Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
Jarní prázdniny
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

Aktuálně ...

 

 

 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.
Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na matematickou gramotnost a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

31. 1. 2019 se ve škole uskutečnila akce POKOS (Příprava občanů k ochraně státu). Organizátoři z odboru Ministerstva obrany pozvali červené barety ze žatecké 4. brigády rychlého nasazení mezi naše žáky. Pro školu měli připravený program, ve kterém se děti dozvěděly zajímavosti o útvaru, který k nim přijel, slyšely o zahraničních misích od vojáků, kteří v nich byli nasazeni a samozřejmě se seznámily s tím, co to POKOS vlastně je. Nechyběla ani zdravověda a chemická příprava, jako bonbónek přivezli vojáci hodně ručních zbraní a ochranou balistiku. Děti si mohly prohlédnout přistavenou Tatru 815 PRAM a vojenskou sanitku. Všem učitelům i žákům se tento den s Armádou ČR velmi líbil. Děkujeme organizátorům. 

 

25. 1. 2019  se ve škole konala beseda s názvem "Tonda Obal na cestách".  Žáci si zopakovali způsob třídění odpadů. Dozvěděli se, co se děje s odpadem dále, jak se recykluje, znovu zpracovává a co vše se dá z něho vyrobit.                                                                                                                                                                                                                            Mgr. Petra Bláhová

 

23. 1. 2019 se žáci šestého a sedmého ročníku vypravili do Západočeského divadla v Chebu na představení Podivný případ se psem. Divadelní hra anglického autora pojednává o autistickém chlapci, který po rozchodu rodičů žije s otcem a vedle školy "vyšetřuje" záhadné zabití sousedčina psa v domě. Skvěle vystavěný příběh, režie a herecké výkony ( zejména autistický chlapec v podání Miroslava Sabadina ) byly úžasné.                                                                                                                                            Většina dětí se dobře bavila a přdstavení se jí líbilo. Poděkování patří dětem za vzorné chování a rodičům, že své děti na návštěvu divadla vhodně připravili a oblékli je do společenských šatů. 

                                                                    Mgr. P. Fiebiger, Mgr. S. Němcová, Mgr. V. Prokopová

21. 12. 2018 - žáci I. stupně a I.C celý prosinec navštěvovali místní knihovnu, kde byl pro ně připraven program s vánoční tématikou. Tvořili myšlenkové mapy na téma Vánoc, plnili spoustu zajímavých úkolů. Všem se to moc líbilo.

21. 12. 2018 se všech třídách konaly vánoční besídky. Zpívaly se koledy, hrály společenské hry, povídalo, jedlo cukroví a žáci si předávali malé dárečky.  A pak už hurá na prázdniniy.

19. 12. 2018 proběhla ve škole pěvecká soutěž. Zúčastnilo se jí 27 soutěžících z I. stupně a 2 žáci            z II. stupně. Soutěžilo se v kategoriích 1. - 2. třída, 3. - 5. třída 6. - 9. třída

Vítězové jednotlivých kategorií

1. - 2. třída 

1. místo - Kristýna Štefanská - 2.A

2. místo - Barbora Šindelářová - 1.A

3. místo - David Míčko - 1.A

3. - 5. třída

1. místo - Magdalena Šindelářová - 5.A

2. místo - Tereza Malá - 4.B

3. místo - Ondřej Kováč - 3.B a Tereza Vilímková - 4.A

6. - 9. třída

1. místo - Karolína Kavková - 7.A

2. místo - Eliška Chlupáčová - 7. A

                                                               Eliška Havlíčková, Naděžda Mezerová, Mgr. Stanislava Srpová

 

17. 12. 2018 se celá škola vydala do kulturního domu na koncert ZUŠ. Během hodinového představení jsme shlédli krásná vystoupení. Předvedli se nám šikovní spolužáci na různé hudební nástroje. Všem se to moc líbilo. Děkujeme. 

13. 12. 2018 proběhl na I. stupni tradiční " Vánoční jarmark ". K vidění, ale i zakoupení bylo velké množství výrobků, na kterých žáci v posledních měsících pracovali. Odměnou jim byla neskrývaná radost a úsměvy, těch kteří přišli. Děkujeme všem za účast.

                                                                                                        kolektiv I. stupně

5. 12. 2018 se na naší škole uskutečnil již tradiční " Čertovský den ". Žáci z devátého ročníku se převlékají za mikuláše, anděla a čerta a obcházejí jednotlivé třídy, kde žákům rozdávají sladkosti                (perníčky). Tento den se také žáci mohou sami převléknout za anděla nebo čerta a oživit si vyučování. Tato akce se velmi povedla a všichni si ji moc užili. Velké díky patří deváťákům (Natálii Adamové, Jakubovi Berkovi, Petru Gerstbergerovi, Janu Kouteckému, Davidovi Pelikánovi a Lucii Ředinové).

                                                                                                      Mgr. Michaela Neužilová

3. 12. 2018 vyrazila devátá třída do Prahy, kde na pozvání poslance PSP ČR pana Ing. Petra Třešňáka z Mariánských Lázní navštívila poslaneckou sněmovnu. Po důkladné policejní prohlídce pak pan poslanec spolu se svým asistentem provedl žáky všemi sněmovními paláci a jejich zákoutími, kuloáry, jednacím sálem až po tiskové středisko. V poslaneckém klubu pak mluvil o práci poslance, předkládání a schvalování zákonů a byl také čas na zodpovězení rozličných otázek.                                                                        Odpoledne si žáci prošli starou Prahu z Malé Strany přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde se zastavili na tradičních vánočních trzích.                                                                                                    Zpestřením exkurze byla zastávka v Jump Parku, kde si všichni zařádili na trampolínách a nepříjemné zpáteční zpoždění vlaku ČD, takže přípoj do Teplé ujel. Díky všem rodičům, kteří pro nás dojeli auty.

                                                                                                        Mgr. Petr Fiebiger

28. 11. - 29. 11. 2018 se konala beseda " Energie pro budoucnost ". Žáci z I. i II. stupně se dozvěděli zajímavé informace o vytváření energie pro naše domovy. Na konci besedy si mohli žáci zasoutěžit. 

                                                                                                       Mgr. Petra Bláhová

12. 11. 2018  se  žáci šestých tříd a sedmé třídy zúčastnili školní exurze do Techmania Science Centra a Planetária Plzeň. Nejprve si v planetáriu zhlédi komentované promítání o Sluneční soustavě, poté si prošli interaktivní expozici věnovanou vesmíru a jeho dobývání. Během volné prohlídky v Techmanii navštívili žáci vědeckou show a demonstraci s tekutým dusíkem. Školní exkurze žáky obohatila o znalosti ve fyzice, zeměpisu a přirodopisu.

                                                                   Mgr. P. Fiebiger, Mgr. S. Němcová, Mgr. V. Prokopová

12. 11. 2018 se třídy 1.C a 5.A zúčastnily vzdělávacího programu " Stavitelé lázní " v Klášteře premonstrátů v Teplé. Kromě zajímavé historie našeho kláštera a okolních lázeňských měst,  jsme se také naučili něco málo o finanční gramotnosti, když jsme budovali města vastní. Byl to zábavně strávený den a rozhodně aktivitu doporučujeme dále.

                                                                                                 Blanka Krpalová

1. 11. 2018 se uskutečnilo spaní ve škole. 4. A se rozhodla přenocovat ve své třídě. Žáci přišli v 18.00 do školy vybaveni dobrotami od maminek a s dobrou náladou. Po nezbytné úpravě třídy a přípravy místa na spaní, následovala strašidelná pohádka. Poté se žáci před noční cestou občerstvili. S věším, či menším strachem se vydali na  stezku ztemělou školou. Následovala polštářová bitva, kterou si všichni užili. Po pohádce na dobrou noc se všichni uložili ke spánku a spali jako "Šípkové Růženky". Noční spaní ve škole se všem líbilo. 

                                                                             Mgr. Stanislava Srpová a Jaroslava Kehrtová

2. 11. 2018 upozorňujeme, že došlo ke změně času třídních schůzek na II. stupni. Čas je posunut z 16.30 na 17.00 tak, aby rodiče stíhali schůzky na obou stupních.

                                                                                      Mgr. Vendula Provázková

2. 11. 2018 upozorňujeme rodiče vycházejících žáků, že od 7. 11. 2018, sudý týden od 14.00 - 15.00 a lichý týden od 13.30 - 14.30 bude probíhat každou středu příprava žáků na příjímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

                                                                             Mgr. Simona Němcová, Mgr. Michaela Neužilová

26. 10. 2018 proběhl na 1. stupni naší základní školy projektový den s názvem „Od nás do Evropy“. Prvňáčci zahájili svůj projekt s názvem „Škola a město“ již ve čtvrtek, kdy navštívili místní radnici. Pan starosta jim vysvětlil náplň své práce a obdaroval je (i doprovod) upomínkovými předměty a dobrotami. V pátek si žáci první třídy povídali o památkách a zajímavostech v našem městě, prohlédli si přinesené materiály a letecké snímky města a okolí, vybarvili znak Teplé a vytvořili koláž na téma „Moje místo ve škole“. Druháci se zaměřili na Českou republiku, seznámili se se státními symboly a poznávali důležitá místa naší země. Třetí třídy se zabývaly přírodními a kulturními zajímavostmi u našich sousedů na Slovensku. Vytvářeli portfolia a reklamní předměty. Čtvrté třídy zaujaly naši severní sousedé. Získávali informace o Polsku, vyráběly mapy, sepisovaly slovníky a kuchařky. Páté třídy se seznamovaly s našimi německy mluvícími sousedy – s Německem a Rakouskem – formou praktických činností ve skupinách.  Práce na projektech byla doplněna připomenutím stého výročí vzniku samostatného Československa.

                                                                                            Mgr. Pavla Tesařová

26. 10. 2018 se žáci I. C vypravili v rámci projektu Podzim v lese do nejbližšího lesa. Po krátké prezentaci ve třídě žáci navázali na jarní projekt Jaro v lese. Pracovali ve 2 skupinách, svědomitě plnili úkoly na připravených stanovištích. Osvojovali si elementární znalosti o přírodě v blízkém okolí. Snažili se využít své vědomosti z přírodopisu  a zeměpisu. Věnovali pozornost podzimním změnám v přírodě, způsobu života vybraných živočichů, poznávání bylin, keřů, stromů a hub, pokusili se správně orientovat v okolní krajině.

                                                                                   Mgr. Alena Stránská a Zuzana Stojkovičová

25. 10. 2018 se konal lampionový průvod k 100. výročízaložení samostatného Československého státu. Sešli jsme se před budovou 2. stupně, kde se před začátkem průvodu mnozí účastníci podepsali na lipový lístek, který přilepili na symbolickou lípu. Poté jsme všichni vyrazili za doprovodu hudebního orchestru Hasičanka na hřiště. Tam se námpodařilo z našich lampionů vytvořit číslo 100 k poctě narozenina Československého státu. Odměnou za naše úsilí nám byl ohňostroj. Všechny děti s lampionem obdržely malý dáreček a opekly si buřta. Věřím, že se akce líbila a zároveň děkuji za podporu všem, kteří se na této akci podíleli a vpomohli. 

                                                                                               Mgr.Věra Prokopová

18. 10. 2018 - opět k nám do školní jídelny dorazil Jiří Křivohlavý z firmy Bidfood. Tento pan kuchař, který nás navštívil v loňském školním roce, jezdí po stravovacích zařízeních a představuje nové trendy vaření, nejenže pocházejí z jiných koutů země, ale i že se dají udělat knedlíky na mnoho způsobů. Tím nám představil, že i tyto jídla se mohou používat ve školních jídelnách. Nemusí se zde vařit jen „knedlo, zelo, vepřo“, ale i např. švédská, italská anebo španělská kuchyně. Pro naše strávníky a i kuchařky to byl velice zpestřený den, nejen že kuchař Jiří uvařil jídlo, ale také ho vydal žákům a zaměstnancům školy. Bylo potěšující vidět překvapení dětské tváře a nejen dětské, jak dostávají jídlo od kuchaře, a ne od kuchařky, na co jsou zvyklé. Tentokrát nám uvařil kuřecí lasagne. 

                                                                                        Simona Štětková , vedoucí ŠJ                                                                                                                                                                      4. 10. 2018  navštívili vycházející žáci naší školy zajímavou prezentační výstavu středních škol Karlovarského kraje „Kam po základce“ v Chebu.                                                                                      Žáci měli možnost získat podrobnější informace o školách a oborech regionu, o které mají zájem. Někteří využili možnosti zeptat se na náročnost studia, internát i pozdější uplatnění vybrané školy v životě. Získané poznatky a zodpovězené dotazy žáci jistě využijí při nesnadném rozhodování, jaké povolání zvolit a jak si naplánovat vlastní budoucnost.                                                                                                                                                                                                           Mgr. Alena Stránská 

27. 9. 2018 se na 2. stupni naší školy konal Den účesů. Z množství nápaditých výtvorů jsme mezi chlapci  a dívkami vybrali tři nejhezčí a nejnápaditější. Rozhodování nebylo vůbec snadné, fantazii se opravdu meze nekladly. 

                                                                                            Blanka Krpalová

26. 9. 2018 se konala Drakiáda. Žáci 1.stupně využili krásného podzimního počasí a vydali se společně pouštět draky. Ve vzduchu se střídali draci různých velikostí a barev. Na kopci nám přál i vítr, a tak se        k oblakům podařilo vzlétnout téměř všem drakům. Akce se vydařila, byla to pěkná podívaná.

                                                                                             Mgr. Martina Vlčková

21. 9. 2018 se žáci šestých tříd vydali na "adaptační vycházku" směrem k Betlémskému rybníku. Cílem této    vycházky bylo stmelení kolektivu při přestupu na druhý stupeň základní školy. Žáci si na místě zahráli několik her. Které vedou k poznání a k soudržnosti kolektivu, včetně učitelů. Při zpáteční cestě jsme se zastavili v areálu kláštera v Teplé. Zopakovali jsme si stavební slohy, zkusili funkci vodních mlýnů a vydali se zpět do školy.

                                                                                      Mgr. Petr Fiebiger, Mgr. Simona Němcová

20. 9.  2018 se na našem dopravním hřišti konala akce s názvem Autospektrum Safety tour 2018, která byla nejen pro žáky školy, ale i pro veřejnost. Děti si vyzkoušely jízdu na kolech či koloběžkách, podle pravidel silničního provozu. Byla zde stanoviště První pomoc, BESIP a prohlídka aut. Akce se všem líbila.

                                                                                                        Mgr. Petra Bláhová

5. 9. 2018 - zvěřejněny konzultační hodiny a nabídka zájmových kroužků.

4. 9. - 7. 9. 2018   úterý – pátek   8.00 - 11.40 h – 1. - 5. třída

                                                  8.00 - 12.35 h – 6. - 9. třída

3. 9. 2018  - žáci a učitelé naší školy se dnes sešli k slavnostnímu zahájení nového školního roku. Prvňáčci začali svou školní docházku před budovou 1. stupně, kde je i jejich rodiče přivítal  pan starosta a pan tajemník spolu s paní ředitelkou. Ostatní žáci se usadili hned na místa ve svých třídách. 

 

ŠD - 3. 9. 2018 – 6.00 – 16.00 h   od 4. 9. 2018 - provoz každý den 6.00 - 16.00 h

ŠJ - vaří pro vaše děti od 4. 9. 2018

3. 9. 2018         první školní den 8.00 – 8.45 h

22. 8. 2018 - zveřejněn jídelní lístek na září.

 

 

Starší příspěvky najdete zde.

 


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipy.  Cena čipu je 125,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čip bude vydán ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2014:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 25,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 26,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 30,- Kč 
kategorie cizí strávníci - 65,- Kč

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2018
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace