Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
Letní prázdniny
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

Aktuálně ...

 

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY


Školní výlet i exkurze - oběd bude odhlašovat vyučující podle času návratu – zajistí osobně v ŠJ. Žáci, kteří se výletu a exkurze nezúčastní si oběd musí přihlásit.

1. ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ ve školním roce 2017/18 budou přijímány do 22. 6. 2018 do 8.00 hodin. Jedná se o dny pondělí 25. 6. 2018, úterý 26. 6. 2018, středa 27. 6. 2018, čtvrtek 28. 6. 2018 a pátek 29. 6. 2018.
2. PŘEPLATKY za stravné budou vráceny jen žákům 9. tříd u vedoucí ŠJ dne 28.6.2018 od 8.00 hod. do 14.00 hodin. Ostatním žákům budou přeplatky převedeny do dalšího školního roku.
3. PŘIHLÁŠKY na stravné na rok 2018/2019 mohou rodiče podávat již od 20. 8. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin ve školní jídelně. Přihláška na stravování bude k vyzvednutí ve školní jídelně během měsíce června nebo od 20. 8. 2018.


Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.
Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na matematickou gramotnost a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

28. 6. 2018 - na fotbalovém hřišti jsme uspořádali sportovní olympiádu.  Každý, kdo chtěl se mohl zúčastnit jak klasických disciplín, tak i těch jen pro zábavu. Jako správní sportovci byli vítězové odměněni medailemi.

27. 6. 2018 - v kapli Nejsvětější Trojice v Teplé proběhlo tradiční vyřazení žáků 9. třídy. Deváťáci si připravili krátký program, aby se spolu s rodiči rozloučili s vyučujícími. Na památku pak dostali upomínkový list spolu s dárkem od Města Teplá zastoupeného panem starostou.

26. 6. 2018 - v závěrečném týdnu odehrála družstva z 1. i 2. stupně turnaje v kopané a vybíjené.

22. 6. 2018 - byl vyhodnocen celoroční sběr baterií. V letošním roce bylo nasbíráno celkem 7388 ks baterií, což bylo 157 kg. Za každý kilogram se potom dostávají body. Jako odměnu dostal každý žák, který nasbíral více jak 100 kusů baterií reflexní vak, ostatní žáci s menším počtem dostali tužku s čarodějnicí nebo panáčkem.                                                   Mgr. Petra Bláhová

20. 6. 2018 - třída 3.B se vypravila vlakem na školní výlet do Bečovské botanické zahrady. Výletu se zůčastnilo celkem 13 dětí. V botanické zahradě měly děti možnost projít naučnou stezku se spoustou zajímavých úkolů a přírodních úkazů.Pro děti, které navštívily botanickou zahradu poprvé, byla tato stezka velmi zajímavá. Po zdolání stezky následoval volný program na dětském hřišti, kde děti hrály fotbal, jezdili na odrážedlech a tříkolkách, stavěly hrady z písku. Nejvíce se dětem líbilo krmení kaprů, kterých je v botanické zahradě velká spousta. Společně jsme si v době oběda opekli uzeninu, kterou si děti přivezly z domova a mohly si koupit suvenýr na památku s logem Bečovské botanické zahrady. Takto posilněni a naplněni dobrou náladou jsme se vydali zpět na vlakové nádraží.                                                          Eliška Havlíčková

20. 6. 2018 - žáci sedmé, osmé a deváté třídy se vydali na výlet do Prahy. První zastávkou pro nás byla rozhledna Petřín a následovalo ji zrcadlové bludiště. Po drobném občerstvení jsme se vydali na Pražský hrad, Karlův most a Staroměstské náměstí, kde si žáci prohlédli krásy našeho hlavního města. Poslední zastávkou pro nás bylo Václavské náměstí, kde jsme poobědvali. Autobus na nás již čekal na Florenci a bezpečně nás odvezl až domů.                                                          Bc. Hana Srpová

19. 6. 2018 - na závěr školního roku uspořádala koncert Základní umělecká škola Teplá.

18. 6. 2018 - žáci čtvrtých ročníků se vydali na školní výlet do nedaleké Techmanie v Plzni.Zábavnou formou se tak seznámili s vědou a technikou, objevovali taje fyziky, biologie, matematiky...Největší zážitek si však odvezli z návštěvy projekčního sálu ve 3D Planetáriu. Shlédli zde animovaný film ,,Jsme vetřelci", který vypráví o hledání mimozemských civilizací a o tom, jaké jsou šance vůbec je nalézt.                                                           Mgr. Vlasta Matysová

16. 6. 2018 - v pátek jsme se 2.A rozhodli spát ve škole. Všichni jsme se sešli v 17 h. Nejdříve jsme si připravili pelechy na spaní. Poté jsme se vypravili do „Džungle“, kde jsme se museli prodírat lečivými bylinami (kopřivami). To bylo křiku a smíchu. :)))). Pak jsme si opekli buřty. Nacpali jsme se pizzou  a zahráli si míčové hry. Také jsme měli běh podle obrázků. A nakonec uprostřed noci jsme se vydali na Bobříka odvahy. Všem se nám to libilo.                                                    Mgr. Vendula Provázková a Marie Kávová

15. 6. 2018 - žáci 5.A a 5.B se vydali společně s učitelkami do Zoo Plasy (Cesta kolem světa). Zde si pod vedením zkušených animátorů prohlédli faunu a flóru z různých částí světa. Později zodpověděli několik otázek a vítězné družstvo se vydalo hledat ukrytý pirátský poklad. Ve zbytku času si mohly děti vyzkoušet hraní minigolfu v areálu zahrady.                                                          

Mgr. Pavla Tesařová, Mgr. Simona Němcová, Jana Hlavatá, Zuzana Stojkovičová

8. 6. 2018 - žáci druhých ročníků se v pátek vydali na výlet do Koněpruských jeskyní. Sestoupali 43 metrů pod zem, kde se dozvěděli jaký je rozdíl mezi stalgmitem, stalaktitem  a stalgnátem. Prohlídka byla velmi zajímavá. Poté se přesunuli do nedalekého města Berouna, kde navštívili medvědy Matěje a Kubu  z večerníčku. Někteří odvážní vystoupali na Městskou rozhlednu a prohlédli si Beroun ze všech stran. Pak se všichni dostatečně vyřádili na děském lesním hřišti a nakonec se plni zajímaých zážitků vydali na cestu k domovu. Výlet se vydařil ke spokojenosti všech zúčastněných.                                                               Mgr. Vendula Provázková a Marie Kávová, Mgr. Petra Bláhová a Mgr. Iva Soukupová

1. 6. 2018 -  na prvním stupni naší školy jsme oslavili Mezinárodní den dětí ,,Polštářkovým dnem". Děti se oblékly do pyžámek a nočních košilek a jejich dětský den strávily jinou formou vyučování než obvykle. Škola byla pro ně zábavou, hrou a relaxací.                                                      Renata Kančevová

31. 5. 2018 -  pro žáky 1. stupně se konalo v Domě kultury hudební představení „PÍSNIČKOVÝ  KOLOTOČ“. Žáci si hravou formou zopakovali některé hudební pojmy např.: melodie, text, tempo atd.. Připoměli si také jaká může být písnička: veselá x smutná, lidová x umělá, pomalá x rychlá ….... . Samozřejmě si písničky také zazpívali. Všem se hudební představení líbilo.                                                      Mgr. Stanislava Srpová

30. 5. 2018- druháci navštívili farmu Kozodoj ve Staré Roli. Měli možnost se blíže seznámit s domácími zvířaty, viděli, jak se vyrábí domácí sýr.                                                    Mgr. Petra Bláhová, Mgr. Vendula Provázková a Marie Kávová

24. 5. 2018 -žáci 6. a 7. tříd se zúčastnili sportovních her v Toužimi. Chlapci sehráli utkání v kopané, děvčata v přehazované. Chlapci obsadili 3. místo, děvčata ze 7. třídy byla druhá a děvčata ze 6. třídy skončila na 3. místě. Po skončení utkání si pak ještě žáci zahráli v družstvech složených. Tato soutěž už se nevyhodnocovala. Za svou snahu a výkony dostala jednotlivá družstva diplom a sladkou odměnu pak všichni žáci.                                                    Jana Lukášková a Naděžda Mezerová

21. 5. 2018 - žáci čtvrtého ročníku se vydali na biofarmu Kozodoj. Jedna skupina žáků se zúčastnila výukového programu: ,,Co se ukrývá za vůní chleba". Dozvěděli se jak se dříve selo, sklízelo, jak se mlátilo obilí a mlela mouka, co vše patří do těsta... Žáci si z vykynutého chlebového těsta vytvořili bagetky, na kterých si po upečení pochutnali. Druhá skupina se zaměřila na  výukový program: ,,Kdo vyrábí mléko, jednoduchá výroba sýru".Žáci tak získali poznatky jak se dojí, kolik litrů dá kráva, koza či ovce, co vše potřebujeme k výrobě domácího sýru... Ten si následně pod vedením lektora vyrobili a ochutnali. Součástí exkurze byla i prohlídka hospodářských zvířat.                                                            Mgr. Vlasta Matysová

18. 5. 2018 - žáci 4.tříd v rámci dopravní výchovy absolvovali zkoušky ze znalostí pravidel silničního provozu. Na dopravním hřišti, před budovou prvního stupně, žáci na kolech simulovali jízdu na silnici (objížděli překážky, dávali znamení o změně směru jízdy, řídili se podle dopravních značek). Zkoušku zakončili jízdou zručnosti na překážkové dráze.                                                        Mgr. Jitka Jaloševská

18. 5. 2018 - zveřejněn jídelní lístek na červen.

17. 5. 2018 - žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili sportovních her v Toužimi. Tentokrát spolu sehráli utkání ve fotbale - chlapci a v přehazované - děvčata. Chlapci i děvčata předvedli velmi kvalitní výkony a svým soupeřům byli zdatnými protivníky. Děvčata obsadila 2. místo, chlapci skončili 3. Za svou snahu a výkony dostali všichni zúčastnění sladkou odměnu a družstva také diplom.                                                    Jana Lukášková a Naděžda Mezerová

17. 5. 2018 - žáci třetích ročníků se vypravili na biofarmu Kozodoj do Karlových Varů. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. V první skupině se nejprve žáci dozvěděli něco o výrobě mýdla, poté zkoumali a snažili se poznat byliny čichem (mátu, levanduli, heřmánek aj.) a na závěr si zkusili vyrobit vlastní bylinkové mýdlo. Pak se skupiny v učebně vyměnily a první skupina šla na prohlídku farmy přímo mezi zvířata. Velkým zážitkem pro děti bylo, že si mohly pohladit koně, krávu, osla, ale také krocana a jiná zvířata.                                                        Mgr. Stanislava Srpová a Eliška Havlíčková

9. 5. 2018 - žáci 2. stupně naší školy pracovali na projektu "Evropa a my". 6. třída se zabývala zakládajícími členy Evropské unie. Sedmáci a osmáci prozkoumávali přistupující státy z období let 1973 -1995, 2004 - 2013. 9. třída se naopak zabývala státy, které usilují o vstup do integrované Evropy. Všichni žáci vyhledávali, zpracovávali a prezentovali získané informace. Cílem projektového dne bylo hlavně získavání zajímavých a potřebných vědomostí o evropských státech a o přínosu spojené Evropy pro obyvatelstvo našeho kontinentu.                                                            Mgr. Gabriela Považanová

9. 5. 2018 - žáci od 5. do 8. tříd se zúčastnili Dopravní soutěže v Karlových Varech. Zde absolvovali jízdu zručnosti na kole – projížděli přes překážky, slalom a také museli převézt předmět z jednoho místa na druhé. Poté předvedli své znalosti z první pomoci a pravidel silničního provozu jak písemně, tak i na dopravním hřišti pod kontrolou policistů. Sice se neumístili na předních místech, ale zaslouží si velkou pochvalu.                                                            Mgr. Petra Bláhová

9. 5. 2018 - žáci  I.C  se vypravili v rámci projektu Jaro v lese do nejbližšího lesa směrem na Pirko. Při krátké prezentaci ve třídě navázali na podzimní projekt Podzim v lese. Pracovali ve  2 skupinách, svědomitě plnili úkoly na připravených stanovištích. Osvojovali si elementární znalosti o přírodě v blízkém okolí, snažili se  prakticky využít své vědomosti o přírodě a významu lesa. Věnovali pozornost jarním změnám v přírodě, způsobu života vybraných živočichů, poznávání stromů, keřů a  plodů lesa.                                                          Mgr. Alena Stránská

3. 5. 2018 - žáci ze tříd 5.A, 5.B, 6. a 1.C navštívili Vodní dílo Žlutice. Žáci se mohli seznámit s úpravou pitné vody, jejím koloběhem a prohlédnout si přehradní nádrž (hráz i vnitřní štolu). Děkujeme za vstřícnost místním zaměstnancům a za ochotu se nám věnovat.                                                            Mgr. Pavla Tesařová, Mgr. Simona Němcová a Zuzana Stojkovičová

2. 5. 2018 - v průběhu měsíce března a dubna navštívily postupně všechny třídy prvního stupně Městskou knihovnu v Teplé. V knihovně se věnovaly různým literárních žánrům, ilustrátorce Heleně Zmatlíkové,tématem vzniku knihy,  besedě o vodě a Velikonocích. Žáci pracovali ve skupinách, ale i samostatně. Návštěvy knihovny se vydařily, děkujeme za vstřícnost všem pracovníkům a tešíme se na viděnou.                                                            Mgr. Simona Němcová

27. 4. 2018 - proběhl další čarodějnický slet . Pro všechny čarodějnice, čaroděje byly přichystané soutěže v Parku přátelství. Děti , které přišly v maskách byly odměněny malým balíčkem. Akce se zdařila a všem se líbila.                                                            Mgr. Vendula Provázková

27. 4. 2018 - obě páté třídy Základní školy v Teplé, příspěvkové organizace, se vydaly na exkurzi do Černošína, a to do firmy Ekodepon. Žáci si nejprve vyslechli základní pravidla pro nakládání s odpadem a zopakovali si možnosti jeho třídění. Zhlédli krátké video, které dokumentovalo další zpracování recyklovaného odpadu. Na dalších fotografiích jsme si prohlédli místní skládku a postup při jejím zakládání a udržování. Žáci měli možnost zhlédnout polotovary a výrobky z recyklovaného odpadu přímo v instruktážní místnosti. Poté jsme se vydali na prohlídku areálů, kde se třídí a lisuje recyklovaný odpad. Posledním navštíveným místem exkurze byla skládka, kde je ukládán směsný odpad.
                                                          Mgr. Simona Němcová a Mgr. Pavla Tesařová

23. 4. 2018 – díky dobré spolupráci školy se školním psychologem PaedDr. et Mgr. Milanem Pfeifrem se nám podařilo uskutečnit besedu žáků osmé a deváté třídy o kriminalitě. Na realizaci besedy se podíleli zástupci Vězeňské služby ČR - Věznice Kynšperk nad Ohří, speciální pedagožka, psycholog a dva odsouzení. Žáci vyslechli mnoho zajímavých informací o práci vězeňské služby, o kriminalitě mládeže včetně životních příběhů přítomných mladých odsouzených. Od deseti hodin do půl dvanácté mohli klást otázky a zapojit se do besedy na zajímavé téma. Věříme, že jsme pomohli přiblížit našim žákům téma kriminality z jiného úhlu pohledu, díky přítomnosti všech zúčastněných, a zároveň je přiměli zamýšlet se nad chováním a vystupováním tak, aby jejich dospívání probíhalo harmonicky a bez problémů.
                                                          Mgr. Jana Leheňová

20. 4. 2018 - 20. 4. 2018 - proběhl na ZŠ v Teplé projektový den na téma „Den Země“. Projekt je zaměřen na prohloubení vztahu člověka k přírodě. Podstatou projektu je aktivním a tvořivým způsobem získat poznatky o přírodě a o důležitosti její ochrany. Jednotlivé třídy zpracovávaly předem určené téma. Žáci první třídy se vydali do nedalekého zahradnictví v Klášteře. Druhé třídy se zaměřily na jednotlivé ekosystémy. Tématem třetích tříd byla „Voda jako základní podmínka života na Zemi a její ochrana“. Cílem čtvrťáků bylo objevit a zjistit princip rovnováhy přírody a nacházet souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka. Obě páté třídy se v rámci Dne Země zabývaly tématem „Využití odpadů, recyklace a jejich zpracování“. Žáci si s pomocí pracovních listů zopakovali pojmy recyklace, směsný a nebezpečný odpad, skládka, spalovna apod. Vytvářeli plakáty, básničky nebo pohádky na téma třídění odpadů. Poté se obě třídy vydaly do sběrného dvora, kde nás ochotně provedli místní zaměstnanci a vysvětlili nám způsoby třídění odpadů v tomto sběrném zařízení. Žáci také zaznamenávali umístění a počet kontejnerů v našem městě. 6.ročník v rámci tématu „Půda“ zkoumal složení půd v různých ekosystémech v okolí Teplé. Sedmáci hodnotili  kvalitu vody a její  možnosti využití v několika rybnících v Teplé. 8.třída se zaměřila na kvalitu vzduchu v Teplé a na možnosti  jeho zlepšeníDevátá třída se věnovala globálním problémům – hlad, sucho apod. Výstupem byly prezentace a plakáty na dané téma.
                                                          Mgr. Vlasta Matysová, Mgr. Pavla Tesařová a Ing. Jaroslav Kepl

18. 4. 2018 - v rámci třídních schůzek se konaly volby do Školské rady Základní školy v Teplé. Novými členy Školské rady se stali pan Radek Tóth a paní Klára Berková, v rámci pedagogické rady konané dne 17. 4. 2018 byli zvoleni i dva noví členové jako zástupci pedagogických pracovníků. Staly se jimi Mgr. Stanislava Srpová a Mgr. Petra Bláhová.                                                             Mgr. Petra Bláhová

6. 4. 2018 - seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 do Základní školy v Teplé, příspěvkové organizace.

28. 3. 2018 - těsně před Velikonocemi jsem uspořádali soutěž mezi třídami Barevný den. Cílem bylo přinést co nejvíce oblečení a doplňků v dané barvě, získané body se pak přepočítaly dle počtu žáků ve třídě. Na 1. stupni si každá třída zvolila svou barvu. První místo vyhrála 4.A s počtem bodů 30, na druhém místě se umístila 2.A s 12 body a třetí místo obsadila 3.A s počtem bodů 12. V budově 2. stupně měli žáci C tříd  červenou barvu. 5. A měla za úkol přijít ve fialové v kombinaci s šedou , 5. B se oděla do žluté a zelené. 6. třída se oblékla do oranžové s hnědou a 7. třída do šedé a růžové. 8. třída přišla v bílé. Deváťáci dorazili v modré. Úkol to nebyl pro některé jednoduchý, přesto ho žáci zvládli poměrně skvěle. Na 1. místě se umístila 9. s modrou barvou, po nich následovala 5.A s fialovou a šedou a 3. místo obsadila 6. třída v oranžové a hnědé.  Všem zúčastněným děkujeme za jejich snahu.                                          Mgr. Věra Prokopová a Renata Kančevová

27. 3. 2018 - hned ráno se vydali žáci 1. třídy do městské knihovny. Paní knihovnice si s dětmi povídala o pohádkách, seznámila je s pohádkou veršovanou, lidovou i moderní. Po návratu z knihovny čekalo žáky vyučování plné pohádek. Na úvod si zopakovali pohádku O veliké řepě, poté se rozdělili do skupin a vyzkoušeli si opět skupinovou práci. Každá skupina měla svoji pohádku, děti vybíraly ilustrace, které k pohádce patří, zapisovaly na tabuli hlavní postavy. Také si připomněly i animované pohádky na dobrou noc, které jim každý večer přináší Večerníček. Soutěžily v poznávání písníček a melodií z večerníčků, skládaly pohádkové puzzle a nakonec si vyzkoušely i roli Popelky, kdy musely roztřídit hrách a čočku. Někteří žáci si přinesli svoji oblíbenou knížku, kterou představili ostatním spolužákům. Pohádkové vyučování se dětem moc líbilo, opět se dokázaly při skupinové práci domluvit a navzájem si poradit.                                   Mgr. Martina Vlčková

27. 3. 2018  - žáci ZŠ měli možnost se zúčastnit besedy s váženými českými kuchaři, Jiřím Křivohlavým a Richardem Tomšů, kteří mají zkušenosti i s vařením pro významné české osobnosti. Beseda byla zaměřena na stravování ve školních jídelnách. Děti měly možnost svěřit se, co jim ve školní jedelně chutná, nechutná. Jak se liší strava doma a ve škole, co nosí děti k svačině a co by měly nosit k svačině, aby to pro ně bylo zdravé a nutričně bohaté. Společně s kuchařem vedly diskuzi, která se týkala oblíbených, nezdravých jídel. Jak často tato jídla můžeme konzumovat, aby neměla negativní následky na náš zdravotní stav, jak jinak, než stravou, můžeme podpořit zdraví člověka, proč nám ve školní jídelně nabízejí potraviny, které nám nechutnají, ale jsou zdravé, proč je dobré tyto potraviny alespoň ochutnat. Dotkli jsme se společně i problematiky alergií na potraviny, speciálně alergie na laktózu, která je obsažena v mléčných výrobcích a na lepek, který je obsažen v moučných výrobcích. Dozvěděli jsme se, že existují určité alternativy, kterými lze potraviny, obsahující tyto látky, nahradit. Závěrem besedy dostaly děti prostor pro případné dotazy týkající se stravování.                                            Eliška Havlíčková

 
6. 3. 2018 - dne 17. 4. 2018 od 16 hodin na 1. stupni a od 16.30 hodin na 2. stupni se budou v rámci třídních schůzek konat volby do Školské rady. Z níže uvedených kandidátů si zvolíte dva zástupce rodičů, kteří se stanou novými členy Školské rady.
Kandidáti:  
                   - Klára Berková
                   - Dana Demeterová
                   - Naděžda Kandová
                   - Kateřina Rácová
                   - Radek Tóth
                   - Veronika Váradiová
   Mgr. Petra Bláhová

1. 3. 2018 - ve čtvrtek se žáci 8.a 9. ročníku zúčastnili meziškolního florbalového turnaje v Toužimi. Jak děvčata, tak i chlapci odevzdali do soubojů vše, co bylo  v jejich silách a sehráli se soupeři vyrovnaná utkání. Nakonec obě družstva obsadila ve své kategorii 3. místo.  Všem patří poděkování za snahu a nasazení.                                            Jana Lukášková

1. 3. 2018 - dne 22.2.2018 se žák naší školy, Jan  Vereš (7.třída), zúčastnil okresního kola "Soutěž v anglickém jazyce" a obsadil pěkné 5. místo /141,5 b./. Gratulujeme!

 

Starší příspěvky najdete zde.

 


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipy.  Cena čipu je 125,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čip bude vydán ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2014:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 25,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 26,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 30,- Kč (od 1. 1. 2018)
kategorie cizí strávníci - 65,- Kč

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2018
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace