Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
Začátek školního roku 2016/2017
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

Aktuálně ...

 

29. 6. 2016 - v Kapli Nejsvětější trojice jsme slavnostně ukončili školní docházku deváté třídy. Pro deváťáky byly připraveny pamětní listy a dárky od vedení Města Teplá.

29. 6. 2016 - vyhodnotili jsme sběr baterií za druhé pololetí školního roku 2015/2016. Celkově se vybralo přes 5000 ks baterií. Odměna se tentokrát dala pro celou třídu. Chtěla jsem podpořit více třídění odpadů a tak třídy na prvních čtyř místech dostaly krásné, praktické tašky určené na třídění odpadu. Na 1. místě se umístila 3. B, na druhém 4. A, na třetím 2. B a na čtvrtém místě 1. B. Děkuji všem za celoroční sběr, doufám, že i v dalším školním roce budeme sbírat dál.                                              Mgr. Petra Bláhová

28.6.2016 - v 10:00 hodin se u budovy 1. stupně Základní školy v Teplé uskutečnilo znovuotevření dětského dopravního hřiště. Akce se konala za přítomnosti starosty Města Teplá, pana Karla Hermanna, tajemníka Městského úřadu v Teplé, pana Mgr. Víta Červenky, ředitelky Základní školy, paní Mgr. Jany Leheňové a dalších hostů. Původní hřiště vzniklo v roce 1978 a již delší dobu nesloužilo svému účelu. Ve spolupráci s organizací Besip a za přispění finančních prostředků z Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Doprava, se podařilo vybavit hřiště novými dopravními značkami. Základní škola zakoupila na hřiště celkem 6 zbrusu nových, nádherných koloběžek a děti tak měly při otevření možnost si jízdu na nich vyzkoušet. Aby celá akce splnila i vzdělávací a poučný charakter, byla připravena stanoviště, kde děti dokazovaly své znalosti dopravních značek, křižovatek a správného chování chodců a cyklistů. Do budoucna si nelze přát víc, než aby hřiště sloužilo dlouho svému účelu a děti tak získávaly nové a nové zkušenosti, které se jim do současného provozu budou jistě hodit.                                             Martin Hemza

27. 06. 2016 - před závěrem školního roku jsme připravili pro žáky naší školy sportovní olympiádu. Každý, kdo chtěl, mohl soutěžit v několika atletických disciplínách, zahrát si kopanou nebo vybíjenou, nebo si jen projít zábavné disciplíny se sladkou odměnou. V závěru jsme pak ocenili ty nejlepší.

21. 6. 2016 - všichni čtvrťáci jsme se  vydali na dlouhou, předlouhou cestu na Betlém (4km). Cestu jsme si krátili zpěvem a povídáním. Když jsme dorazili na místo, nasvačili jsme se, ubytovali a vyrazili na průzkum okolí. V lese jsme stavěli domečky pro skřítky a sbírali houby. Poté jsme sesbírali dřevo na oheň a vydali se zpět do tábora. Rozdělili jsme se do třech skupin a uvařili tři bramborové polévky. Dětem většinou jejich výtvor chutnal. Odpoledne jsme hráli míčové hry, opékali si buřty a marsmallow bonbony. V pět hodin odpoledne jsme se vydali na cestu k domovu. Po náročném dni jsme statečně 4 km zdolali. Všem se náš výlet móóóóóc líbil.                                               Mgr. Vendula Provázková

15. 6. 2016 - žáci Základní umělecké školy Teplá připravili jako generální zkoušku na večerní vystoupení koncert pro naše žáky.

10. 6. 2016 – si žáci užili pohodové relaxační dopoledne a odpoledne. Ponořili se do magického světa tónů, zvuků a rytmů netradičních hudebních nástrojů z různých koutů světa, kterými jsou například tibetské mísy, zvonky a činelky, šamanský buben, djembe, dešťová hůl, didgeridoo, hudební luk a ústní harfa, hromový buben, koncovka, brumle, kalimba, mořský buben, zvonkohry Koshi ... Program měl dvě části. První část seznamovací – propojení a naladění skupiny, seznámení s netradičními hudebními nástroji. Druhá část aktivní - společné „hudební tvoření“ včetně skupinového bubnování.                                           Mgr. Jana Leheňová

10. 6. 2016 - žáci C tříd navštívili Bečovskou botanickou zahradu. V areálu zahrady měli možnost vidět různé druhy stromů, vzácné dřeviny i okrasné rostliny. Dětem se nejvíce líbil Korunní rybník plný různých ryb a vodních rostlin. Zážitkem byla projížďka na lodičkách v doprovodu paní učitelky. V části volnočasového areálu se odvážlivci svezli lanovkou a zbyla i chvilka na různé prolézačky.                                          Mgr. Martina Vlčková

9. 6. 2016 - třídy 3.A a 3.B se vydaly vlakem do Bečova nad Teplou. Navštívily zde místní zámek s programem Procházka minulostí. Toto pojetí bylo dětem blízké a celá hodina programu jim rychle uběhla. Zároveň si děti prohlédly střed města a malebné okolí. I cesta vlakem byla pro děti zajímavá.                                          Mgr. Pavla Tesařová a Jana Hlavatá

7. 6. 2016 - žáci II.B vyrazili na školní výlet do Svatošských skal. Už od rána byla jasná obloha a předpověď říkala, že tomu bude po celý den. Vybaveni opalovacími krémy a dostatkem vody jsme vyrazili na místní nádraží a odtud vlakem do Doubí u Karlových Varů.  Čekala nás 4km procházka romantickým údolím podél řeky Ohře až ke Svatošským skalám.Svými tvary připomínají svatební procesí a podle toho jsou i pojmenovány - například Ženich, Nevěsta, Muzikanti, Svědci... Prošli jsme se po houpacím mostě, což bylo pro některé silným zážitkem. Odtud jsme se vydali do nedalekého Areálu Svatošky dětský ráj.
Děti se zde vybouřily na obrovské vzduchové trampolíně, vyzkoušely si své dovednosti v lanovém centru,  zakoupily občerstvení...Slunce hřálo a hřálo, nezbývalo nic jiného,  než svlažit své dolní končetiny v Ohři. Koupel se setkala s velkým ohlasem, škoda jen, že čas pokročil a mi se museli vydat na zpáteční cestu. Všichni šli statečně s úsměvem na tváři, plni zážitků.                                            Mgr. Vlasta Matysová a Mgr. Lenka Hubáčková

6. 6. 2016 - žáci 6. a 7. třídy  se vydali na školní výlet do Bečova nad Teplou. Nejprve jsme vyrazili na divadelní představení, kde nám formou pohádky představili herci krátkou historii loupežnictví ve Slavkovském lese. Po pohádce jsme se posilnili v cukrárně a sešli na komentovanou prohlídku do botanické zahrady. Po procházce zahradou jsme dětem nechali volno na dětském hřišti, během něhož si mohl každý opéct buřta a ochutnat jedlé květiny.                                             Mgr. Veronika Albrechtová

3. 6. 2016 -  žáci II.B navštívili nedaleký klášter s cílem zúčastnit se výukového programu " Malíř a malba". Seznámili se tak s tím, kdo byli a jak pracovali dávní malíři, kteří zdobili stěny kláštera. Naučili se jak "číst" staré nástěnné malby a rozumět jim, vnímat malbu nejen jako dekoraci, ale také jako poselství tvůrce a objednavatele obrazu. Ve výtvarné dílně se pak sami proměnili v malíře a vytvořili umělecké dílo.                                               Mgr. Vlasta Matysová

1. 6. 2016 - Den dětí jsme se rozhodli oslavit už tak trochu klasicky. Děti z přípravné třídy si zahrály na kuchaře, aby pak mohly společně užívat " pyžamové party", včetně něčeho dobrého na zub. Připravily si salát z rajčat v kombinaci s vlastně natrhanými sedmikráskami a toasty, které si také pod dozorem samy nachystaly. Nezapomněli jsme ani pěkné stolování. Všem se párty včetně příprav moc líbila. Na 1. stupni jsme den nazvali Polštářkový a celý den si většina dětí ustala ve spacácích na kobercích, některé třídy si připravily i druhou snídani a paní učitelky četly pohádky. Na 2. stupni jsme den pojmenovali jako Pyžamový a kdo chtěl, oblékl pyžamo, a mohl tak předstírat únavu a spánek. I tady jsme připravili trochu jiný způsob vyučování. A protože v tento den měly svátek právě děti, dostal každý žák sladkou odměnu.

1. 6. 2016 - žáci C tříd navštívili místní stanici Hasičského záchranného sboru v Mariánských Lázních. Po velmi milém přivítání si žáci prohlédli vozidla a techniku, kterou hasiči používají např. při požárech, při zásahu u dopravní nehody nebo při živelných pohromách. Během prohlídky se také seznámili se způsoby a pomůckami, které jsou potřeba při záchranných akcích. Kromě teoretického výkladu se žáci svezli hasičskou čtyřkolkou a zkusili si vylézt na vysouvací žebřík. Prošli si také hasičskou záchrannou stanici, měli tak možnost vidět téměř všechny prostory, kde hasiči tráví svůj pracovní den. Děti nejvíce zaujala sbírka historických a současných modelů hasičských aut z celého světa.                                              Mgr. Alena Stránská a Mgr. Martina Vlčková

31. 5. 2016 - sláva, nazdar výletu.....si zpívali žáci II.A  po zdařilém dnu v Botanické zahradě v Bečově. Při výukovém programu "Jedlé květy" si připravili svačinku - bílý jogurt nazdobili květy šeříku, hlohu, pivoňky a dalších voňavých bylinek. Během procházky zahradou se seznámili s různými druhy exotických stromů a rostlin. V areálu zahrady využili netradičních přírodních prolézadel a čas zbyl i na fotbálek a stolní tenis. Zážitkem pro všechny bylo opékání buřtíků na otevřeném ohni. Děkujeme všem zaměstnancům Botanické zahrady za milé a vstřícné jednání.                                 Mgr. Jitka Jaloševská a Mgr. Eva Erlebachová

27. 5. 2016 - žáci 4. tříd slavnostně zakončili kurz dopravní výchovy. Po písemných testech a jízd na dopravním hřišti v Mariánských Lázních jim byl předán řidičský průkaz na kolo a malá pozornost.                                              Mgr. Petra Bláhová a Mgr. Vendula Provázková

24. 5. 2016 - ve třídě 2.A jsme si udělali "Den stolování".Děti si přinesly hrneček, lžičku a pečivo. Děkuji tak všem maminkám, které napekly i pro ostatní děti.  Děti si jednoduchým způsobem upravily tabuli pro slavnostní příležitost a poklidná dopolední svačinak začala...                                 Mgr. Jitka Jaloševská

20. 5. 2016 - 5. třída a C třídy rovněž využily nabídky možnosti exkurze do Černošína na skládku odpadů Ekodepon. Viděli jsme způsob nakládání s odpady a jejich další zpracování. Všichni byli také zajímavým způsobem poučeni jak chránit a šetřit naše životní prostředí.                                 Mgr. Věra Prokopová

19. 5. 2016 - my žáci 6. a 7. třídy jsme byli na exkurzi v EKODEPONU, kde pro nás byl připravený program o recyklování a třídění odpadu. Viděli jsme, co se se tříděným odpadem, který házíme do popelnic, dál děje. Mohli jsme si sáhnout na jednotlivé části, kterými si musí odpad projít a nakonec jsme se mohli podívat i na konečný produkt, který z recyklovaných odpadů vzniká. Díky procházce po celém pozemku jsme si lépe představili, kolik smetí člověk vyprodukuje, a teď už víme, že třídit má fakt smysl.

19. 5. 2016 - přípravný ročník, 1. A, 1. B a několik žáků z 1. C se vypravily na výlet do ZOO v Plzni. Po příjezdu do ZOO žáci nabrali síly u svačiny, a pak si v různých pavilónech prohlédli exotická  i domácí zvířata. Nejvíce se dětem líbili lvi, žirafy a šimpanzi. "Na statku" si mohly děti vyzkoušet na modelu krávy, jak se dříve dojilo. Výlet se velmi vydařil.17. 5. 2016 - doplněn jídelní lístek na červen.

13. 5. 2016 - školní družina uspořádala ve spolupráci se sdružením Umaruš soutěž s názvem „O zlatý poklad Karla IV.“ Na prvním místě se umístila se shodným počtem bodů dvě družstva ve složení Erika Varadiová a Monika Koláriková a Linda Lindenbergová s Martinem Panešem. Soutěžící, diváci i účinkující se poučili i pobavili.                                              Mgr. Hana Vithová

13. 5. 2016 na naší škole proběhl třídní projekt „Evropa a my“ zaměřený na problematiku Evropské unie. V 6. ročníku se žáci soustředili na vznik EU a zakládající státy, ke kterým vytvořili výukové plakáty. 7. ročník se seznámil se státy, které do EU přistoupily mezi lety 1973 – 1995. Ke každému státu vytvořili naučné leporelo. Žáci C tříd se tentokrát zaměřili na sousední státy České republiky - Slovensko, Polsko a Rakousko. Po krátké prezentaci jednotlivých států se žáci rozdělili do tří skupin. Vylosovali si danou zemi a do obrysové mapy postupně zaznamenávali informace a poznatky, které si zapamatovali z prezentace, nebo společně vyhledali v encyklopediích, atlasech a učebnicích. Zajímavosti vyhledávali také na internetových stránkách. V závěru projektu pak žáci shlédli ukázky slovenské pohádky Sůl nad zlato a polské animované pohádky Bolek a Lolek. Ve skupině se snažil pracovat každý a svou prací se mohou žáci pochlubit v prostorách chodby v přízemí školy.

12. 5. 2016  - žáci z třetích tříd byli na exkurzi na biofarmě ve Valči. Seznámili se zde s chovem ovcí a včel, s jejich užitečností, důležitostí, péčí a ochranou. Děti si vlastnoručně vyzkoušely rozčesávání a plstění ovčí vlny a prohlédly si vnitřek včelínu. Zároveň se prošly nádherným zámeckým parkem.                                              Mgr. Pavla Tesařová

10. 5. 2016 - žáci 4. ročníku skládali zkoušku z dopravní výchovy. Minulý týden si napsali písemné testy a dnes předvedli na dopravním hřišti v Mariánských Lázních svou zručnost při jízdě na kole a jízdu podle pravidel silničního provozu. Vše kontrolovali páni policisté, kteří byli z jejich výkonů potěšeni. Na konci května budou úspěšní žáci odměněni řidičským průkazem na kolo.                                              Mgr. Petra Bláhová

9. 5. 2016 - OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

  • ODHLÁŠKY NA OBĚDY ve školním roce 2015/2016 budou přijímány do 27. 6. 2016 do 8.00 hod. Jedná se o dny úterý 28. 6. 2016, středa 29. 6. 2016 a čtvrtek 30. 6. 2016.
  • PŘEPLATKY za stravné budou vráceny jen žákům 9. tříd u vedoucí ŠJ dne 29. 6. 2016 od 8.00 hod. do 15.00 hod. Ostatním žákům budou přeplatky převedeny do dalšího školního roku.
  • PŘIHLÁŠKY na stravné na školní rok 2016/2017 mohou rodiče podávat již od 22. 8. 2016 od 8.00 hod. do 15.00 hod. ve školní jídelně. Přihláška ke stravování bude k  vyzvednutí ve školní jídelně během měsíce června nebo od 22. 8. 2016.

6. 5. 2016 - šestá a sedmá třída se zúčastnily výtvarné soutěže, která byla vyhlášena k příležitosti „narozenin“ vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Elektrárna byla vyhlášena v anketě MF DNES jedním ze sedmi divů České republiky, proto jsme se s ní blíže seznámili a pokusili jsme se vyrobit vodní příšeru, která prý občas bývá vídána turisty..                                              Mgr. Veronika Albrechtová

6. 5. 2016 - žáci C tříd si v pátek zpříjemnili dopolední vyučování návštěvou zahradnictví v Klášteře Teplá. Mohli tak být mezi prvními návštěvníky "Jarních dnů otevřených dveří Zahrada Teplá". Prošli si prostory zahradnictví, velkými skleníky, kde bylo k vidění mnoho krásných rostlin, balkónových květin, okrasných keřů, bylinek a dřevin. Cestou zpět se zastavili v klášterní zahradě a prošli nově otevřenou část parku, a to Opatskou zahradu. Žáky nejvíce zaujaly modely historického mlýna..                                              Mgr. Martina Vlčková

3. 5. 2016 -  čtvrté třídy také navštívily biofarmu Valeč. Hned po příjezdu nás Lenka krátce seznámila s historií místního zámečku. Pak jsme pokračovali přímo na farmu mezi ovečky. Bára nám dovolila ovečky nakrmit suchým pečivem. Vyprávěla nám o životě a práci na farmě. Kdo chtěl, mohl ochutnat ovčí mléko . Nejvíc nám, ale chutnal med přímo z plástve. V jurtě jsme si vyzkoušeli česání a zpracování ovčí vlny. Bylo to fajn.                                              Mgr. Petra Bláhová a Mgr. Vendula Provázková

24. 6. 2015 - je nové Základní škola v Teplé oznamusložení Školské rady:
            - z řad rodičů: p. Martin Hemza a p. Radek Tóth
            - z řad učitelů: Mgr. Jitka Klsáková, Mgr. Pavla Tesařová
            - za Město Teplá: p. Josef Bílek, Bc. Jana Lorencová

 

Starší příspěvky najdete na stránce Život ve škole ...


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00 a od 14:00 do 14:10.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipové karty.  Cena čipové karty je 125,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čipová karta bude vydána ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2014:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 25,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 26,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 28,- Kč
kategorie cizí strávníci - 65,- Kč

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2016
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace