Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
24.04.2015
od 13.00 do 16.00 hodin - Den otevřených dveří - 90. výročí české školy v Teplé
25.04.2015
od 9.00 do 12.00 hodin - Den otevřených dveří - 90. výročí české školy v Teplé
Začátek velikonočních prázdnin
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8


Partner školy – SPŠ Ostrov

3. 12. 2012 začala naše škola spolupracovat v rámci projektu TECHNIKA JE ZÁBAVA č. CZ.1.07/1.1.18 se SPŠ Ostrov. Projekt je financován z fondů EU. Žáky 8. a 9. tříd účastnící se tohoto projektu čeká mnoho zajímavých věcí (práce v dílnách a laboratořích, soutěže, exkurze), které mají za cíl přiblížit žákům technické obory, které jsou dnes poměrně opomíjené.

 

Aktuálně ...

26. 2. 2015 - žáci přípravného ročníku společně se žáky 1. B vypravili do místní knihovny, aby se tam seznámili s ilustrátory dětských knih. Po úvodní části, kdy je paní  knihovnice seznámila s našimi nejznámějšími ilustrátory, si žáci mohli prohlížet připravené knihy, poslechli si pohádku a nakonec si za odměnu vybarvili omalovánky, zahráli hru "Kdo najde správnou dvojici". Společně si pak zazpívali všichni písničku Večerníček a rozloučili se.    Mgr. V. Matysová, J. Lukášková

20. 2. 2015 - doplněn jídelní lístek na březen.

17. 2. 2015 - ve škole proběhlo vyhodnocení sběru baterií, který probíhá celé pololetí. Sběračů bylo celkem 19. Na 1. místě se umístila Tina Tesařová ze 3. A s počtem 1346 baterií, na 2. místě se umístil Jiří Lorenc také ze 3. A s počtem 203 baterií a na 3. místě se umístila Petra Bláhová z 2. B s počtem 143 baterií. První tři místa byla odměněna souborem her, ostatní žáci dostali propisku.

13. 2. 2015 - pátek třináctého - nikoliv smolný den, ale naše školní masopustní obchůzka. Již po několikáté žáci prvního stupně a tanečního kroužku se svými učiteli slavili Masopust. Po velké přestávce se všichni sešli před budovou školy, zazpívali si společně několik masopustních písní a pak dlouhý a veselý průvod, v čele s Laufrem a "harmonikářem" zamířil k mateřské škole. Tam se opět tancovalo a zpívalo. Tradiční masopustní setkání bylo ukončeno masopustním rejem. Hana Vithová

9. 2. 2015 - uveřejňujeme seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016.

5. 2. 2015 - proběhl zápis dětí do 1.  tříd. Malí školáci si popovídali s paními učitelkami a ukázali jim, co všechno už zvládají.

2. 2. 2015 - navštívili nás předškoláci z mateřské školy. Účelem návštěvy bylo zmírnění obav z blížícího se zápisu. Prvnáčci dětem předvedli co již umí. Naučili malé návštěvníky básničky, pomohli jim s vyráběním záložky a zahráli si společně několik her.

29. 1. 2015 - dnes jsme si nejen předali pololetní vysvědčení, ale uspořádali jsme jeden ze zvláštní dnů, tentokráte Den společenský. Každý, kdo chtěl, se oblékl do svátečního oblečení, dívky dokonce přidaly i krásnou obuv. Jsme rádi, že se zapojilo opravdu hodně žáků a učitelů z celé školy.

28. 1. 2015 - Kat Vopat navštívil naši školu, aby nám "předvedl" své umění, poodhalil některá středověká tajemství a provedl dějinami středověkého útrpného práva.

15. 1. 2015 - zápis do prvních tříd (pro školní rok 2015/2016) se uskuteční na naší škole ve čtvrtek 5. 2. 2015 od 13:00 do 16:00 hodin v budově 1. stupně. K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 2009 (včetně).
Zákonní zástupci doprovodí budoucího prvňáčka. Vezměte s sebou vyplněný zápisový list, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněný lístek "PŘÁNÍ BUDOUCÍHO PRVŇÁČKA" (pokud vaše dítě nenavštěvuje mateřskou školu, dostanete zápisový list a lístek "PŘÁNÍ BUDOUCÍHO PRVŇÁČKA" před zápisem ve škole).
Informace o zápisu do přípravné třídy získáte také u zápisu. Pokud chcete požádat o odklad školní docházky, potřebné informace najdete zde
Budoucí prvňáčci budou potřebovat tyto pomůcky.
Do týdne od zápisu do první třídy zveřejní škola seznam přijatých žáků. Seznam nebude jmenný, každý žák bude vypsán pod koncovým čtyřčíslím svého rodného čísla (číslo za lomítkem v rodném čísle). Seznam bude vyvěšen na dveřích budovy II. stupně a na webových stránkách školy.

29. 12. 2014 - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) připravilo informace k  přijímacímu řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Tyto dokumenty jsou určeny pro uchazeče, kteří na tyto školy budou podávat přihlášky.

19. 12. 2014 - pro zpříjemnění předvánočního času připravili žáci naší školy tradiční "Zpívání v kapli".

19. 12. 2014 - v poslední školní den před Vánoci si každá třída uspořádala vánoční besídku, většina dětí přinesla cukroví, rozdaly si dárky a povídaly si pod ozdobenými stromečky.

19. 12. 2014 - ve čtvrtek 18. 12. 2014 odpoledne uspořádala paní učitelka Vithová Vánoční pěveckou soutěž. Zúčastnilo se jí 24 zpěváků a zpěvaček z naší školy, dále pak také děti z mateřské školky. Oceněným gratulujeme.

18. 12. 2014 - žáci 4. - 9. ročníku připravili v předvánoční době výstavu svých výtvarných prací, kterou nazvali "Velká výstava malých umělců". Práce byly vystaveny v učebně výtvarné výchovy v budově 2. stupně.

18. 12. 2014 - 3. B si "vyrazila" na zmrzlinový pohár. Tuto akci jsme podnikli, abychom si ještě více užili sváteční předvánoční atmosféru a také, aby si žáci - v rámci výuky - připomněli, osvojili a v praxi vyzkoušeli zásady stolování a chování ve společnosti. Vedení restaurace U NÁDRAŽÍ a ostatním zaměstnancům velmi děkujeme za milé a vstřícné jednání. Ale žáci nemysleli jen na své potěšení a cestou zpět do školy pohostili suchým pečivem tepelské kačenky.                                   Mgr. Hana Vithová.

Poklepem fotografii zvětšíte Poklepem fotografii zvětšíte Poklepem fotografii zvětšíte Poklepem fotografii zvětšíte Poklepem fotografii zvětšíte

17. 12. 2014 - školní družinu navštívil kouzelník, aby ukázal dětem něco ze svého umění.

17. 12. 2014 - v pátek 12. 12. se v družině naší školy konal již 3. vánoční koncert žáků ZUŠ v Teplé.

16. 12. 2014 - žáci naší školy se zúčastnili florbalových turnajů v Toužimi.

11. 12. 2014 - žáci druhých tříd se od 3. 11. 2014 pravidelně jednou měsíčně účastní, pod vedením praporčíka Martina Hemzy, policejního projektu "Ajax". Hodiny jsou vždy pestré a zajímavé, děti se na ně velice těží.

5. 12. 2014 - dnes navštívili naši školu Mikuláš, anděl a čerti. Prošli všechny třídy a domlouvali všem zlobilcům. Mikuláši i své paní učitelce museli hříšníci slíbit, že už budou hodní. A tak jejich jména byla z Luciferovy knihy hříšníků smazána. Nakonec hodní i ti „zlobiví“ dostali sladkou odměnu.

4. 12. 2014 - v rámci blížících se vánočních svátků připravil žáci prvního stupně tradiční Vánoční jarmark.

 


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00 a od 14:00 do 14:10.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipové karty.  Cena čipové karty je 117,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čipová karta bude vydána ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2014:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 25,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 26,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 28,- Kč
kategorie cizí strávníci - 65,- KčStarší příspěvky najdete na stránce Život ve škole.

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2015
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace