Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Základní škola v Teplé,p.o.

Od 8. 6. 2021 se mění pravidla pro používání ochranných prostředků dýchacích cest.

Od 17. května 2021 se prezenční výuka týká všech žáků naší školy.

Pro žáky 1. stupně je zajištěn provoz školní družiny.

Školní kuchyně je v provozu pro všechny žáky i pro cizí strávníky.

 

Další informace najdete v sekci AKTUALITY.

Třídní schůzky

 

Třídní schůzky se uskuteční v týdnu od 26. 4. do 30. 4. 2021. 

Formu konání třídních schůzek si zvolí třídní učitelky/učitelé v návaznosti na možnosti zákonných zástupců (online schůzky, osobní schůzky, telefonické schůzky, e-mail apod.).