Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
Hlavní prázdniny
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

Aktuálně ...

 

 

24. 5. 2016 - ve třídě 2.A jsme si udělali "Den stolování".Děti si přinesly hrneček, lžičku a pečivo. Děkuji tak všem maminkám, které napekly i pro ostatní děti.  Děti si jednoduchým způsobem upravily tabuli pro slavnostní příležitost a poklidná dopolední svačinak začala...                                 Mgr. Jitka Jaloševská

20. 5. 2016 - 5. třída a C třídy rovněž využily nabídky možnosti exkurze do Černošína na skládku odpadů Ekodepon. Viděli jsme způsob nakládání s odpady a jejich další zpracování. Všichni byli také zajímavým způsobem poučeni jak chránit a šetřit naše životní prostředí.                                 Mgr. Věra Prokopová

19. 5. 2016 - my žáci 6. a 7. třídy jsme byli na exkurzi v EKODEPONU, kde pro nás byl připravený program o recyklování a třídění odpadu. Viděli jsme, co se se tříděným odpadem, který házíme do popelnic, dál děje. Mohli jsme si sáhnout na jednotlivé části, kterými si musí odpad projít a nakonec jsme se mohli podívat i na konečný produkt, který z recyklovaných odpadů vzniká. Díky procházce po celém pozemku jsme si lépe představili, kolik smetí člověk vyprodukuje, a teď už víme, že třídit má fakt smysl.

19. 5. 2016 - přípravný ročník, 1. A, 1. B a několik žáků z 1. C se vypravily na výlet do ZOO v Plzni. Po příjezdu do ZOO žáci nabrali síly u svačiny, a pak si v různých pavilónech prohlédli exotická  i domácí zvířata. Nejvíce se dětem líbili lvi, žirafy a šimpanzi. "Na statku" si mohly děti vyzkoušet na modelu krávy, jak se dříve dojilo. Výlet se velmi vydařil.17. 5. 2016 - doplněn jídelní lístek na červen.

13. 5. 2016 - školní družina uspořádala ve spolupráci se sdružením Umaruš soutěž s názvem „O zlatý poklad Karla IV.“ Na prvním místě se umístila se shodným počtem bodů dvě družstva ve složení Erika Varadiová a Monika Koláriková a Linda Lindenbergová s Martinem Panešem. Soutěžící, diváci i účinkující se poučili i pobavili.                                              Mgr. Hana Vithová

13. 5. 2016 na naší škole proběhl třídní projekt „Evropa a my“ zaměřený na problematiku Evropské unie. V 6. ročníku se žáci soustředili na vznik EU a zakládající státy, ke kterým vytvořili výukové plakáty. 7. ročník se seznámil se státy, které do EU přistoupily mezi lety 1973 – 1995. Ke každému státu vytvořili naučné leporelo. Žáci C tříd se tentokrát zaměřili na sousední státy České republiky - Slovensko, Polsko a Rakousko. Po krátké prezentaci jednotlivých států se žáci rozdělili do tří skupin. Vylosovali si danou zemi a do obrysové mapy postupně zaznamenávali informace a poznatky, které si zapamatovali z prezentace, nebo společně vyhledali v encyklopediích, atlasech a učebnicích. Zajímavosti vyhledávali také na internetových stránkách. V závěru projektu pak žáci shlédli ukázky slovenské pohádky Sůl nad zlato a polské animované pohádky Bolek a Lolek. Ve skupině se snažil pracovat každý a svou prací se mohou žáci pochlubit v prostorách chodby v přízemí školy.

12. 5. 2016  - žáci z třetích tříd byli na exkurzi na biofarmě ve Valči. Seznámili se zde s chovem ovcí a včel, s jejich užitečností, důležitostí, péčí a ochranou. Děti si vlastnoručně vyzkoušely rozčesávání a plstění ovčí vlny a prohlédly si vnitřek včelínu. Zároveň se prošly nádherným zámeckým parkem.                                              Mgr. Pavla Tesařová

10. 5. 2016 - žáci 4. ročníku skládali zkoušku z dopravní výchovy. Minulý týden si napsali písemné testy a dnes předvedli na dopravním hřišti v Mariánských Lázních svou zručnost při jízdě na kole a jízdu podle pravidel silničního provozu. Vše kontrolovali páni policisté, kteří byli z jejich výkonů potěšeni. Na konci května budou úspěšní žáci odměněni řidičským průkazem na kolo.                                              Mgr. Petra Bláhová

9. 5. 2016 - OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

  • ODHLÁŠKY NA OBĚDY ve školním roce 2015/2016 budou přijímány do 27. 6. 2016 do 8.00 hod. Jedná se o dny úterý 28. 6. 2016, středa 29. 6. 2016 a čtvrtek 30. 6. 2016.
  • PŘEPLATKY za stravné budou vráceny jen žákům 9. tříd u vedoucí ŠJ dne 29. 6. 2016 od 8.00 hod. do 15.00 hod. Ostatním žákům budou přeplatky převedeny do dalšího školního roku.
  • PŘIHLÁŠKY na stravné na školní rok 2016/2017 mohou rodiče podávat již od 22. 8. 2016 od 8.00 hod. do 15.00 hod. ve školní jídelně. Přihláška ke stravování bude k  vyzvednutí ve školní jídelně během měsíce června nebo od 22. 8. 2016.

6. 5. 2016 - šestá a sedmá třída se zúčastnily výtvarné soutěže, která byla vyhlášena k příležitosti „narozenin“ vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Elektrárna byla vyhlášena v anketě MF DNES jedním ze sedmi divů České republiky, proto jsme se s ní blíže seznámili a pokusili jsme se vyrobit vodní příšeru, která prý občas bývá vídána turisty..                                              Mgr. Veronika Albrechtová

6. 5. 2016 - žáci C tříd si v pátek zpříjemnili dopolední vyučování návštěvou zahradnictví v Klášteře Teplá. Mohli tak být mezi prvními návštěvníky "Jarních dnů otevřených dveří Zahrada Teplá". Prošli si prostory zahradnictví, velkými skleníky, kde bylo k vidění mnoho krásných rostlin, balkónových květin, okrasných keřů, bylinek a dřevin. Cestou zpět se zastavili v klášterní zahradě a prošli nově otevřenou část parku, a to Opatskou zahradu. Žáky nejvíce zaujaly modely historického mlýna..                                              Mgr. Martina Vlčková

3. 5. 2016 -  čtvrté třídy také navštívily biofarmu Valeč. Hned po příjezdu nás Lenka krátce seznámila s historií místního zámečku. Pak jsme pokračovali přímo na farmu mezi ovečky. Bára nám dovolila ovečky nakrmit suchým pečivem. Vyprávěla nám o životě a práci na farmě. Kdo chtěl, mohl ochutnat ovčí mléko . Nejvíc nám, ale chutnal med přímo z plástve. V jurtě jsme si vyzkoušeli česání a zpracování ovčí vlny. Bylo to fajn.                                              Mgr. Petra Bláhová a Mgr. Vendula Provázková

29. 4. 2016  - den se nesl ve znamení „Čarodějnic “- na 1. stupni jsme se převlékli za čarodějky a čaroděje a užili si vyučování po čarodějnicku.  Odpoledne jsme od školy vyrazili s čarodějným průvodem do parku, kde probíhly soutěže. Děti si mohly zasoutěžit a za odvahu získaly spoustu dobrot. Na závěr, každý kdo měl kostým dostal malý dáreček. Celý den se vydařil.                                            Mgr. Vendula Provázková

26. 4. 2016 - žáci 4. tříd se zúčastnili sportovního utkání v Toužimi proti žákům ze Základní školy v Toužimi a z Bochova. Děvčata se utkala v přehazované a ve vybíjené a chlapci ve florbale a kopané. Družstvo dívek se umístilo na 3. místě i v přehazované i ve vybíjené, chlapci ve florbale i v kopané na 2. místě. Všichni bojovali statečně. Gratulujeme.                                              Mgr. Petra Bláhová

