Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Základní škola v Teplé,p.o.

COVID 19 - informace k postupu školy

Stručné informace k postupu školy najdete v následujícím textu.

V případě, že škola obdrží oznámení o prokázání onemocnění COVID-19 u zaměstnance školy, postupuje škola v souladu s platnými předpisy a příslušnými metodickými pokyny. 

Škola nemůže nařizovat karanténu.

Škola nemá povinnost informovat veřejnost o konkrétních osobách, u nichž bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19 nebo jsou v karanténě. 

Doporučujeme všem osobám (děti, zákonní zástupci, zaměstnanci a další), aby sledovali svůj zdravotní stav minimálně po dobu 10 dnů od posledního možného kontaktu s pozitivní osobou a v případě klinických obtíží ihned kontaktovali svého všeobecného praktického lékaře, nebo praktického lékaře pro děti a dorost, a sdělili mu, že mohlo dojít ke kontaktu s osobou, u které byla prokázána přítomnost SARS-CoV-2.
 

Datum vložení: 19. 1. 2021 14:52
Datum poslední aktualizace: 24. 1. 2021 19:18
Autor: Mgr. Jan Soulek