Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
04.12.2014
Vánoční jarmark
05.12.2014
Pěvecká soutěž
Začátek vánočních prázdnin
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8


Partner školy – SPŠ Ostrov

3. 12. 2012 začala naše škola spolupracovat v rámci projektu TECHNIKA JE ZÁBAVA č. CZ.1.07/1.1.18 se SPŠ Ostrov. Projekt je financován z fondů EU. Žáky 8. a 9. tříd účastnící se tohoto projektu čeká mnoho zajímavých věcí (práce v dílnách a laboratořích, soutěže, exkurze), které mají za cíl přiblížit žákům technické obory, které jsou dnes poměrně opomíjené.

Garantem projektu na naší škole je Oldřich Tesař.

 

Aktuálně ...

25. 11. 2014 - od pondělí 24. 11. 2014 je platný nový rozvrh hodin.

24. 11. 2014 - doplněn jídelní lístek na prosinec.

19. 11. 2014 - na stránkách byl aktulizován školní řád.

18. 11. 2014 - v doplňujících volbách do Školské rady byl za zástupce rodičů zvolen pan Martin Hemza. Dalšími v pořadí byly pak paní Berková Klára a Veselovská Jana.

26. 10. 2014 - při příležitosti oslav Dne republiky se uskutečnil lampionový průvod.

24. 10. 2014 - před podzimními prázdninami jsme připravili Projektový den, který v jednotlivých třídách zahrnoval různá témata.
Například ve druhém ročníku byl projekt zaměřen na Českou republiku - jako součást Evropy, hlavní město ČR, krajské město K.Vary, Mariánské Lázně a Teplou s jejím blízkým okolím a historií. Žáci pracovali se státními symboly, vyrobili si vlaječku ČR a pracovali s mapou. Práce byla doplněna i pracovním listem s úkoly. Všechny žáky práce bavila a vyrobené vlaječky si odnesli domů, aby se pochlubili.
Třetí třídy měly konkrétní téma Slovenská republika. Během dopoledne se žáci 3.B seznámili s vlastivědou Slovenska, s historií i současností, přírodními a kulturními zajímavostmi, se slovenskými tradicemi. Žáci si procvičili práci s mapou, seznámili se s odlištnostmi a podobností slovenského a českého jazyka, ochutnali několik typických jídel, naučili se slovenskou státní hymnu, lidovou píseň Išiel Macek..., plést copánky a tancovat čardáš. Nejdůležitější však bylo, že se procvičili ve spolupráci a komunikaci ve skupinách a dobře se bavili.
Druhý stupeň základní školy sbíral informace o běžném životě v různých obdobích 20. století. C třídy se věnovaly tématu podzimu a vyráběly ozdoby z přírodnin.

22. 10. 2014 - v rámci kampaně FOOTBALL PEOPLE WEEKS se naši žáci zúčastnili fotbalového turnaje v Toužimi, který pořádal Český západ o.p.s.

4. 10. 2014 - do sekce "Dokumenty školy" byla přidána Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014.

27. 9. 2014 - první říjnový týden začínají zájmové kroužky.

16. 9. 2014 - zvěřejněny konzultační hodiny jednotlivých vyučujících.

7. 9. 2014 - doplněny prázdniny ve školním roce 2014/2015.

2. 9. 2014 - v sekci "Formuláře ke stažení" byla doplněna "Žádost o individuální vzdělávací plán" ve formátu DOC nebo PDF.

1. 9. 2014 - žáci a učitelé naší školy se dnes sešli k zahájení školního roku. Prvňáčci slavnostně zahájili svou školní docházku před budovou 1. stupně, kde je i jejich rodiče přivítala paní starostka s paní ředitelkou. Ostatní žáci zahájili školní rok ve svých třídách.

25. 8. 2014 - provoz kanceláře vedoucí školní jídelny v budově 1. stupně (přihlášení žáků k odběru obědů na školní rok 2014/2015)
  • úterý 26. 8.a středa 27. 8. 204 - 7:00 - 15:00 hod.
  • čtvrtek 28. 8. 2014 - zavřeno
  • pátek 29. 8. 2014 - 10:00 - 15:00 hod.

 


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00 a od 14:00 do 14:10.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipové karty.  Cena čipové karty je 117,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čipová karta bude vydána ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2014:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 25,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 26,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 28,- Kč
kategorie cizí strávníci - 65,- KčStarší příspěvky najdete na stránce Život ve škole.

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2014
Základní škola v Teplé