Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
Podzimní prázdniny
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

Aktuálně ...

 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.
Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na matematickou gramotnost a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

17. 10. 2017 - žáci 1. třídy se vydali na podzimní vycházku do zahradnictví v Klášteře Teplá. Cestou pozorovali přírodu, poznávali stromy a sbírali přírodniny, které pak využijí v hodinách pracovních činností. V zahradnictví si děti prohlédly obrovské skleníky, ve kterých měly možnost vidět, jak se pěstují různé bylinky, okrasné rostliny a keře.  Na rozloučenou pak dostaly malou podzimní dýni. Vycházka se vydařila, nejen díky krásnému počasí, ale i díky dobré náladě, která nás všechny provázela cestou tam i zpět..                           Mgr. Martina Vlčková

13. 10. 2017 - zveřejněn jídelní lístek na listopad.

11. 10. 2017 - v sekci Dokumenty školy byl zvěřejněn Návrh rozpočtu na rok 2018 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu.

11. 10. 2017 - ve druhé třídě se konal „první námořnický den“. Děti si připravily krásné kostýmy a celý den plnily námořnické úkoly. Nejdříve si zopakovaly palubní řád a stvrdily to svým otiskem prstu. Poté musely seřadit podle abecedy spoustu slov, které souvisejí s námořníky. Musely ukázat, že umí počítat. Vytvořily krásné rybí obrázky a naučily se vázat uzel  lodní smyčku. Námořníci a námořnice byli super, a proto si vysloužili svůj první amulet.                                            Kapitánky Vendula Provázková a Marie Kávová

11. 10. 2017 - rámci učebního tématu „Památky Tepelska“ navštívily třídy 3. A a 3. B klášter Teplá. Během cesty si žáci všímali zajímavých staveb, prohlíželi si sochy, ale také pozorovaly barvy a „nálady“ podzimu. V areálu kláštera jsme si vyprávěli pověsti, které se váží k založení kláštera a k jeho zakladateli blahoslavenému Hroznatovi.                                                 Mgr. Stanislava Srpová a Eliška Havlíčková

10. 10. 2017 - zveřejněna Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017.

4. 10. 2017 - se žáky 8. a 9. ročníku jsme navštívili Ekocentrum v Chebu a absolvovali jsme program s názvem Babka kořenářka. Seznámili jsme se s různými bylinkami a jejich účinky na lidské tělo. Poté si žáci připravili a uvařili bylinkový čaj a vyrobili si měsíčkovou mastičku. Nakonec jsme ještě prošli statek a krmili jsme a hladili ovce, kozy, králíky, kočky i prasátka. Ti odvážnější si pohladili i potkana. Na závěr bychom rádi poděkovali Karlovarskému kraji, který nám zajistil dopravu.                           Mgr. Markéta Dornicová

27. 9. 2017 - devatá třída se vydala na prezentační výstavu středních škol Karlovarského kraje, kterou ve středu od 9. 00 do 16. 00 hodin pořádala Integrovaná střední škola Cheb, p. o.. Prezentace se zúčastnilo 16 škol. Bylo to velmi zajímavé, často doplněné ukázkami výrobků či služeb.        Mgr. Vendula Provázková

26. 9. 2017 - ve škole proběhl Den účesů. Účesy, které zvolili žáci v letošním roce, byly velmi rozmanité a některé i velmi náročné. Bylo velmi těžké vybrat ty nejzajímavější a nejlepší. Nakonec bylo rozhodnuto a byly odměněni čtyři "majitelé" těch nejzajímavějších či nejnáročnějších. Pochvalu a sladkou odměnu dostali všichni žáci, kteří svým přístupem obohatili tento den a přišli učesáni trochu jinak, než je běžné.                                                                                                                                       Jana Lukášková

12. 9. 2017 - ředitelka školy vyhlašuje na 29. 9. 2017 ŘEDITELSKÉ VOLNO. V tento den školní jídelna nevaří a v provozu nebude ani školní družina.

10. 9. 2017 - zvěřejněny konzultační hodiny a nabídka zájmových kroužků.

4. 9. 2017 - žáci a učitelé naší školy se dnes sešli k slavnostnímu zahájení školního roku 2017/2018. Prvňáčci začali svou školní docházku před budovou 1. stupně, kde je i jejich rodiče přivítal  pan starosta a pan tajemník spolu s paní ředitelkou. Ostatní žáci se usadili hned na místa ve svých třídách.

 


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipy.  Cena čipu je 125,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čip bude vydán ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2014:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 25,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 26,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 28,- Kč
kategorie cizí strávníci - 65,- Kč

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2017
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace