Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
05.05.2017
Projekt "Evropa a my" - II. stupeň
05.05.2017
Projekt "Jaro v lese" - C třídy
01.06.2017
Polštářkový a pyžamový den
26.06.2017
Míčové hry
27.06.2017
Míčové hry
28.06.2017
Slavnostní rozloučení 9. třídy
29.06.2017
Školní akademie
Konec školního roku 2016/2017
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

Aktuálně ...

 

25. 4. 2017 - za slunečného, ale poměrně chladného počasí, se uskutečnilo na dopravním hřišti u Základní školy v Teplé oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž, která má za úkol prověřit znalosti a dovednosti dětí formou testu ze znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízdy na dopravním hřišti a jízdy zručnosti, byla zorganizována za podpory organizace Besip, Města Teplá a Základní školy v Teplé.
     Celkem 16 dětí ve 4 družstvech se postupně vystřídalo na všech disciplínách soutěže a ti nejlepší byli následně po vyhodnocení odměněni cenami, které věnovala organizace Besip. Ceny dětem předal starosta Města Teplá, pan Karel Hermann, ředitelka Základní školy v Teplé, Mgr. Jana Leheňová a policista, inspektor prap. Martin Hemza. Závěrem se sluší poděkovat všem, kdo se na organizaci soutěže podíleli a to, zaměstnancům Technických služeb Města Teplá, jmenovitě panu Zoltánu Kanátovi a Jiřímu Purkytovi, kteří vyrobili překážky na jízdu zručnosti. Dále policistům z obvodního oddělení policie ČR v Teplé, kteří se zhostili rolí rozhodčích u jednotlivých disciplín a v neposlední řadě panu starostovi Karlu Hermannovi a paní ředitelce Mgr. Janě Leheňové. Velký dík patří také panu Bc. Václavu Brožovi, Krajskému koordinátorovi organizace Besip, který zajistil ceny pro vítěze.
Věřme, že děti budou schopny zúročit nabyté znalosti v reálné silničním provozu a přispějí tak k bezpečnější situaci na našich silnicích. Ti nejlepší budou reprezentovat naši školu v okresním kole dopravní soutěže mladých cyklistů, které se uskuteční 9.5. v Karlových Varech. Držme jim palce.                                         Inspektor prap. Martin Hemza
 

24. 4. 2017 – díky dobré spolupráci školy se školním psychologem PaedDr. et Mgr. Milanem Pfeifrem se nám podařilo uskutečnit besedu žáků deváté třídy a žáků nižších ročníků, kteří dosáhli věku patnácti let (věku právní zodpovědnosti), o kriminalitě. Na realizaci besedy se podíleli zástupci Vězeňské služby ČR - Věznice Kynšperk nad Ohří, speciální pedagožka, psycholog a dva odsouzení. Žáci vyslechli mnoho zajímavých informací o práci vězeňské služby, o kriminalitě mládeže včetně životních příběhů přítomných mladých odsouzených. Od půl desáté do půl dvanácté mohli klást otázky a zapojit se do besedy na zajímavé téma. Věříme, že jsme pomohli přiblížit našim žákům téma kriminality z jiného úhlu pohledu, díky přítomnosti všech zúčastněných, a zároveň je přiměli zamýšlet se nad chováním a vystupováním tak, aby jejich dospívání probíhalo harmonicky a bez problémů.                                           Mgr. Jana Leheňová

24. 4. 2017 - žáci 2.B  navštívili OOPČR Teplá. Pod vedením p. Bedřicha Michalce a p. Martina Hemzy si prohlédli prostředí policejní služebny, nové vybavení policistů, zkusili si, jak je těžká neprůstřelná vesta i jak se dělá otisk palce podezřelé osoby. Podívali se též do cely předběžného vyšetřování a měli možnost sednout si do policejního auta. Z návštěvy obvodního oddělení PČR byli nadšeni a děkují oběma policistům za milé přijetí, odborný výklad  i drobné dárky, které si odtud odnášeli.                                      Mgr. Eva Erlebachová

21. 4. 2017 - v měsíci dubnu probíhá celoškolní projektový den s názvem Den Země. Obsahově je cílen k Dni Země, který Evropa oslavuje 22.dubna. Každý ročník má zadané téma (Ekosystémy; Voda, jako základní podmínka života a její ochrana, Strom...), který po celý den děti zpracovávají a vzájemně prezentují - prohlubují si tak vztah člověka k přírodě. První třídy  vydaly do  "Zahradnictví Klášter" . Cesta byla dlouhá, ale děti to zvládly skvěle. V zahradnictví se nás ujala paní Lodesová, která nás provedla celým areálem.Trpělivě odpovídala na všetečné dotazy dětí. Na závěr prohlídky si každý sám zasadil a odnesl sazenici  Máty jahodové. Před cestou zpět se děti posilnily svačinkou a s úsměvem na rtech došly zpět do školy. Žáci C tříd se tentokrát zaměřili na třídění odpadů a zlepšení životního prostředí. Žáci pátých tříd se zaměřili na třídění a recyklaci odpadů (5. A – papír a plasty, 5. B – nebezpečný odpad). Na druhém stupni se jednotlivé třídy zabývaly různými tématy. 6. ročník se zaměřil na půdu, 7. ročník se soustředil na vodu, 8. ročník zkoumal vzduch a 9. ročník se zabýval energií. Prováděli jsme pokusy, vyhledávali jsme informace na internetu a také jsme diskutovali o jednotlivých problémech. Každý z nás se jistě zamyslel nad tím, zda nemůže pomoci s ochranou naší planety Země.

19. 4. 2017 - zveřejněn jídelní lístek na květen.

12. 4. 2017 - také na 1. stupni proběhl „Barevný den“. Každá třída si zvolila barvu a ráno přišly děti oblečené v několika vrstvách. Den se vydařil, všichni si ho moc užili a těšíme se na příští rok. Zároveň se na 1. stupni uskutečnila soutěž „O nejhezčí velikonoční vajíčko.“                                        Renata Kančevová a  Jana Hlavatá

12. 4. 2017 - v budově 2. stupně jsme uspořádali Barevný den, kdy žáci C tříd měli oblečení v kombinaci šedé a růžové barvy, 5.A měla za úkol přijít v modré barvě, 5.B se oblékla do oranžové s hnědou, 6. třída se oděla do červené a 7. třída do bílé. 8. třída pak přišla v kombinaci barev fialové a vínové, 2 deváťáci   (zbytek bojoval u prijímacích zkoušek) dorazili v zelené. Úkol to nebyl pro některé jednoduchý, přesto ho žáci zvládli poměrně skvěle. Na 1. místě se umístila 5.A s modrou barvou, po nich následovala 5.B s oranžovou a hnědou a 3. místo obsadila 7. třída v bílé. Zvláštní ocenění získali i někteří žáci ostatních tříd, kteří byli oblečeni v největším počtu barevných kusů ve své třídě. V C třídách to byly Květoslava Siváková a Alexandra Rácová, v 6. třídě získala tuto cenu Erika Vytoušová, v 8. třídě tento úkol nejlépe zvládla Sabina Lindová a v 9. třídě Stanislav Kříž. Všem zúčastněným děkujeme za jejich snahu.                                           Mgr. Věra Prokopová

4. 4. 2017 - proběhl zápis dětí do 1. třídy. Malí školáci si popovídali s paními učitelkami a ukázali jim, co všechno už zvládají.

 

Starší příspěvky najdete na stránce Život ve škole ...

 


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipové karty.  Cena čipové karty je 125,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čipová karta bude vydána ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2014:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 25,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 26,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 28,- Kč
kategorie cizí strávníci - 65,- Kč

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2017
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace