Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
03.12.2015
Vánoční dílny 15:00 - 17:00
04.12.2015
Vypouštění balonků s vánočním přáním na hřišti
14:45
Začátek vánočních prázdnin
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

Aktuálně ...

 

25. 11. 2015 - žáci celé školy měli možnost zhlédnout představení pana Hraběte o hudebních nástrojích. Hudební nástroje nejen viděli a slyšeli, ale některé si mohli sami vyzkoušet.

15. 11. 2015 - doplněn jídelní lístek na prosinec.

6. 11. 2015 - 38 odvážlivců strávilo „Noc ve škole“. Sešli se v pátek v 17 hodin a hned byli rozděleni do tří skupin. Jejich prvním úkolem bylo vymyslet si název skupiny (Námořníci, Smrtky a Řezníci), vyluštit tajný vzkaz od školního ducha Školouše. Potom  hráli strašidelné pexeso, vyzkoušeli, jak mají ohebné jazýčky a nakonec museli nakrmit Školoušovo kamarády.  Za své výkony dostaly všechny děti sladkou pavoučici Johanu. V 19 hodin následovala večeře. Děti si mohly vybrat  vajíčkovou, rybičkovou a mrkvovou pomazánku nebo chleba s máslem a se sýrem. Pak si vymyslely svůj tanec a zařádily si na diskotéce. Následovala večerní hygiena.  Potom, ale musely splnit poslední úkol – ukázat svou odvahu při noční procházce školou. Všichni to hravě zvládli.
Za svou odvahu byli odměněni medailí. Ráno čekal děti švédský stůl, kde  bylo plno dobrot od ochotných maminek, kterým  moc děkujeme.  Dětem se noc líbila a těší se na další „Spaní ve škole“.                                                Mgr. Petra Bláhová, Mgr. Vendula Provázková, Mgr. Pavla Tesařová

5. 11. 2015 - doplněny výsledky školního kola dějepisné olympiády

5. 11. 2015 - beseda o zdravém životním stylu, aktivním způsobu života a powerliftingu. Besedu pro žáky 8. a 9. třídy vedl mistr světa v powerliftingu pan Zoltán Kanát. Poutavé vyprávění, zajímavé informace ze světa sportu, to vše bylo završenou názornou ukázkou mistra a především také možností vyzkoušet si jednu z disciplín powerliftingu, tzv. mrtvý tah.                                                Eliška Richterová, DiS.

3. 11. 2015 - na budově 1. stupně se sešla spousta strašidel. Oslavila svůj Halloweenský den. Vyučování probíhalo v duchu duchů, dýní, kostlivců a netopýrů. Myslím, že den se vydařil a všichni jsme si to užili.                                                učitelský sbor 1. stupně

2. 11. 2015 - ředitelka školy vyhlašuje na den 16. 11. 2015 ředitelské volno.

2. 11. 2015 - zveřejněny rozvrhy tříd platné od 1. 11. 2015.

27. 10. 2015 - v 18:00 pořádala Základní škola v Teplé, příspěvková organizace, za finanční podpory města Teplá tradiční lampionový průvod. Zúčastnilo se ho cca 190 dětí v doprovodu dospělých. Průvod prošel částí města za doprovodu dechového orchestru Hasičanka a byl zakončen na místním hřišti. Zde děti s lampiony obdržely malou pozornost a měly možnost opéci si vuřt. Poděkování patří všem, kteří se na této akci dobrovolně podíleli.                                                Mgr. Pavla Tesařová

27. 10. 2015 - před podzimními prázdninami jsme připravili projektový den.

Na 1. stupni to byl projekt s názvem Od nás do Evropy. Žáci 1. B, stejně jako 1. A a přípravného ročníku, se seznámili s nejdůležitějšími institucemi a kulturními památkami ve městě. Byli přijati představiteli města na nové radnici, kde se dozvěděli něco z historie Teplé, o původu městského znaku či o práci starosty. Žáci 3. tříd se v rámci projektu seznámili s přírodními a kulturními zajímavostmi u našich sousedů na Slovensku. Pracovali ve skupinách, vyhledávali a třídili potřebné informace. Výsledkem byla společná mapa a informační brožura o Slovensku. Dále na základě poslechu přečteného textu a samostatně vyhledaných slov žáci porovnávali český a slovenský jazyk. Žáci 3. tříd se v rámci projektu seznámili s přírodními a kulturními zajímavostmi u našich sousedů na Slovensku. Pracovali ve skupinách, vyhledávali a třídili potřebné informace. Výsledkem byla společná mapa a informační brožura o Slovensku. Dále na základě poslechu přečteného textu a samostatně vyhledaných slov žáci porovnávali český a slovenský jazyk.
Cílem projektu v C třídách bylo seznámit žáky zábavnou formou se sousedními státy naší republiky. Žáci pracovali ve skupinkách, starší napomáhali těm mladším, vzájemně si radili.Při projektu jsme využili učebny s interaktivní tabulí. V úvodu měli žáci možnost zhlédnout  prezentaci o České republice, připomněli si státní symboly, státy, se kterými Česká republika sousedí a zazpívali naši hymnu. Ze sousedních států si žáci vybrali Německo. Starší z nich se zaměřili na základní geografické údaje, přírodu, kulturu, významné osobnosti.Využili znalosti ze zeměpisu, ale také i z německého jazyka. Mladší vyhledávali na mapě, v encyklopediích a důležité informace se pokusili vyhledat i na inernetu v knihovně, kterou jsme společně navštívili v dopoledních hodinách. Paní knihovnice ukázala žákům zajímavé brožury o Německu, slovníky, a také pohádkové knihy, které jsou typické právě pro tuto zemi. Osvojené poznatky pak žáci využili při luštění křížovek, doplňovaček i rébusů.

Žáci 2. stupně pracovali na projektu Historií po časové ose, kdy se každá třída věnovala vybranému časovému období ve 20. století.

26. 10. 2015 - v rámci projektu VZP Vzpoura úrazům navštívili naši školu handicapovaní pracovníci VZP ČR, kteří se snažili dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum. Právě oni hovořili o svém úrazu  a o životě s následným postižením, ukazovali možnosti handicapovaných  v různých sportech.

12. 10. 2015 - v rámci předmětu "Člověk a svět" jsme se s dětma vydali na podzimní vycházku. Kromě změn podzimní přírody jsme se věnovali sběru kaštanů pro zvěř. Užili jsme si  krásného počasí, radovali z podzimu, zahráli si na vítr...Do školy jsme se tak vraceli s usměvy a s taškami plnými kaštanů.                                                  Mgr. Vlasta Matysová

11. 10. 2015 - Filip Hemza uspěl v krajském kole 17. ročníku soutěže Zlatý oříšek.

9. 10. 2015 do 4. B přiletěla sova Hedvika, která se stala talismanem této třídy. Přiletěla se podívat, jak se děti učí a jestli zvládnou úkoly. V českém jazyce měly vyjmenovaná slova a stavbu slova. V matematice počítaly do 1000. Také měly zjistit, kolik kilometrů uletěla z rodného města Sovov a také pomocí malé násobilky, kdo je její kamarád. Při pracovních činnostech tvořily  její podobiznu z přírodnin a papíru. Za odměnu každému přidala soví mince, které si děti střádají během měsíce a na konci každého měsíce jim paní učitelka dává odměny.                                                Mgr. Petra Bláhová

8. 10. 2015 - exkurze druhých tříd do botanické zahrady. Pro Bečovskou botanickou zahradu jsou děti na prvním místě. Velmi důležitá je pro ně nenásilná ekovýchova a její uplatnění při vzdělávání dětí prostřednictvím zábavných učebních programů. Jeden z těchto programů zlákal k návštěvě i žáky II.A a II.B. Přestože předpověď počasí nezněla zrovna lákavě, vydaly se vlakem směr Bečov nad Teplou, kde byl pro ně již připraven vzdělávací program ,,Koulelo se koulelo.“ Děti se tak dozvěděly mnoho informací o jabloni (její fyziologii, historii a jejím významu pro člověka). Při prohlídce zahrady se seznámily s historií areálu, prohlédly si nejzajímavější exempláře dřevin, plnily úkoly a odpovídaly na zvídavé otázky trpělivého průvodce. Děkujeme všem pracovníkům zahrady i paní průvodčí, která nám zpříjemnila cestu strašidelnými tunely. A počasí...? Ani kapička.                                                  Mgr. Vlasta Matysová

7. 10. 2015 - do školní družiny opět zavítalo karlovarské divadlo se skvělým panem Pohodou a úžasnou slečnou Soničkou. Škola pro ježky rozesmála úplně všechny. Proto spokojenost malých diváků byla obrovská.                                                  Eva Pivoňková

24. 6. 2015 - Základní škola v Teplé oznamuje nové složení Školské rady:
            - z řad rodičů: p. Martin Hemza a p. Radek Tóth
            - z řad učitelů: Mgr. Jitka Klsáková, Mgr. Pavla Tesařová
            - za Město Teplá: p. Josef Bílek, Bc. Jana Lorencová

Starší příspěvky najdete na stránce Život ve škole ...


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00 a od 14:00 do 14:10.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipové karty.  Cena čipové karty je 117,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čipová karta bude vydána ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2014:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 25,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 26,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 28,- Kč
kategorie cizí strávníci - 65,- Kč

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2015
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace