Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
26.10.2015
Vzpoura úrazům - beseda o nebezpečí úrazů - 1. st.
27.10.2015
Lampionový průvod ke Dni republiky
Začátek podzimních prázdnin
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

Aktuálně ...

 

30. 9. 2015 - žáci z 1. B navštívili včelín pana Poldy. Josef Polda je známý tepelský včelař a také dědeček jednoho ze žáků. Jeho výklad o životě včel a o práci včelařů se všem moc líbil. Děkujeme.                                                  Mgr. Hana Vithová

25. 9. 2015 - aktualizovány konzultační hodiny.

24. 9. 2015 - ve 4.A proběhlo „Pirátské vyučování “. Piráti obdrželi dopis, ve kterém se dozvěděli, že je po celý rok čekají různé úkoly, za které získají 10 klíčů - potřebných k nalezení pokladu. Od rána plnili pirátské úkoly - český jazyk po „pirátsku“, pirátovu matematiku, vysílali signály a nakonec si vyrobili pirátskou loď. Vše splnili na jedničku a vysloužili si proto 1. klíč.                                                  Mgr. Vendula Provázková

23. 9. 2015 - prvním z letošních neobvyklých dnů byl Den účesů. Žáci  mezi sebou soutěžili o nejhezčí účes a vítěze pak mezi sebou vybírali. 1. místo získala Dana Lodesová, 2. Natálie Adamová a 3. Stanislav Kříž.

14. 9. 2015 - doplněn jídelní lístek na říjen.

5. 9. 2015 - taneční kroužek se zúčastnil 20. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu v Karlových Varech, a to již popáté. Děti si zatancovaly na kolonádách a představily se ve slavnostním průvodu. Na večerním galaprogramu v hotelu Thermal vystoupila pouze muzika, která je složena z učitelů a bývalých žáků naší školy. Děkuji vše zúčastněným za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy a města.                                                   Mgr. Hana Vithová

3. 9. 2015 - v rámci "Oslav k 630. výročí udělení městských práv Teplé" proběhla soutěžní výstava v prostoru knihovny. Dnes byly vyhlášeny výsledky této soutěže a vítězové byli odměněni starostou a tajemníkem Města Teplá.

1. 9. 2015 - žáci a učitelé naší školy se dnes sešli k zahájení školního roku. Prvňáčci slavnostně zahájili svou školní docházku před budovou 1. stupně, kde je i jejich rodiče přivítal pan poslanec Mgr. Jaroslav Borka a pan starosta spolu s paní ředitelkou. Ostatní žáci zahájili školní rok ve svých třídách.

1. 9. 2015 - zvěřejněna nabídka zájmových kroužků a třídní rozvrhy hodin.

24. 6. 2015 - Základní škola v Teplé oznamuje nové složení Školské rady:
            - z řad rodičů: p. Martin Hemza a p. Radek Tóth
            - z řad učitelů: Mgr. Jitka Klsáková, Mgr. Pavla Tesařová
            - za Město Teplá: p. Josef Bílek, Bc. Jana Lorencová

 


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00 a od 14:00 do 14:10.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipové karty.  Cena čipové karty je 117,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čipová karta bude vydána ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2014:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 25,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 26,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 28,- Kč
kategorie cizí strávníci - 65,- Kč

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2015
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace