Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
Žádné nadcházející události...
Začátek školního roku 2015/2016
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

Aktuálně ...

 

24. 8. 2015 - zahájení školního roku 2015/2016 proběhne 1. září 2015 v 8:00 hodin. Pro žáky přípravné třídy a 1. tříd bude připraveno slavnostní zahájení před budovou 1. stupně, v případě deště pak ve školní jídelně, starší žáci začnou nový školní rok ve svých kmenových třídách. První školní den bude vyučování trvat od 8:00 - 8:45 hodin.

  • 2. 9. 2015 se 1. třídy učí do 9:40 hodin, ve čtvrtek a v pátek do 10:45 hodin, celý další týden, tj. od 7. do 11. září 2015 končí vyučování 11:40 hodin, dále pak dle rozvrhu
  • 2. - 4. 9. 2015 - ostatní třídy 1. stupně končí vyučování v 11:40 hodin, dále pak dle rozvrhu
  • 2. - 4. 9. 2015 - 2. stupeň končí vyučování v 12:35 hodin, dále pak dle rozvrhu
Obědy si můžete přihlašovat od 24. 8. 2015 denně u vedoucí školní jídelny od 7:00 do 15:00 hodin, v pondělí 31. 8. 2015 od 10:00 do 15:00 hodin. Jídelna vaří od 2. 9. 2015.

21. 8. 2015 - doplněn jídelní lístek na září.

24. 6. 2015 - Základní škola v Teplé oznamuje nové složení Školské rady:
            - z řad rodičů: p. Martin Hemza a p. Radek Tóth
            - z řad učitelů: Mgr. Jitka Klsáková, Mgr. Pavla Tesařová
            - za Město Teplá: p. Josef Bílek, Bc. Jana Lorencová

 


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00 a od 14:00 do 14:10.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipové karty.  Cena čipové karty je 117,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čipová karta bude vydána ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2014:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 25,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 26,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 28,- Kč
kategorie cizí strávníci - 65,- Kč

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2015
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace