Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
Podzimní prázdniny
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

Aktuálně ...

 

 

 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.
Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na matematickou gramotnost a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

4. 10. 2018  navštívili vycházející žáci naší školy zajímavou prezentační výstavu středních škol Karlovarského kraje „Kam po základce“ v Chebu.                                                                                      Žáci měli možnost získat podrobnější informace o školách a oborech regionu, o které mají zájem. Někteří využili možnosti zeptat se na náročnost studia, internát i pozdější uplatnění vybrané školy v životě. Získané poznatky a zodpovězené dotazy žáci jistě využijí při nesnadném rozhodování, jaké povolání zvolit a jak si naplánovat vlastní budoucnost.                                                                                                                                                                                                                    Mgr. Alena Stránská 

27. 9. 2018 se na 2. stupni naší školy konal Den účesů. Z množství nápaditých výtvorů jsme mezi chlapci  a dívkami vybrali tři nejhezčí a nejnápaditější. Rozhodování nebylo vůbec snadné, fantazii se opravdu meze nekladly. 

                                                                                                      Blanka Krpalová

26. 9. 2018 se konala Drakiáda. Žáci 1.stupně využili krásného podzimního počasí a vydali se společně pouštět draky. Ve vzduchu se střídali draci různých velikostí a barev. Na kopci nám přál i vítr, a tak se          k oblakům podařilo vzlétnout téměř všem drakům. Akce se vydařila, byla to pěkná podívaná.

                                                                                                     Mgr. Martina Vlčková

21. 9. 2018 se žáci šestých tříd vydali na "adaptační vycházku" směrem k Betlémskému rybníku. Cílem této    vycházky bylo stmelení kolektivu při přestupu na druhý stupeň základní školy. Žáci si na místě zahráli několik her. Které vedou k poznání a k soudržnosti kolektivu, včetně učitelů. Při zpáteční cestě jsme se zastavili v areálu kláštera v Teplé. Zopakovali jsme si stavební slohy, zkusili funkci vodních mlýnů           a vydali se zpět do školy.

                                                                                      Mgr. Petr Fiebiger, Mgr. Simona Němcová

20. 9.  2018 se na našem dopravním hřišti konala akce s názvem Autospektrum Safety tour 2018, která byla nejen pro žáky školy, ale i pro veřejnost. Děti si vyzkoušely jízdu na kolech či koloběžkách, podle pravidel silničního provozu. Byla zde stanoviště První pomoc, BESIP a prohlídka aut. Akce se všem líbila.

                                                                                                        Mgr. Petra Bláhová

5. 9. 2018 - zvěřejněny konzultační hodiny a nabídka zájmových kroužků.

4. 9. - 7. 9. 2018   úterý – pátek   8.00 - 11.40 h – 1. - 5. třída

                                                  8.00 - 12.35 h – 6. - 9. třída

3. 9. 2018  - žáci a učitelé naší školy se dnes sešli k slavnostnímu zahájení nového školního roku. Prvňáčci začali svou školní docházku před budovou 1. stupně, kde je i jejich rodiče přivítal  pan starosta a pan tajemník spolu s paní ředitelkou. Ostatní žáci se usadili hned na místa ve svých třídách. 

 

ŠD - 3. 9. 2018 – 6.00 – 16.00 h   od 4. 9. 2018 - provoz každý den 6.00 - 16.00 h

ŠJ - vaří pro vaše děti od 4. 9. 2018

3. 9. 2018         první školní den 8.00 – 8.45 h

22. 8. 2018 - zveřejněn jídelní lístek na září.

 

 

Starší příspěvky najdete zde.

 


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipy.  Cena čipu je 125,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čip bude vydán ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2014:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 25,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 26,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 30,- Kč 
kategorie cizí strávníci - 65,- Kč

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2018
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace