Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
31.01.2018
Společenský den
Pololetní prázdniny
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

Aktuálně ...

 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.
Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na matematickou gramotnost a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

15. 1. 2018 - zveřejněn jídelní lístek na únor.

19. 12. 2017 - žáci I. stupně a  I.C celý prosinec navštěvovali místní knihovnu, kde byl pro ně připraven program s vánoční tématikou.  Tvořili myšlenkové mapy na téma Vánoc, plnili spoustu zajímavých úkolů. Všem se to moc líbilo.

14. 12. 2017 - žáci 2. stupně a C třídy připravili spolu se svými vyučujícími Vánoční dílny, kde si každý návštěvník mohl vyrobit dekoraci, obal na dárek nebo jen drobnost pro radost.

13. 12. 2017 - 26 žáků naší školy se zúčastnilo Vánoční pěvecké soutěže, kdy soutěžili va třech kategoriích. Výsledky si můžete prohlédnout zde.

5. 12. 2016 - na naší škole proběhl tradiční ČERTOVSKÝ DEN. Ti z žáků, kteří měli masky, se nemuseli bát zkoušení. Přišlo opravdu velké množství čertů a čertic. Žáci 9. ročníku zajistili každoroční obchůzku celé školy, při které postrašili mladší spolužáky. Mikuláš s anděly rozdávali sladkosti a čerti se „postarali“ o zlobivé děti.                                            Mgr. Markéta Dornicová

29. 11. 2017 - ve 2.A se konal „druhý námořnický den“.  Začali jsme ho čtením příběhu O staré lodi. Děti dostaly za úkol rozdělit se do skupin, nakreslit svou novou loď a vymyslet jí název. Namalovaly opravdu krásné lodě - Bublinku, Žraloka, Chermana a Titanic. Poté dokázaly, že jsou poslušná posádka, a splnily dané rozkazy na jedničku. Soutěžily v házení kostkou a dokreslovaly námořníky. Pak si vyzkoušely zajímavé pokusy - mávající rukavici, duhu z bonbónů Skittles, plovoucí obrázky. Poté si procvičily paměť. Opět si vedly velmi dobře. Nakonec si vysloužily druhý amulet. Byl to moc hezký den, který jsme si všichni užili.                      Kapitánky Vendula Provázková a Marie Kávová

15. a 16. 11. 2017 – žáci si užili pohodové relaxační dopoledne a odpoledne. Ponořili se do magického světa tónů, zvuků a rytmů netradičních hudebních nástrojů z různých koutů světa, kterými jsou například tibetské mísy, zvonky a činelky, šamanský buben, djembe, dešťová hůl, didgeridoo, hudební luk a ústní harfa, hromový buben, koncovka, brumle, kalimba, mořský buben, zvonkohry Koshi ... Program měl dvě části. První část seznamovací – propojení a naladění skupiny, seznámení s netradičními hudebními nástroji. Druhá část aktivní - společné „hudební tvoření“ včetně skupinového bubnování.

7. 11. 2017 - v sekci Dokumenty školy byl zvěřejněn Schválený rozpočet na rok 2018 a Schválený střednědobý výhled rozpočtu.

6. 11. 2017 -  již jednou jsme měli možnost pozvat k nám do školní jídelny kuchaře Jiřího Křivohlavého z firmy Bidfood. Tento pan kuchař, který nás navštívil 29. září, jezdí po stravovacích zařízeních a představuje nové trendy vaření, nejenže pocházejí z jiných koutů země, ale i že se dají udělat knedlíky na mnoho způsobů. Tím nám představil, že i tyto jídla se mohou používat ve školních jídelnách. Nemusí se zde vařit jen „knedlo, zelo, vepřo“, ale i např. švédská, italská anebo španělská kuchyně. Pro naše strávníky a i kuchařky to byl velice zpestřený den, nejen že kuchař Jiří uvařil jídlo, ale také ho vydal žákům a zaměstnancům školy. Bylo potěšující vidět překvapení dětské tváře a nejen dětské, jak dostávají jídlo od kuchaře, a ne od kuchařky, na co jsou zvyklé, a proto jsme ho znovu pozvali na 7.11.2017 .  Tento den nám uvaří kančí výpečky, kedlubnové zelí a karlovarský knedlík. Doufám, že to bude pro děti i zaměstnance školy takový zážitek, jako když tu byl naposled.                         Simona Štětková, vedoucí šk. jídelny

2. 11. 2017 -  v pondělí 30.10. se naši žáci zúčastnili sportovních her v Toužimi. Chlapci se utkali v malé kopané a děvčata hrála přehazovanou. Chlapci i děvčata se snažili, ale soupeři byli lepší. Za svou snahu byli všichni odměněni diplomem a drobnou sladkostí.                         Jana Lukášková a Naďa Mezerová

 

Starší příspěvky najdete zde.

 


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipy.  Cena čipu je 125,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čip bude vydán ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2014:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 25,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 26,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 30,- Kč (od 1. 1. 2018)
kategorie cizí strávníci - 65,- Kč

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2018
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace