kancelář školy (tel. 353 392 241). 

http://zstepla.websnadno.cz/aktualne/mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich__strednich_a_vysokych_skol_od_11._3._2020.pdf

Informace pro zákonného zástupce

Pokud budete potřebovat potvrdit Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského zařízení, můžete se zastavit v kanceláři školy. 

http://zstepla.websnadno.cz/aktualne/zadost_o_osetrovne_-_uzavreni_skoly.pdf

                                                   Děkuji Mgr. Petra Bláhová

 

Pokyny z Krajské hygienické stanice ohledně koronaviru najdete pod odkazem:

http://zstepla.websnadno.cz/aktualne/vracite_se_ze_zahranici_-_pokyny_ke_covid-19_a.pdf

                                                   Mgr. Petra Bláhová

------------------------------------------------------------------------------------

V pátek 21.2. vyrazili žáci prvního stupně za doprovodu harmoniky a rytmických nástrojů na masopustní obchůzku za kamarády do MŠ. Společně jsme si zazpívali a zatancovali. Byly to velmi příjemně strávené chvíle.

                                                   Mgr. Stanislava Srpová

Od středy 12. 2. 2020 do úterý 18. 2. 2020 vyhlašuje základní škola chřipkové prázdniny. Škola opět zahájí provoz ve středu 19. 2. 2020.

                                                   Děkuji Mgr. Petra Bláhová

V pátek 7. 2. 2020 si třídy 5. A a 5. B udělaly výlet do Techmania Science Centre v Plzni. Žáci si prohloubili znalosti o vesmíru, přírodních zákonech a vyzkoušeli různé fyzikální pokusy. Již teď se těšíme na další akci, kterou společně podnikneme.

                                                   Mgr. Stanislava Srpová a Blanka Krpalová

Vážení rodiče a přátelé školy,

v posledních dnech se šířily školou, městem i okolím Teplé různé zvěsti o naší škole.

Proto se 20. 12. 2019 konalo setkání některých p. učitelek, vychovatelek a asistentek se zřizovatelem školy (v zastoupení pana starosty, p. místostarosty, dvou členů Rady města Teplá a p. tajemníka).

Řešili jsme situaci ve škole. Chtěly bychom Vás ujistit, že naše škola funguje za plné podpory zřizovatele, který podporuje i pana ředitele a váží si i práce Mgr. Venduly Provázkové, která byla řediteli v jeho začátcích velkou oporou.

Každý, kdo v poslední době chtěl opustit školu, udělal to z vlastního rozhodnutí.

Neztotožňujeme se se stížností kolegyně Mgr. Věry Prokopové, která byla podána na ,, podezření z nerovného odměňování, nepřímou diskriminaci a nerovné zacházení se zaměstnanci“. Tuto stížnost projednávala Rada města Teplá dne 11. 12. 2019.

Doufáme, že se tato situace uklidní a my všichni budeme moci v novém roce pracovat v klidu a s Vaší podporou.

Tímto Vám také chceme popřát do nového roku hodně štěstí, zdraví a tolerance.                                                                                                      Mgr. Martina Vlčková, Mgr. Petra Bláhová, Mgr. Jitka Sůvová

Dne 20. 12. před prázdninovým volnem proběhl koncert žáků ZUŠ u nás ve školní družině a tudíž bylo postaráno o příjemnou vánoční náladu.                                                                                                                                                                                                                             Eva Pivoňková

Od 16. 12. do 20. 12. každé ráno zpívali žáčci a paní učitelky na 1. stupni koledy a vánoční písně, aby si navodili tu správnou vánoční atmsféru. Ve středu nám navíc některé děti koledy zahrály.                                                                                                                                                  kolektiv 1. stupně

Dne 17. 12. proběhlo již tradiční Zpívání u stromečku v kapli Nejsvětější trojice. Na programu spolupracovali děti ze ZŠ, soubor Stázka a sdružení Umaruš. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali nejznámější koledy.                                                                                                                                                                                                                                              Mgr. Stanislava Srpová

Ve dnech 2. 12. a 10. 12. 2019 v rámci aktivity " Hodina angličtiny s rodilým mluvčím " se žáci dvakrát setkali s panem Samem Kirkem. Při prvním setkání pan Kirk vyprávěl o životě v USA, Vietnamu a jiných zemích, kde pobýval. Hodina měla podobu přednášky, při které se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací týkajících se především amerických reálií a důležitosti anglického jazyka ve světě. Druhá hodina byla konverzační. Žáci s panem Kirkem diskutovali o rozdílech mezi životem v USA a České republice, procvičili si slovní zásobu týkající se základních konverzačních oblastí - jídla, rodiny, Vánoc a jiných svátků, školství, počasí atd.                                                                                                                               Obě hodiny s panem Kirkem byly velice zajímavé a přínosné. Žáci měli možnost prověřit si své schopnosti konverzovat v angličtině s rodilým mluvčím a spoustě z nich tato zkušenost dodala větší motivaci do dalšího studia angličtiny.                                                                                                                                                                                                                                                   Mgr. Šárka Gabriková 

Dne 11. 12. 2019 proběhla v budově 2. stupně pěvecká soutěž. Zúčastnilo se 19 žáků ve dvou kategoriích. výkony soutěžících byly mimořádně vyrovnané. Z toho důvodu baly ve druhé kategorii udělena dvě druhá a dvě třetí místa.  Výsledky zde : http://zstepla.websnadno.cz/pevecka_soutez_web__1_.odt                                                                                                                                       Mgr. Satnislava Srpová

Dne 5. 12. 2019 se na naší škole uskutečnil již tradiční "Čertovský den". Tento den se několik žáků z deváté třídy převléká za Mikuláše, anděla a čerta a obcházejí jednotlivé třídy, kde žákům rozdávají sladkosti (perníčky). Také žáci se mohou převléknout za anděla nebo čerta. Tato akce se opět velmi povedla a všichni si ji moc užili. Velké díky patří žákům z deváté třídy (Tereza Boková, Daniel Dostál, Tereza Gaierová, Kateřina Kaňoková, Jan Petrík, Petr Šindelář), kteří se toho s chutí zhostili.                                                                                                                                                                Mgr. Michaela Neužilová

Dne 2. 12. 2019 spali žáci 5. A ve škole. Sraz jsme měli před školou v 18.00 hodin. Nejprve jsme si uložili věci di učebny výchov, potom jsme si ve třídě řekli, co bude dál a jaká pravidla dodržovat. Pak už jsme se pustili do her. Jako první jsme hráli v prostorách školy stopovanou. Po hře jsme si dali pizzu. Když jsme se občerstvili, pustili jsme se s chutí do deskových a stolních her např. Zombie ruka, Naše století, pexeso, desková hra procvičujeme vyjmenovaná slova atd.. Po hrách jsme si vyčistili zuby, umyli se a uložili se ke spánku. Ještě než jsme usnuli, pustili jsme si na chvíli film.                                                              Chtěli bychom poděkovat maminkám za výborné občerstvení a paní kuchářkám za to, že nám ráno uvařily výborný čaj a ohřály mléko na kakao.                                                                                              Celou akci jsme si moc užili a moc se nám to líbilo.                                                                                                                                                                       Mgr. Stanislava Srpová a Blanka Krpalová                                                                                                                                                                                                                                                        

Dne 25. 11. 2019 navštívilo školní družinu divadlo Řimbaba z Plzně. Děti vtáhla do děje pohádka O dvanácti měsíčkách. O zábavu bylo skvěle postaráno.                                                                                                                                                                                                Eva Pivoňková

Dne 22. 11. 2019 zhlédli žáci 8. a 9. tříd divadelní představení v Chebu – Všechny báječný věci. Hra pojednávala o smyslu života, o seznamu báječných věcí kvůli kterým se vyplátí žít a nepřemýšlet o sebevraždě. Našim žákům se divadelní vystoupení líbilo, někteří byli dokonce zapojeni i jako protagonisté.                                                                                                                                                                                                                                                        Mgr. Věra Prokopová, Mgr. Václav Růžek

Dne 14. 11. 2019 se vycházející žáci zúčastnili workshopu pořádaného Střední živnostenskou školou v Plané. První část proběhla v budově školy, žáci si prošli učebny, seznámili se s výukou IKT, prací s 3D tiskárnou, v učebně pro ošetřovatele si vyzkoušeli první pomoc, masáž srdce..... Druhá část probíhala v cukrářských dílnách a cvičné kuchyni, kde si upletli a upekli housky, vyzkoušeli si krájení domácích nudlí, usmažili si palačinky a zdobili perníčky. Pro všechny žáky to byla vellmi zajímavá zkušenost, pro některé také motivace k dalšímu studiu a budoucímu povolání.                                                                                                                                                                      Mgr. Martina Vlčková a Mgr Václav Růžek

Dne 7. a 8. 11. 2019 si vyslechli naši žáci přednášku o kyberbezpečnosti. Měli za úkol se zamyslet nad tím, jak bude náš svět a svět kybernetiky vypadat za 10 let. Bylo jim vysvětleno, s jakými nebezpečími se ve světě internetu mohou setkat a na co si musí dávat pozor. Nejvíce žáky zaujaly brýle, které jim představily virtuální realitu.

                                                                                       Mgr. Petra Bláhová, Mgr. Věra Prokopová

      Oznamujeme, že ve středu 6. 11. 2019 NESTÁVKUJEME, ale pracujeme.               Výuka bude probíhat dle rozvrhů. 

 

Dne 1. 11. 2019 proběhla v některých třídách naší školy přednáška na téma „Zdravé zuby“. Děti si zopakovaly, jak si správně čistit zuby, jaké kartáčky na zuby používat, které potraviny jsou pro zuby zdravé a které škodlivé. Měly také možnost si prakticky dokázat výskyt zubního plaku.

Děkujeme za zajímavou přednášku slečně Sandře Krpalové.                                                                                                                                              Mgr. Petra Bláhová, Mgr. Pavla Tesařová, Blanka Krpalová

Dne 31. 10. 2019 absolvovali žáci deváté třídy ZŠ besedu V oblacích i na zemi, kterou vedl pan PhDr. Daniel Švec. Tato beseda se zabývala historickými poznatky o letcích Karlovarského kraje, kteří za 2. světové války působili v RAF. Pan Švec přiblížil žákům život Bedřicha Holznera, seznámil je s podmínkami a vybavením, jaké letci měli. Beseda se setkala s nevídanou odezvou a aktivitou žáků. Žáci se aktivně účastnili diskuse a prohlídky vzorně připravených dobových exponátů, které vhodně doplňovaly a podbarvovaly atmosféru besedy. Panu PhDr. Danielu Švecovi tímto ještě jednou srdečně děkujeme.                                                                             

                                                                                                             Mgr. Václav Růžek    

Dne 25. 10. 2019 proběhl Lampionový průvod ke 101. výročí založení samostatného československého státu. Počasí nám moc přálo, proto se sešel hojný počet účastníků. Za doprovodu dechového orchestru Hasičanka jsme došli na hřiště, každé dítě s lampionem obdrželo malý balíček s dobrotami a mělo možnost si opéci buřt. Po setmění následovalo překvapení pro všechny – ohňostroj. Děkujeme všem, kteří podpořili tento lampionový průvod svou hojnou účastí!                                                                                                                                                                                                      Mgr. Věra Prokopová

Dne 25. 10. 2019 se žáci I.C vypravili v rámci projektu Podzim v lese do nejbližšího lesa . Po krátké prezentaci ve třídě žáci navázali na jarní projekt Jaro v lese. V lese pracovali ve dvou skupinách. Svědomitě plnili úkoly různé obtížnosti a osvojovali si tak elementární znalosti o přírodě v blízkém okolí. Využívali své vědomosti zejména z přírodopisu. Cestou sbírali drobné přírodniny, které se využijí při hodinách výtvarné a pracovní výchovy. Připomněli si zásady bezpečného chování v přírodě, pozorovali podzimní změny v přírodě, poznávali byliny, keře, stromy a houby. Po návratu do školy všechny dopolední aktivity vyhodnotili a společnými silami zhotovili z nasbíraných přírodnin do třídy pěkně zbarvený strom.

                                                                                        Mgr. Alena Stránská a Zuzana Stojkovičová

Dne 25. 10. 2019 proběhl na 1. stupni naší školy projekt „Od nás do Evropy“. Každá třída se zabývala jiným tématem. Prvňáčci tvořili portfolio, v němž na mapu Teplé zaznamenali důležitá místa naší obce a historickou památku – místní klášter. Tématem druháčků byla Česká republika. Žáci si vyzdobili třídu vyrobenými vlaječkami, seznámili se se státními znaky a symboly, hledali naše město na mapě ČR. Vytvořili nástěnku z pohlednic, vyplnili pracovní listy, prohlédli si přinesené materiály. Třeťáčci se seznámili s přírodními a kulturními zajímavostmi našich sousedů na Slovensku. Ochutnali také korbáčiky a pobavili se nad některými slovenskými slovíčky. Tématem obou čtvrtých tříd bylo Polsko. Žáci se seznámili s informacemi o Polsku - o etniku, jazyku, způsobu řízení státu, největších městech a řekách, o počtu obyvatel a podobně. Někteří vytvářeli plakáty se zajímavostmi, vyhledávali v mapách a vyplňovali pracovní listy. Další pak ochutnávali polské pirožky, kreslili mapu Polska a zhlédli pohádku Bolek a Lolek. Páté třídy se zabývaly našimi sousedními zeměmi – Německem a Rakouskem. Žáci vytvářeli plakáty se základními informacemi o daných zemích, kreslili mapy, ochutnávali tradiční jídla. Vyučující také připomněli význam státního svátku – dne 28. října.

Ve třídách panovala čilá pracovní atmosféra. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci projektů.                                                                                                                                                                                                                                                           Mgr. Pavla Tesařová

Dne 22. 10. 2019 se naši prvňáčci vydali na prohlídku nedalekého kláštera. Zde uviděli kapli a historickou knihovnu, která je druhou největší knihovnou v České republice. Po prohlídce jsme si prošli park, kde si děti tvořily písmenka z listí. Na zpáteční cestě si zakoupily lázeňské oplatky a na památku pohlednice kláštera.                                                                                                                                                                                                                          Mgr. Petra Bláhová a Markéta Adamcová

Dne 21. 10. 2019 prožili žáci 3. třídy netradiční hodinu tělesné výchovy. " Škola v pohybu " proběhla pod vedením zástupce FAČR. Hodina byla zaměřena na všeobecnou pohybovou průpravu, a to především hravou a zábavnou formou, při které byly děti v neustálém aktivním zapojení.                                                                                                                                                         Mgr. Martina Vlčková

Dne 15. 10. 2019 se konala drakiáda, které se zúčastnili žáci I. stupně. Ačkoliv nám počasí nepřálo, dětem se akce líbila a všichni jsme si společně strávené chvíle venku užili.                                                                                                                                                                           Kristýna Štefanská

Dne 11. 10. 2019 navštívili žáci 2. a 3. třídy partnerskou školu ve Speinshartu. Hned po příjezdu dostaly děti malé občerstvení a pak vyrazily ve smíšených skupinkách s německými dětmi na prohlídku školy, při níž musely plnit různé úkoly. Pak si pohrály na dětském hřišti patřícímu k tamější škole, dostaly výborný oběd a zhlédly si krátce okolí kláštera. Věříme, že se výlet našim žákům líbil a na jaře se těšíme na návštěvu z Německa.                                                                                                                                                                                                                        Mgr. Věra Prokopová, Mgr. Pavla Tesařová   

Dne 27. 9. 2019 se uskutečnil den účesů na budově 2. stupně ZŠ. Všichni zúčastnění předvedli svou kreativitu, účesy byly opravdu povedené.                                                                                                                                                                                                                 Blanka Krpalová

Dne 23. 9. 2019 proběhla v 1. a 2. třídě naší školy akce Škola v pohybu. Děti se zúčastnily aktivit s netradičním náčiním, byly stále v pohybu. Program řídil zástupce FAČR. Žáci byli povzbuzováni k pohybovým činnostem i při volnočasových aktivitách.

Mgr. Pavla Tesařová, Mgr. Petra Bláhová

 

18. 9. 2019 se vydali žáci 2. a 3. třídy naší školy do Hornického muzea v Krásně. Prohlédli jsme si expozice týkající se hornického řemesla (slavnostní hornické uniformy, modely těžebních věží, těžní parní stroj z dolu Marie), zachovanou budovu úpravny, těžní věž a těžní budovu, strojovnu, vrátnici a jednu z nejstarších trafostanic na našem území. Svezli jsme se také důlním vláčkem do ukázkové štoly.

Prohlídka muzea byla díky průvodcům o to pestřejší a zajímavější.

Mgr. Pavla Tesařová, Mgr. Martina Vlčková

4. 9. 2019 žáci a učitelé naší školy se dnes sešli k slavnostnímu zahájení školního roku 2019/2020. Prvnáčci začali svou školní docházku před budovou 1. stupně, kde je i jejich rodiče přivítal pan starosta a pan tajemník spolu s panem ředitelem. Ostatní žáci se usadili hned na místa ve svých třídách. 

 

Organizace 1. týdne - 1. stupeň bude celý týden končit v 11.40 h.

                                2. stupeň bude celý týden končit ve 12.35 h.

Budova II. stupně - přízemí - 6. A, 6. B a C třída.

                             1. patro - 5. B, 8. třída

                             2. patro - 7. A, 7. B, 9. třída.

Budova I. stupně - 1. patro  - 3. třída, 4. A a 5. A. 

                            2. patro - 1. třída, 2. třída a 4. B.

2. 9. 2019 - 1. třída - slavnostní zahájení školní docházky v 8. 00 h před budovou I. stupně.

ŠJ - bude vařit pro vaše děti od 3. 9. 2019

2. 9. 2019 první školní den 8.00 - 8. 45 h

1. 9. 2019 začíná nový školní rok 2019/2020 

26. 8. 2019 platbu za ŠD a stravné  je možné platit každý den od 7.30 - 12.30 h

                   

Starší příspěvky najdete zde.

 


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipy.  Cena čipu je 125,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čip bude vydán ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2019:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 25,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 25,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 26,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 27,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 32,- Kč 
kategorie cizí strávníci - 65,- Kč

 
TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2018
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace