Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
Nový školní rok
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

Aktuálně ...

 

 

 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.
Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na matematickou gramotnost a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

 

4. 9. 2019 žáci a učitelé naší školy se dnes sešli k slavnostnímu zahájení školního roku 2019/2020. Prvnáčci začali svou školní docházku před budovou 1. stupně, kde je i jejich rodiče přivítal pan starosta a pan tajemník spolu s panem ředitelem. Ostatní žáci se usadili hned na místa ve svých třídách. 

 

Organizace 1. týdne - 1. stupeň bude celý týden končit v 11.40 h.

                                2. stupeň bude celý týden končit ve 12.35 h.

Budova II. stupně - přízemí - 6. A, 6. B a C třída.

                             1. patro - 5. B, 8. třída

                             2. patro - 7. A, 7. B, 9. třída.

Budova I. stupně - 1. patro  - 3. třída, 4. A a 5. A. 

                            2. patro - 1. třída, 2. třída a 4. B.

2. 9. 2019 - 1. třída - slavnostní zahájení školní docházky v 8. 00 h před budovou I. stupně.

ŠJ - bude vařit pro vaše děti od 3. 9. 2019

2. 9. 2019 první školní den 8.00 - 8. 45 h

1. 9. 2019 začíná nový školní rok 2019/2020 

26. 8. 2019 platbu za ŠD a stravné  je možné platit každý den od 7.30 - 12.30 h

                   

Starší příspěvky najdete zde.

 


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipy.  Cena čipu je 125,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čip bude vydán ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2019:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 25,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 25,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 26,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 27,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 32,- Kč 
kategorie cizí strávníci - 65,- Kč

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2018
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace