Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
14.12.2016
Pěvecká soutěž - od 14:00 hodin
15.12.2016
Týden pěkných přání
15.12.2016
Vánoční jarmark - 1. stupeň od 15:00 do 17:00 hodin
12.02.2017
Valentýnský den
Vánoční prázdniny
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

Aktuálně ...

 

5. 12. 2016 - na naší škole proběhl tradiční ČERTOVSKÝ DEN. Ti z žáků, kteří měli masky, se nemuseli bát zkoušení. Přišlo opravdu velké množství čertů a čertic. Žáci 9. ročníku zajistili každoroční obchůzku celé školy, při které postrašili mladší spolužáky. Mikuláš s anděly rozdávali sladkosti a čerti se „postarali“ o zlobivé děti.                                            Mgr. Markéta Dornicová

2.12. 2016 - 34 dětí z 1.A, 1.B, 2.B  se zúčastnilo "ČERTOVSKÉHO SPANÍ VE ŠKOLE". Plnily úkoly, které jim připravil sám Lucifer - vládce pekel.  Nakonec mu musely za jeho snahu poděkovat a při té příležitosti si mohly vzít medaili, jako důkaz odvahy.  Všichni si to moc užili. Děkujeme všem, co připravili úžasné dobrůtky pro děti.                                           Čertice  E. Erlebachová, P. Bláhová, M. Kávová a V. Provázková

24. 11. 2016 - v Toužimi se konala sportovní soutěž v silovém trojboji. Zúčastnili se jí vybraní žáci čtvrtých a pátých tříd z Teplé, Toužimi a Bochova. Naši žáci podali skvělé výkony - obsadili 2 první, 3 druhá a 3 třetí místa. Ráda bych ocenila snahu a usilovnost všech soutěžících.                                        Mgr. Pavla Tesařová

23. 11. 2016 - zveřejněn jídelní lístek na prosinec.

16. 11. 2016 - v Ostrově se konalo krajské kolo Pišqworek, do kterého postoupili naši žáci z 8. třídy po skvělém umístění na 2. místě v okresním kole. Krajské kolo pořádala Střední průmyslová škola z Ostrova. Tentokrát se zde sjelo 11 týmů, které byly nejprve rozlosovány do 4 skupin. Naši žáci svou skupinu vyhráli a postoupili tak do vyřazovacích bojů. Jako první na ně čekal tým středoškoláků z Gymnázia Sokolov. Na ty již naši žáci nestačili a tak skončili na neděleném 5. – 8. místě. Patří jim tedy velká gratulace a poděkování za jejich nasazení v bojích.                                             Mgr. Iva Kulhánková, DiS.

15. 11. 20156 - žáci 8. a 9. se zúčatnili soutěže IT-slot.

10. 11. 2016 - vybraní žáci druhých a třetích tříd se zúčastnili sportovního klání v Toužimi. Přestože nás zklamala autobusová doprava, nenechaly se děti odradit a s nadšením bojovaly v trojskoku, přeskoku přes švihadlo, přehazované a hodu na cíl. V těchto disciplínách vybojovali žáci i ty nejcennější kovy.                                          Mgr. Vlasta Matysová

9. a 10. 11. 2016 – si žáci užili pohodové relaxační dopoledne a odpoledne. Ponořili se do magického světa tónů, zvuků a rytmů netradičních hudebních nástrojů z různých koutů světa, kterými jsou například tibetské mísy, zvonky a činelky, šamanský buben, djembe, dešťová hůl, didgeridoo, hudební luk a ústní harfa, hromový buben, koncovka, brumle, kalimba, mořský buben, zvonkohry Koshi ... Program měl dvě části. První část seznamovací – propojení a naladění skupiny, seznámení s netradičními hudebními nástroji. Druhá část aktivní - společné „hudební tvoření“ včetně skupinového bubnování.                                            Mgr. Jana Leheňová

4. 11. 2016 -  žáci Martin Hrdlička, Sabina Lindová, Veronika Štefanská, František Šulc a Eliška Veselovská (8. třída) se zúčastnili okresního kola celorepublikové soutěže Pišqworky, která se konala na Gymnáziu v Chebu. Soutěže se zúčastnilo 10 týmů z pěti škol (žáci 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ). Nejprve byly týmy rozlosovány do 2 skupin po 5, kde hrál každý tým s každým. Ačkoliv naši žáci začali prohrou, nakonec ze své skupiny postupovali z 3. místa. Druhá část soutěže pokračovala vyřazovacími boji, ze kterých vyšly 3 vítězné týmy postupující do krajského kola. Naši žáci obsadili krásné 2. místo a čekají je tak další boje v krajském kole. Držme jim tedy pěsti, ať se dostanou co nejdále a ještě jednou gratulujeme k velkému úspěchu.                                             Mgr. Iva Kulhánková, DiS.

31. 10. 2016 - v 1.A  jsme měli  „Haloweenské vyučování “. Všichni jsme se převlékli za strašidla a užili si den plněním netradičních úkolů. Skládali jsme puzzle, četli slabiky na dýních ,u ducha, počítali jsme pavouky. Zatančili jsme si na strašidelné písničky a  vyrobili jsme si netopýra. Posvačili jsme strašidelné prsty.V rámci dne jsem také oslavili naše malé výročí „dva měsíce ve škole“. Den jsme si všichni náležitě užili.                                            Mgr. Vendula Provázková

25. 10. 2016 - Základní škola v Teplé, příspěvková organizace, pořádala tradiční lampionový průvod k výročí vzniku samostatného Československa (28. října). Tato akce se konala za finanční podpory města Teplá. Před 18. hodinou se děti s lampiony v doprovodu dospělých sešly v Parku přátelství. Na úvod všem zúčastněným zahrál několik skladeb dechový orchestr Hasičanka. Poté následoval průvod účastníků městem za doprovodu hudby. Na místním hřišti děti s lampiony obdržely malou pozornost a měly možnost si opéci vuřt. Milým zpestřením byl i ohňostroj. Děkujeme všem, kteří podpořili tento lampionový průvod svou účastí.                                          Mgr. Pavla Tesařová

25. 10. 2016 - Den před podzimními prázdninami jsme věnovali projektům. Na prvním stupni jsme projekt pojmenovali „Od nás do Evropy. Témata byla: 1.třídy  - Město Teplá, 2.třídy - Česká republika, 3.třídy Slovensko, 4.třídy – Polsko. Celý den se děti dozvídaly zajímavosti o jednotlvých státech, tvořily myšlenkové mapy , kreslily mapky států , tvořily vlajky. Žáci 5. tříd se zaměřili na sousední německy mluvící státy Německo a Rakousko. Z připravených materiálů vytvořili ve skupinách prezentace, které pak společně představili ostatním. Seznámili jsme se s různými oblastmi života v těchto zemích, poslechli si hudbu významných skladatelů, vyhledávali informace historické a zeměpisné a zároveň se seznámili s kulturou, zvyky, tradicemi a třeba i jídelníčkem těchto zemí. Společně jsme shlédli dokumenty zaměřené na krajinu a také jsme se seznámíli s německýcm jazykem. Hráli jsme hru " Rozumíš mi?"- žáci " překládali" německé fráze. Nahlédli jsme společně také do historie vzniku ČR a dokončili výrobu lapmionů. 
Žáci C tříd pracovali na projektu "Podzim v lese". Cílem bylo motivovat  žáky k zájmu o přírodu a ukázat, jak potřebné je o ni pečovat. Při osvojování vědomostí pracovali žáci ve skupinách, střídali se na různých stanovištích, kde poznávali houby, rostliny a zvířata žijící v lese. Na počítači pak přiřazovali názvy rostlin, stromů a zvířat k obrázkům nebo fotografiím a také skládali puzzle. V naučných textech vyhledávali informace o podzimní přírodě. Každá skupina podzim v lese na závěr výtvarně zpracovala. Vzhledem k nepříznivému počasí se naplánovaná vycházky do lesa bohužel neuskutečnila. Přesto dnešní den přinesl každému spoustu poznatků i pěkných zážitků.
2. stupeň pracoval na projektu Historií po časové ose. jednotlivé třídy se zabývaly určitým historickým obdobím naší republiky. Projektbyl zpracováván jako historická událost, ale také jako možnost zjistit, jak se v dané době žilo. Žáci 6. třídy zjišťovali, jak se žilo obyvatelům 1. republiky, 7. třída poznávala život za 2. světové války. Osmáci nahlédli do obdoví1948 - 1968 a třída devátá zjišťovala, jaký byl život v letech 1968 - 1989.

14. 10. 2016 - žáci naší školy se zúčastnili přednášky „PRALES DĚTEM“. Dozvěděli se o rezervaci „GREEN LIFE“, což je česko indonéský projekt zabývající se ochranou tropického deštného pralesa, tygrů sumaterských a dalších ohrožených zvířat žijících v Indonésii.                                          Mgr. Markéta Dornicová

12. 10. 2016 - žáci 8. a 9. tříd, družstva dívek i chlapců, se zúčastnili sportovního turnaje v Toužimi. Dívky hrály přehazovanou, chlapci fotbal. Mezi družstvy z Teplé, Bochova a Toužimi  byla děvčata 3. a v kopané chlapci také na 3. místě.

05. 10. 2016 -  v 1.A  jsme měli „POHÁDKOVÝ DEN“. Celý den jsme  pracovali s pohádkou Červená Karkulka. Na začátku jsme si prohlédli své masky.  Poté jsme si poslechli muzikálek Karkulka.
Skládali příběh jak to má být správně za sebou. Vyrobili jsme si papírové loutky – pak jsme s nimi zahráli divadélko. Všem se nám to líbilo a těšíme se na další pohádku.

05. 10. 2016 - žáci 6. a 7. tříd, družstva dívek i chlapců, se zúčastnili sportovního turnaje v Toužimi. Dívky hrály přehazovanou, chlapci fotbal. Děvčata se 6. třídy se umístila na 4. místě, děvčata se 7. třídy na místě 3. Družstvo chlapců ze 7. a 6. třídy se umístilo na 2 místě.

03. 10. 2016 - v kulturním domě  se žáci 4. - 9. tříd dozvěděli něco o kultuře Mexica. Poslechli si především písně mariachi, dozvěděli se něco o typických mexických nástrojích, oblékání a způsobu života vůbec.

30. 09. 2016 - poslední zářijový den vyrazili žáci C tříd na vycházku do zahradnictví Zahrada Teplá v Klášteře. Cestou pozorovali podzimní přírodu, a také sbírali  přírodniny, které pak využijí v hodinách pracovního vyučování. V zahradnictví  si prohlédli  aranžování podzimní výzdoby. Žákům se nejvíce líbily dekorace s dýněmi.                                          Mgr. Martina Vlčková a Mgr. Alena Stránská

27. 9. 2016 - na naší škole se již stalo tradicí, zařazovat do všedních dní ty, které mají nějaké společné téma. Ten dnešní byl ve znamení účesů. Kdo chtěl, mohl se zajímavě učesat a snažit se tak získat možnost reprezentovat svou třídu v rámci budovy II. stupně. Z vybraných žáků pak byli vybráni ti, kteří měli podle poroty (pedagogů) nejzajímavější nebo nejpracnější účes. Tři nejlepší účesy - 1. Tina Tesařová, 2. Jan Koutecki, Adéla Boková, 3. Květa Siváková - byly odměněny čokoládou. Bez odměny nezůstali ani ostatní vybraní žáci, kteří byli za svou snahu odměněni drobnou sladkostí. Kdybychom soutěžili v rámci tříd, jednoznačně by vyhrála třída 5. B. Téměř celá třída byla načesána, včetně chlapců, kterým culíčky moc slušely.                                            Jana Lukášková

27. 9. 2016 - ve dnech 26. 9. a 27. 9. se třídy 3.A a 3.B zúčastnily projektu "Klášterní architektura" v Klášteře Teplá. Hned ráno jsme v 8 hodin vyrazili směrem Klášter. Děti si pod vedením lektora Cyrila prohlédly některé místnosti, chodby a rajský dvůr, který se nachází uvnitř kláštěra. pak se rozdělily so akupin  a vytvořil malbu a kresbu kláštera.                                            Mgr. Jitka Jaloševská a Mgr. Vlasta Matysová

19. 9. 2016 - mezi prvňáčky zavítali policisté M. Hemza, J. Bílek a pan Brož z BESIPu. Povídali si s dětmi o bezpečném pohybu na silnici, o správném přecházení vozovky a jak jsou důležité reflexní prvky. Jako bonus si mohly děti prohlédnout policejní vůz a jeho vybavení. Každý prvňáček dostal malý dáreček. Dětem se akce moc líbila.                                            Mgr. Petra Bláhová a Mgr. Vendula Provázková

6. 9. 2016 - nabídka zájmových kroužků. Přihlášky si děti mohou vyzvednou u třídních učitelů a odevzdají je do školní družiny paní Pivoňkové. Kroužky začínají v říjnu.

1. 9. 2016 - žáci a učitelé naší školy se dnes sešli k slavnostnímu zahájení školního roku 2016/2017. Prvňáčci začali svou školní docházku před budovou 1. stupně, kde je i jejich rodiče přivítal  pan starosta a pan tajemník spolu s paní ředitelkou. Ostatní žáci se usadili hned na místa ve svých třídách.

1. 9. 2016 - na stránkách najdete aktuální "Školní vzdělávací plán" a rozvrhy tříd.


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00 a od 14:00 do 14:10.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipové karty.  Cena čipové karty je 125,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čipová karta bude vydána ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2014:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 25,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 26,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 28,- Kč
kategorie cizí strávníci - 65,- Kč

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2016
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace