Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Základní škola v Teplé,p.o.

Od 8. 3. do 21. 3. 2021 platí pro všechny žáky školy POVINNÁ DISTANČNÍ VÝUKA.

 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy;
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Základní školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání.

 

V období od 8. 3. 2021 do 21. 3. 2021 bude v provozu školní jídelna v souladu s omezeními stanovenými Vládou ČR. 

V jídelně se mohou stravovat jen zaměstnanci, kteří budou na pracovišti, tj. ve škole. 

Žáci, kteří se účastní distanční výuky (od 8. 3. do 21. 3. 2021 všichni žáci školy), a zaměstnanci, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, si mohou odebírat obědy pouze výdejním okénkem (vchod do školní kuchyně).

Zájemci o stravování od 8. 3. 2021 si oběd musí u vedoucí školní jídelny přihlásit v pátek 5. 3. 2021 nejpozději do 14:00 hodin.

Odběr stravy pro cizí strávníky není do odvolání umožněn.

 

Školní družina není v období od 8. 3. do 21. 3. 2021 v provozu.

Náměty na volnočasové aktivity budou žákům posílány prostřednictvím systému Škola OnLine a budou zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Ošetřovné

Informace o ošetřovném jsou uvedeny nalézt pod odkazem: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Konzultační hodiny

Rodiče mohou konzultovat prospěch a chování žáka nejen na třídních schůzkách, při níže uvedených konzultačních hodinách, ale  i kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím, třídním učitelem, výchovnou poradkyní a ředitelem školy. Při jednání rodičů se zástupci školy mohou být žáci přítomni. K projednání důležitých, neodkladných záležitostí jsou rodiče pozváni mimořádně, písemně nebo telefonicky. Rodiče žáků 9. ročníku jsou zváni výchovným poradcem na schůzku k volbě povolání.

Farrant Lucie

středa 7:00 - 7:40
Tel.: 353 392 241
E-mail: farrant.lucie@zstepla.cz

Hlavatá Jana

Tel.: 774 736 508
E-mail: hlavata.jana@zstepla.cz

Hlávková Nikola

E-mail: hlavkova.nikola@zstepla.cz

Ing. Kepl Jaroslav

čtvrtek 7:30 - 9:00
Tel.: 728 364 857
E-mail: kepl.jaroslav@zstepla.cz

Lukášková Jana

úterý 10:00 - 10:45
Tel.: 353 392 241
E-mail: lukaskova.jana@zstepla.cz

Mgr. Flekal Jan

pondělí 12:40 - 13:25
Tel.: 353 392 241
E-mail: flekal.jan@zstepla.cz

Mgr. Gabriková Šárka

středa 13:00 - 14:00
Tel.: 777 199 354
E-mail: gabrikova.sarka@zstepla.cz

Mgr. Janischová Hana

středa 7:00 - 7:40
Tel.: 774 736 508
E-mail: janischova.hana@zstepla.cz

Mgr. Neužilová Michaela

pondělí a čtvrtek 7:15 - 7:45
Tel.: 353 392 241
E-mail: neuzilova.michaela@zstepla.cz

Mgr. Popovičová Petra

pondělí a čtvrtek 13:00 - 14.00
Tel.: 353 392 241
E-mail: popovicova.petra@zstepla.cz

Mgr. Rudolfová Jitka

pondělí 14:00 - 15:00
Tel.: 353 392 241
E-mail: rudolfova.jitka@zstepla.cz

Mgr. Růžek Václav

pondělí 7:00 - 8:30
Tel.: 353 392 241
E-mail: ruzek.vaclav@zstepla.cz

Mgr. Soukupová Iva

pátek 9:45 - 10:45
Tel.: 353 392 241
E-mail: soukupova.iva@zstepla.cz

Mgr. Soulek Jan

úterý a čtvrtek: 7:00 - 8:00
Tel: 353 392 241
Email: reditel@zstepla.cz

Mgr. Soulková Jana

úterý a čtvrtek 7:00 - 7:40
Tel.: 774 736 508
E-mail: soulkova.jana@zstepla.cz

Mgr. Srpová Stanislava

středa 7:00 - 7:40
Tel.: 704 194 734
E-mail: srpova.stanislava@zstepla.cz

Mgr. Sůvová Jitka

pondělí 13:30 -14:30
Tel.: 353 392 241
E-mail: suvova.jitka@zstepla.cz

Mgr. Šindelářová Martina

středa 8:00 - 9:00
Tel.: 353 392 241
E-mail: sindelarova.martina@zstepla.cz

Mgr. Tesařová Pavla

úterý 7:00 - 7:40
Tel.: 774 736 508
E-mail: tesarova.pavla@zstepla.cz

Mgr. Vlčková Martina

pondělí 7:00 - 7:45
Tel.: 774 736 508
E-mail: vlckova.martina@zstepla.cz

Soulková Adéla

Tel.: 353 392 241
E-mail: soulkova.adela@zstepla.cz

Toth Radek

Tel.: 353 392 241
E-mail: toth.radek@zstepla.cz

Kontakty

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4