Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Základní škola v Teplé,p.o.

Od 8. 6. 2021 se mění pravidla pro používání ochranných prostředků dýchacích cest.

Od 17. května 2021 se prezenční výuka týká všech žáků naší školy.

Pro žáky 1. stupně je zajištěn provoz školní družiny.

Školní kuchyně je v provozu pro všechny žáky i pro cizí strávníky.

 

Další informace najdete v sekci AKTUALITY.

COVID 19 - informace k postupu školy

Stručné informace k postupu školy najdete v následujícím textu.

V případě, že škola obdrží oznámení o prokázání onemocnění COVID-19 u zaměstnance školy, postupuje škola v souladu s platnými předpisy a příslušnými metodickými pokyny. 

Škola nemůže nařizovat karanténu.

Škola nemá povinnost informovat veřejnost o konkrétních osobách, u nichž bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19 nebo jsou v karanténě. 

Doporučujeme všem osobám (děti, zákonní zástupci, zaměstnanci a další), aby sledovali svůj zdravotní stav minimálně po dobu 10 dnů od posledního možného kontaktu s pozitivní osobou a v případě klinických obtíží ihned kontaktovali svého všeobecného praktického lékaře, nebo praktického lékaře pro děti a dorost, a sdělili mu, že mohlo dojít ke kontaktu s osobou, u které byla prokázána přítomnost SARS-CoV-2.
 

Datum vložení: 19. 1. 2021 14:52
Datum poslední aktualizace: 24. 1. 2021 19:18
Autor: Mgr. Jan Soulek