Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Základní škola v Teplé,p.o.

Od 8. 3. do 21. 3. 2021 platí pro všechny žáky školy POVINNÁ DISTANČNÍ VÝUKA.

 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy;
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Základní školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání.

 

V období od 8. 3. 2021 do 21. 3. 2021 bude v provozu školní jídelna v souladu s omezeními stanovenými Vládou ČR. 

V jídelně se mohou stravovat jen zaměstnanci, kteří budou na pracovišti, tj. ve škole. 

Žáci, kteří se účastní distanční výuky (od 8. 3. do 21. 3. 2021 všichni žáci školy), a zaměstnanci, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, si mohou odebírat obědy pouze výdejním okénkem (vchod do školní kuchyně).

Zájemci o stravování od 8. 3. 2021 si oběd musí u vedoucí školní jídelny přihlásit v pátek 5. 3. 2021 nejpozději do 14:00 hodin.

Odběr stravy pro cizí strávníky není do odvolání umožněn.

 

Školní družina není v období od 8. 3. do 21. 3. 2021 v provozu.

Náměty na volnočasové aktivity budou žákům posílány prostřednictvím systému Škola OnLine a budou zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Ošetřovné

Informace o ošetřovném jsou uvedeny nalézt pod odkazem: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Aktuality

Informace k organizaci výuky a k provozu školy v období od 8.3. do 21.3.2021

Datum: 5. 3. 2021

Pod níže uvedeným odkazem najdete informace k organizaci výuky a k provozu školy.

Rozvrh online výuky v týdnu od 8. 3. 2021 do 12. 3. 2021

Datum: 4. 3. 2021

Rozvrh online výuky v týdnu od 8. 3. 2021 do 12. 3. 2021
najdete pod níže uvedeným odkazem.
Rozvrh se může měnit v závislosti na možnostech jednotlivých vyučujících.
Sledujte plánování výuky v aplikaci MS Teams.

COVID 19 a školy

Datum: 26. 2. 2021

Pod níže uvedeným odkazem najdete dokument s odkazy na zajímavá témata týkající se nákazy COVID 19 a školy. Dokument nám poskytlo Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje.

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Datum: 22. 2. 2021

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy najdete pod níže uvedenými odkazy.

Jarní prázdniny

Datum: 18. 2. 2021

Od 1. 3. 2021 do 7. 3. 2021 budou jarní prázdniny.
V provozu nebude školní družina ani školní jídelna.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. února 2021 č. 121 o přijetí krizového opatření

Datum: 12. 2. 2021

UPOZORŇUJEME NA POVINNOST DODRŽOVAT VŠECHNY POKYNY OBSAŽENÉ V USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. února 2021 č. 121 o přijetí krizového opatření.
Upozorňujeme a vyzýváme všechny žáky, jejich zákonné zástupce, zaměstnance školy a ostatní osoby, aby v souladu s uvedeným usnesením Vlády ČR dodržovali povinnost používat jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech školy;
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech a veřejných prostranstvích, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Výpisy vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Datum: 27. 1. 2021

Výpisy vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 se dne 28. 1. 2021 vzhledem k uzavření školy a distanční výuce vydávat nebudou.
Pololetní hodnocení najdete ve školním informačním systému Škola OnLine, záložka Hodnocení - Výpisy hodnocení - Hodnocení žáka/studenta. Známky za 1. pololetí jsou v posledním sloupci napravo (sloupec je modře podbarven).

COVID 19 - informace k postupu školy

Datum: 19. 1. 2021

Stručné informace k postupu školy najdete v následujícím textu.

COVID 19 - informace k postupu krajských hygienických stanic

Datum: 19. 1. 2021

Informace k postupu krajských hygienických stanic při rozhodování o nařizování karanténních opatření osobám, které byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID 19 a během tohoto úzkého kontaktu obě osoby použily náležitou ochranu dýchacích cest najdete v následujícím textu.

Ošetřovné

Datum: 6. 1. 2021

Aktuální informace k ošetřovnému najdete pod níže uvedenými odkazy.

Návod pro přihlášení do Office 365 a Teams

Datum: 31. 10. 2020

V příloze najdete návod pro přihlášení do Office 365 a do aplikace Teams.
Návod předpokládá, že jste si již aktivovali účet v Office 365 prostřednictvím školního informačního systému Škola OnLine.

Video s postupem přihlášení do školního informačního systému Škola OnLine

Datum: 26. 9. 2020

Video s postupem přihlášení do školního informačního systému Škola OnLine

Kroužky

Datum: 26. 9. 2020

Nabídku zájmových kroužků pro školní rok 2020/2021 najdete v příloze

Přijmeme učitele/učitelku

Datum: 26. 9. 2020

S aprobací ČESKÝ JAZYK, DĚJEPIS, ZEMĚPIS, TĚLESNÁ VÝCHOVA, HUDEBNÍ VÝCHOVA. Nástup dle dohody. Své životopisy posílejte na email zs.tepla@seznam.cz nebo volejte 606 891 252. Byt k dispozici.

Seznam sešitů na školní rok 2020/2021

Datum: 26. 9. 2020

Seznamy najdete v příloze

Nabídka zaměstnání

Datum: 26. 9. 2020

Základní škola v Teplé, p. o. přijme od 1. 9. 2020 na celý úvazek paní učitelku nebo pana učitele. Své životopisy posílejte na email zs.tepla@seznam.cz. Bližší informace jsou v odkaze níže.

Zpráva o projektech 

Datum: 26. 9. 2020

Zpráva o projektech