Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
Začátek hlavních prázdnin
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8


Partner školy – SPŠ Ostrov

3. 12. 2012 začala naše škola spolupracovat v rámci projektu TECHNIKA JE ZÁBAVA č. CZ.1.07/1.1.18 se SPŠ Ostrov. Projekt je financován z fondů EU. Žáky 8. a 9. tříd účastnící se tohoto projektu čeká mnoho zajímavých věcí (práce v dílnách a laboratořích, soutěže, exkurze), které mají za cíl přiblížit žákům technické obory, které jsou dnes poměrně opomíjené.

 

Aktuálně ...

Ředitelka školy vyhlašuje na dny 29. a 30. června 2015 ředitelské volno. Pátek 26. června 2015 bude tak posledním školním dnem a žákům bude předáno vysvědčení za školní rok 2014/2015. Ve dnech ředitelského volna budou školní jídelna, družina i budovy školy uzavřeny.

24. 6. 2015 - v Kapli Nejsvětější trojice proběhlo tradiční rozloučení s vycházejícími žáky. Deváťáci dostali  od školy knihu a pamětní list, od zástupců Města Teplá pak věcný dar.

24. 6. 2015 - Základní škola v Teplé oznamuje nové složení Školské rady:
            - z řad rodičů: p. Martin Hemza a p. Radek Tóth
            - z řad učitelů: Mgr. Jitka Klsáková, Mgr. Pavla Tesařová
            - za Město Teplá: p. Josef Bílek, Bc. Jana Lorencová

22. 6. 2015 - na 1. stupni proběhlo vyhodnocení sběru baterií za 2. pololetí. Celkem se nasbíralo přes 5000 ks baterií. Na 1. místě se umístila Tina Tesařová z 3. A, na druhém místě Jakub Fictum ze 4. třídy, na 3. místě Matěj Poláček z 1. B. Všichni žáci od 1. do 17. místa dostali jako odměnu knihu, pastelky a kasičku, ostatní sběratelé dostali také menší drobnost jako je maska nebo svítící duch.     Mgr. Petra Bláhová

17. 6. 2015 - v tepelském domě kultury se konala závěrečná školní akademie. V jednotlivých číslech, tanečních, pěveckých, recitačních či literárně dramatických, se vystřídaly všechny třídy, účinkovali dokonce i někteří vyučující. Sál byl plný a mezi diváky nechyběli ani zástupci města. Děkuji divákům za vytvoření příjemné atmosféry, žákům a vyučujícím za zodpovědně nacvičená vystoupení, pánům Maďaričovi a Mikulenkovi za pomoc s ozvučovací technikou a městu Teplá za to, že umožnilo akademii uskutečnit.     Mgr. Hana Vithová

16. 6. 2015 - již po druhé přivítali ve svých řadách žáčci 1.B předškoláky, kteří už brzy nastoupí na jejich místa. Ukázali jim, co se za rok naučili a že škola je vlastně prima, kde se dělá spousta věcí. Předškoláčci si pak pod vedením již zkušených prvňáků vyzkoušeli nejrůznější úkoly. A tak nezbývá, než popřát našim předškolákům šťastný start do školy.     Mgr. Vlasta Matysová

15. 6. 2015 - taneční kroužek Stázka reprezentoval ve dnech 12. - 14. 6. 2015 karlovarský region na celostátní přehlídce dětských folklorních souborů v Jihlavě. Na jevišti se vystřídalo celkem 16 nejlepších skupin z České republiky. Naši choreografii nazvanou „Hodina tance v pekle“ porota hodnotila velmi kladně. Děkuji všem, kteří  přispěli k úspěšnému a bezproblémovému průběhu celého zájezdu.     Mgr. Hana Vithová

10.6. 2015 –  na školní výlet jely 4., 5. a 2.C třídy. Program zajišťovala organizace MAS Kraj živých vod, z.s. Nejprve žáci zhlédli na interaktivní tabuli prezentaci, která pojednávala o výskytu minerálních pramenů v našem okoli (v CHKO Slavkovský les) a o způsobu jejich rekonstrukce. Poté všichni navštívili klášter Teplá, ochutnali pramen Orion a vydali se dále přes Mariánské Lázně na Kladskou. Zde si žáci prohlédli Dům přírody Slavkovského lesa. Dále následovala ochutnávka Giselina a Rudolfova pramene u obce Prameny a průjezd Mnichovem. U Horního otročínského pramene si žáci opekli vuřty. Poté následoval návrat ke škole.
Děkujeme paní Kamile Prchalové a MAS Kraji živých vod, z.s., za zajímavý program.     Mgr. Pavla Tesařová

9. 6. 2015 -  8. třída navštívila Evropské hlavní město kultury roku 2015 – Plzeň. Jako první navštívila plzeňské historické podzemí, pak pivovarské muzeum a nechyběl ani výstup na plzeňskou věž. Návštěvu Plzně třída zakončila v kině, kde shlédla nový český snímek Sedmero krkavců.     Mgr. Hana Vithová, DiS.
 

4. 6. 2015 - Desatero osmáků - vaření v naší škole.

1. Dnešní vaření bylo super
2. Byla zábava a spousta legrace
3. Všechny skupiny si rozuměly a spolupracovaly.
4. Jako třída nedržíme moc pohromadě, ale dnešek ukázal i opak.
5. Zavedení vaření do výuky je bezva nápad.
6. Každý si donesl to, co bylo v jeho možnostech.
7. Vařili jsme čtyři druhy jídla, palačinky, klasický smažený sýr s hranolkama, bramborák a šneky.
8. Některé výtvory jsme dali chutnat i našim učitelům, třeba matematiky chápejte, je před písemkama.
9. Dokonce jsme zvládli po sobě uklidit ten nehorázný binec.
10. A pochvala od paní učitelky nakonec  byla nej odměna.

     Žáci 8. třídy

1. 6. 2015 - na naší škole se uskutečnil Pyžamový den v rámci Mezinárodního dne dětí. Letos se ho zúčastnily všechny naše třídy i někteří vyučující. Byl to den bez písemek a zkoušení, a tak jsme všichni vyndali ze skříní svá pyžamka a udělali si ve třídách i se třídními učiteli malou přehlídku. Sami posuďte, jak nám to sluší.     Mgr. Iva Kulhánková, DiS.

29. 5. 2015 - třídy 3.A a 3.B jely na školní výlet do Botanické zahrady v Bečově. Počasí, cesta i celý program dopadly nad očekávání dobře. Děkujeme všem zaměstnancům zahrady za krásné dopoledne.     Mgr. Hana Vithová

26. – 27. 5. 2015 - na naší škole se konala beseda na téma "Energie", která proběhla na obou stupních školy. Žákům byl vysvětlen pojem energie, jak s ní nakládat, ušetřit a co nejméně ničit své okolí. Jak také  zamezit jejímu úniku z našich domovů. V závěru se mohli žáci zúčastnit soutěže, při které mohli získat tričko, pravítko, kalendář nebo odznak.     Mgr. Petra Bláhová

25. 5. 2015 - závěr každého školního roku je ve znamení školního výletu. Dnes se autobus plný nedočkavých žáčků nultého a prvního ročníku vydal směr ZOO Plzeň, kde si užili krásný den plný nejrůznějších zvířat, rostlin, zmodernizovaných pavilónú, oddechových míst, pěkného počasí a pohody. Den strávený v ZOO některé sice trochu zmohl, ale stál za to.     Mgr. Vlasta Matysová

21. 5. 2015 - po delší době nás navštívili sokolníci z obecně prospěšné společnosti Zayferus, aby nám předvedli výcvik dravců. Viděli jsme tak nejen řadu dravců, ale také různé způsoby, jak loví.      Mgr. Gabriela Rastočná

20. 5. 2015 - doplněn jídelní lístek na červen.

19. 5. 2015 - 7. třída se vypravila na historickou exkurzi do Stříbra. Navštívila hornický skanzen a štolu Prokop, kde viděla dobové dobývání olova. Prohlédla si i náměstí, kudy vedla mezinárodní kupecká stezka.     Mgr. Gabriela Rastočná

15. 5. 2015 - žákyně 4. a 5. třídy ZŠ v Teplé se zúčastnily turnaje ve vybíjené v Toužimi. Soutěžila tři družstva – z Toužimi, Žlutic a Teplé. Nakonec tepelské žákyně obsadily 3. místo. Bojovaly ze všech sil i přes utržené rány. Důležité je, že se děvčatům turnaj líbil a mají odhodlání se příště opět zúčastnit.     Mgr. Pavla Tesařová

14. 5. 2015 - na druhém stupni proběhl na naší škole Projektový den " Evropa a my". Každá třída si vybrala jednu z evropských zemí, dohledala si informace o konkrétním státě a zpracovala je do různých forem výstupu. Své práce děti prezentují ve svých třídách. Na přiložených fotografiích je vidět, že některé třídy pojaly získané znalosti o daném státě různě. VI. a VII třída vařila tradiční pokrmy (Francie -palačinky, Itálie- špagety), VIII. třída zůstala věrna své zemi, vytvořila velkou mapu ČR, kde zakreslila nejvýznamnější města a památky. IX. třída zpracovala prezentaci Velké Británie.     Mgr. Stanislava Lambertová

12. 5. 2015 - 18 žáků 4. třídy jelo na dopravní hřiště v Mariánských Lázních. Po ukončení kurzu dopravní výchovy, teoretické části ve škole, se žáci zúčastnili praktické části na dopravním hřišti. Předvedli jízdu zručnosti a jízdu podle předpisů, při které je kontrolovali policisté. Nejlepší žáci získali průkaz cyklisty. Kurz dopravní výchovy vedli pan Kantor z Mariánských Lázní a pan Hemza z Teplé.     Emilie Novotná

11. 5. 2015 - v rámci výtvarné výchovy jsme se se žáky devátého ročníku pokusili o Land art. Tento výtvarný styl pro ně byl nový, ale poprali se s ním výtečně.
    Land art je umělecký směr, který vznikl ve Spojených státech  koncem 20. stol.. Je to umění spojené s přírodou a venkovními prostorami. Žáci měli omezené možnosti ve výběru materiálu, s kterým pracovali. Snažili se z neuměleckých a nehodnotných materiálů, převážně přírodních (pampelišek, listů, stromů) vytvořit „umělecké“ dílo,které vzniklo mimo školní lavice.     Mgr. Veronika Albrechtová

 


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00 a od 14:00 do 14:10.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipové karty.  Cena čipové karty je 117,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čipová karta bude vydána ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2014:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 25,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 26,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 28,- Kč
kategorie cizí strávníci - 65,- KčStarší příspěvky najdete na stránce Život ve škole.

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2015
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace