Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Základní škola v Teplé,p.o.

COVID - 19

Vzhledem k pozitivním výsledkům RT-PCR testů u některých žáků budou v úterý 7. 12. 2021 žáci 5. třídy a 9. třídy doma.

V průběhu úterý 7. 12. 2021 bude zákonné zástupce o dalším postupu informovat Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje.

 

Pro žáky 5. a 9. třídy bude zajištěna distanční výuka. Informace žáci obdrží od jednotlivých vyučujících. 

 

Jan Soulek, ředitel ZŠ v Teplé

Třídní schůzky - listopad 2021

Třídní schůzky k hodnocení 1. čtvrtletí školního roku 2021/2022 se vzhledem k epidemiologické situaci uskuteční dle následujícího rozpisu:

1. tř. – 18. 11. 2021 od 16:00 hodin v budově 1. stupně

2.A   – 16. 11. 2021 od 16:00 hodin v budově 1. stupně

2.B   – 18. 11. 2021 od 16:30 hodin v budově 1. stupně

3. tř. – 18. 11. 2021 od 17:00 hodin v budově 1. stupně

4. tř. – termín bude stanoven dodatečně

5. tř. – 16. 11. 2021 od 16:30 hodin v budově 1. stupně

6.A   – 16. 11. 2021 od 16:30 hodin v budově 2. stupně

6.B   – 16. 11. 2021 od 16:30 hodin v budově 2. stupně

7.A   – 16. 11. 2021 od 17:00 hodin v budově 2. stupně

7.B   – 16. 11. 2021 od 17:00 hodin v budově 2. stupně

8.A   – 16. 11. 2021 od 16:00 hodin ve školních dílnách

8.B   – 16. 11. 2021 od 16:00 hodin v budově 2. stupně

9. tř. – 16. 11. 2021 od 16:00 hodin v budově 2. stupně

1.C   – 15. 11. – 19. 11. 2021 individuálně vždy od 7:00 hodin do 7:40 hodin