25. 4 .2016 - žáci II.A a II.B vyrazili na biostatek Valeč. Již od rána rtuť teploměru naznačovala, že o příznivém a teplém počasí nelze ani uvažovat. Přesto jsme nadšeni a plni očekávání vyrazili na malé hospodářství ležící na úpatí Doupovských hor, kde už na nás čekala paní Bára, v jejímž doprovodu jsme vyrazili přes místní park směr statek. Cestou se děti zahřály pohybovou hrou. U brány biostatku nás uvítalo stádo ovcí, očekávající něco na zub. Přesunuli jsme se ke krásné jurtě, kde jsme se posilnili a maličko zahřáli. Program probíhal z části uvnitř jurty a částečně venku. Děti se dozvěděly,  co taková ovce potřebuje ke spokojenému životu, jaký má význam pro člověka i přírodu a krajinu. Na statku se nachází i včelařská maringotka s několika včelstvy, které si děti mohly prohlédnout a dozvědět se opět mnoho informací. V jurtě si vyzkoušely česat vlnu, upravovat...Celé dopoledne nám zpříjemňovalo štěně majitelů, které bylo stejně hravé jako děti, proto velmi rychle zapadlo do kolektivu. Čas utíkal a nám "zmrzlíkům" nezbylo nic jiného, než se vydat na zpáteční cestu k autobusu. Snažili jsme se podupávat, přesto jsme několik kilo suvenýrů přivezli s sebou až do Teplé.                                              Mgr. Lenka Hubáčková, Mgr. Jitka Jaloševská a Mgr. Vlasta Matysová

25. 4. 2015 – díky dobré spolupráci školy se školním psychologem PaedDr. et Mgr. Milanem Pfeifrem se nám podařilo uskutečnit besedu žáků deváté třídy a žáků nižších ročníků, kteří dosáhli věku patnácti let (věku právní zodpovědnosti), o kriminalitě. Na realizaci besedy se podíleli zástupci Vězeňské služby ČR - Věznice Kynšperk nad Ohří, speciální pedagožka, psycholog a dva odsouzení. Žáci vyslechli mnoho zajímavých informací o práci vězeňské služby, o kriminalitě mládeže včetně životních příběhů přítomných mladých odsouzených. Od deseti hodin do půl dvanácté mohli klást otázky a zapojit se do besedy na zajímavé téma. Věříme, že jsme pomohli přiblížit našim žákům téma kriminality z jiného úhlu pohledu, díky přítomnosti všech zúčastněných, a zároveň je přiměli zamýšlet se nad chováním a vystupováním tak, aby jejich dospívání probíhalo harmonicky a bez problémů.                                              Mgr. Jana Leheňová

22. 4. 2016 -  na Den Země si v rámci projektu jednotlivé třídy připravily různý program. První ročníky a přípravná třída navštívili zahrady v Klášteře, děti si zopakovaly základní podmínky pro růst rostlin, stavbu rostlin a zasadily si svou rostlinku – jahodu. Druhé ročníky měly téma Ekosystémy,  pracovaly na projektu ve třídách.Třetí ročníky měli téma Voda jako základní podmínka života, shlédly dokument a pak se věnovaly pokusům. Dozvěděly se, proč je důležité šetřit vodou. Čtvrté ročníky pracovaly na tématu „Odpady a hospodaření s odpady “. Tvořily pohádku o draku Nepořádníkovi, který všude házel odpadky a princezna Petka a princ Čenda ho naučili třídit odpad. 6. a 7. ročník začal den kvízem, ve kterém se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací o všeobecných globálních problémech. Následně si vytvořili interaktivní nástěnku zaměřenou na tato témata. Poté vyrazili do přírody, opekli si špekáčky a na místě i cestou vysbírali poházené odpadky. C třídy  se po krátkém povídání o třídění odpadu vydaly směrem ke Klášteru. Vybavili se velkými odpadními pytli, igelitovými rukavicemi a dobrou náladou. Cestou sbírali vše, co do přírody nepatří. Po návratu z vycházky je čekaly ve třídě ještě " hrátky s odpady". Vyzkoušeli si vytvořit např. květiny z plastu, rybičky,... Strávený čas v přírodě i ve třídě se líbil.

20. 4. 2016 - 8 žáků naší školy se zúčastnilo okresního kola dopravní soutěže v Karlových Varech. Soutěž proběhla areálu Světa záchranářů, kde bylo vytvořené nové dopravní hřiště, ukázky budov Policie, Záchranné služby a Hasičů. Naši žáci byli rozděleni do dvou skupin  – podle věku. Obě skupiny soutěžily ve stejných disciplínách – jízda zručnosti (projíždělo se přes překážky), jízda po dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu (každého žáka kontroloval policista během jízdy na kole, díval se, jestli jezdí správně podle pravidel), dále byli zkoušeni ze zdravovědy – ukázali, jak umí dát první pomoc, a poslední disciplínou byly testy. Na soutěž dorazilo celkem 9 škol z Karlovarského kraje.
Naši žáci se umístili takto: I. kategorie (Martin Větrovec, Kateřina Kaňoková, Libor Pospíšil a Nikola Tesařová) se umístila na 4. místě. II. kategorie (Kateřina Hemzová, Eliška Veselovská, Filip Hemza a Tomáš Herejk) se umístila na 3. místě. V jednotlivcích se z obou kategorií umístil Filip Hemza a Martin Větrovec na 2. místech z celkového počtu dětí zúčastněných na soutěži (okolo 70 dětí).                                              Mgr. Petra Bláhová
 

18. 4. 2016 - žáci 6., 7. a 8. ročníku se zúčastnili exkurze na biofarmě Kozodoj v Karlových Varech.  Seznámili jsme se se životem zvířat na farmě a dozvěděli se mnoho zajímavých informací. Ti odvážnější si mohli zvířata i pohladit a nakrmit. Další část programu se věnovala historii mýdla, při které jsme si mýdlo i vyrobili a odvezli domů. Doprava autobusem byla financována Karlovarským krajem.                                              Mgr. Veronika Albrechtová

13. 4. 2016 - čtvrťáci se opět převlékli za piráty. Tentokrát se žáci rozdělili na pirátky a piráty. Celý den  plnili zajímavé úkoly. Nejdříve si ukázali pokus s vodou a barvami – vznikla  pěkná duhová řada.  Poté skládali z vylosovaných slov básně. Povedlo se jim to. Správný pirát musí umět násobilku a zajistit si potravu, to  si prověřili chytáním ryb, které měly na sobě příklady.  Následoval další pokus, a to sopka.  Měla velký úspěch - chrlení lávy bylo velmi působivé. Také  vybarvovali pirátskou omalovánku, ale nebyla  obyčejná, museli u podstaných jmen určovat  vzory  rodu mužského. Nakonec  si vyzkoušeli tajné písmo – psaní citronovou  šťávou a octem. Den si opět užili.                                                Mgr. Vendula Provázková

12. 4. 2016 – se v Toužimi uskutečnil sportovní turnaj škol. Chlapecké družstvo ve složení Zdeněk Sidorják, Josef Koutecki, Filip Brndiar, Lukáš Tesař, David Fictum a Filip Hemza soutěžilo v minikopané a ve florbale. Chlapci se umístili ve florbale na druhém a v nimikopané na třetím místě. Děvčata soutěžila ve složení Věra Panešová, Marie Štieflerová, Klára Marečková, Tereza Kozicová, Dana Lodesová, Dana Szaboová a Kristýna Vavreková v přehazované a florbale. Jejich družstvo obsadilo v obou disciplínách třetí místo.                             Mgr. Jana Leheňová

9. 4. 2016 - v  Domě kultury v Teplé  se konal XII. ročník soutěže v lidovém zpěvu „Zpěváček   Karlovarska“.  Žáci naší školy se umístili takto:

kategorie do 9 let (celkem 13 soutěžících):
1. místo Anna Kozicová
3. místo Magdaléna Šindelářová
čestné uznání  Kateřina Lodesová


kategorie 10 – 16 let  (celkem 23 soutěžících):
2. místo Dana Lodesová
čestné uznání  Pavel Srp  
Dana Lodesová je náhradnicí do českého zemského kola.

 

9. 4. 2016 -  žáci naší školy se již podruhé zúčastnili krajského kola (Karlovarský a Plzeňský kraj) celostátní vědomostní soutěže Eurorebus konaného v Plzni na Elektrotechnické fakultě Západočeské univerzity. V letošním roce se soutěže zúčastnilo 24 000 dětí a do krajských kol se probojovala jen pětina. Naše škola měla zastoupení hned ve třech soutěžních kategoriích. V kategorii jednotlivců 8. a 9. tříd nás reprezentovali Tereza Kozicová (15. místo), Kristýna Vavreková (18. místo) a Věra Panešová (20. místo). V kategorii Eurorebus Junior (3. – 5. třída) nás reprezentovali Klára Matysová, Veronika Kohoutová a Jakub Fictum, kteří se umístili na 9. místě. V kategorii ZŠ02 (8. a 9. třída) nás reprezentovali za 8. třídu Filip Hemza, Kateřina Hemzová, Luboš Horník (23. místo) a za 9. třídu Tereza Kozicová, Věra Panešová a Kristýna Vavreková (27. místo).                             Mgr. Iva Kulhánková, DiS.

7. 4. 2016 - žáci 4. tříd se zúčastnili exkurze EKODEPON Černošín. Je to areál, kam se sváží veškerý odpad. Zde mohli vidět, jak se s dovezeným odpadem nakládá dále. Nejdříve si povídali o třídění. Pak si šli prohlédnout areál, kde viděli jednotlivé části – jak se třídí, poté jak se odpad, který lze znovu využít slisuje do balíků a odváží se na znovuzpracování, zbývající odpad se dává do velkých jam, po naplnění se zahrabou hlínou a nechají se zarůst trávou a čeká se na rozklad.                                                      Mgr. Petra Bláhová a Mgr. Vendula Provázková

31.03. 2016  - proběhl "Barevný den." Úkolem dětí bylo, obléknout se a sehnat co nejvíce doplňků v barvě, kterou si společně zvolily. Své prvenství z minulého roku obhájila třída 4.B. Druhé místo získala 4.A a na třetím místě skončila  2.A. Žáci byli odměněni sladkostí.                                      Mgr. Vlasta Matysová

31. 3. 2016 - v sekci školních soutěží najdete výsledkové listiny ze školního kola matematického klokana (3. - 9. třída) a zeměpisné vědomostní soutěže Eurorebus Junior (3. - 5. třída).

23. 3. 2016 - na 1.stupni ZŠ se konala soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko. Nejvíce hlasů dostali: Vít Vrbský 27, Klára Kavková 11, Tomáš Gruchot 11, Anna Kozicová 7, Jana Štieflerová 7, Magdalena Šindelářová 7. O výzdobu učebny – výstavní síně, se postarali žáci 4. ročníků.                                                Jana Hlavatá

21. 3. 2016 - jako každý rok vyzdobili žáci 1. stupně výlohy obchodů v Teplé. Každá třída ozdobila velikonočními motivy "svou" výlohu a připomněla blížící se svátky.

15. 3. 2016 - první stupeň s C třídami se zúčastnil besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou, která dětem povyprávěla, jak se stala spisovatelkou. Dále jim ukázala, popsala, jak vznikaly její knihy. V závěru se mohly děti zeptat paní spisovatelky na její práci a také mohly získat její autogram.                                                Mgr. Petra Bláhová

24. 2. 2016 - ve školní tělocvičně proběhly závody ve skoku přes švihadlo. 51 žáků a žákyň I. stupně skákalo přes švihadlo po dobu jedné minuty a výsledné pořadí v jednotlivých kategoriích určil počet dosažených přeskoků.                                                Mgr. Pavla Tesařová

19. 2. 2016  - žáky 7. třídy navštívila, v rámci Dopravní výchovy, paní záchranářka Jana Lísová. Tématem dvouhodinové přednášky byla zdravotnická příprava, konkrétně ošetření drobných oděrek a odřenin, fixace zlomenin a hlavně resuscitace. Děti měly možnost si vyzkoušet fixaci zlomené ruky pomocí trojcípého šátku a na záchranářských figurínách si každý chvíli tzv. zaresuscitoval. Při provádění nepřímé masáže srdce leckteří zjistili, že tato činnost je hodně náročná a že vydržet ji vykonávat 10 – 15 minut je mnohdy nadlidský úkon. Za velmi poučnou a hlavně odborně vedenou přednášku patří paní Lísové velký dík.

19. 2. 2016 - krajské kolo přeboru škol v šachu v kategorii 6. až 9. třída základních škol a příslušných ročníků gymnázií proběhlo v úterý 16. února 2016 v kulturním domě v Teplé. Zúčastnily se pouze čtyři školy z celého kraje. Žáci jednotlivých družstev se tradičně těšili na možnost zakoupení pizzy v hrací místnosti. Turnaj výsledkově potvrdil papírové nasazení hráčů a kromě výsledků na čtvrtých šachovnicích nepřinesl žádné překvapení. Přesto hráči s nižším Elo výkonem nedali svým silnějším soupeřům nic zadarmo.
Vyhrálo 1. České gymnázium v Karlových Varech před Gymnáziem a střední odbornou školou Chodov, ZŠ Teplá a ZŠ Oloví.
První dvě školy si vybojovaly právo postupu na celostátní přebor škol, který pravděpodobně proběhne 20. - 22. června ve Zlíně.
Vítězové na jednotlivých šachovnicích:
1. šachovnice – Jan Špička
2. šachovnice – Richard Randák
3. šachovnice – Daniel Moura de Andrade
4. šachovnice – František Šulc

                                                Za pořádající ZŠ v Teplé Martin Klepal

12. 2. 2016 - v týdnu před Valentýnem u nás na škole proběhla příprava na Valentýnský den. Děti tvořily přáníčka pro své spolužáky. V prostorách školy byla umístěna schránka, kam mohly své Valentýnky házet . V pátek 12. 2. 2016 školou proletěl amorek, který udělal radost všem obdarovaným.                                                Mgr. Veronika Albrechtová

5. 2. 2015 - uveřejňujeme seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017.

5. 2. 2016  - konal se již tradiční školní masopust, kterého se zúčastnili především žáci a vyučující z 1. stupně. Taneční kroužek zatančil pro seniory v Domě s pečovatelskou službou v Teplé, děti z 1. – 4. tříd masopustní obchůzkou udělaly radost mateřské škole.                                                Mgr. Hana Vithová

4. 2. 2016 - proběhl zápis dětí do 1. tříd. Malí školáci si popovídali s paními učitelkami a ukázali jim, co všechno už zvládají.

3. 2. 2016 -  proběhl ve 4.A opět „Pirátský den“, který jsem si náležitě užili. Rozdělili jsme se do dvou skupin Žraloci a Divoké šavle. Den jsme začali kreslením pirátů dle hodu kostky, poté jsme vymýšleli, co nejvíce podstatných jmen. Druhou hodinu jsme si vyzkoušeli pokus vzlínání vody, vymýšleli slovní úlohy a šifry. V další části jsme dělali pokus „Veselá rukavice“ , kdy nám rukavice sama mávala. Pak jsme ztroskotali na opuštěném ostrově- napsali jsme vzkaz a dali jsme ho do lahve a nakreslili jsme si mapu našeho ostrova. Jako poslední úkol jsme dostali obrázky s úrazy a museli jsme úrazy správně pojmenovat a ošetřit. Bylo to móóóoć fajn.                                                Mgr. Vendula Provázková

24. 6. 2015 - je nové Základní škola v Teplé oznamusložení Školské rady:
            - z řad rodičů: p. Martin Hemza a p. Radek Tóth
            - z řad učitelů: Mgr. Jitka Klsáková, Mgr. Pavla Tesařová
            - za Město Teplá: p. Josef Bílek, Bc. Jana Lorencová

Starší příspěvky najdete na stránce Život ve škole ...


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00 a od 14:00 do 14:10.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipové karty.  Cena čipové karty je 125,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čipová karta bude vydána ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2014:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 25,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 26,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 28,- Kč
kategorie cizí strávníci - 65,- Kč

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2016
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace