Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
Pololetní vysvědčení
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

Aktuálně ...

 

22. 2. 2017 - uspořádali jsme soutěž v přeskoku přes švihadlo. Zúčastnilo se jí 57 žáků a žákyň 1. stupně. Zúčastnění soutěžili v počtu skoků přes švihadlo po dobu jedné minuty. Výsledky najdete zde.                                          Mgr. Pavla Tesařová

18. 2. 2017 - zveřejněn jídelní lístek na březen.

17. 2. 2017 na 1.stupni prošel základní školy masopustní průvod. Žáci si vyrobili nebo přinesli různé masky a po velké přestávce se sešli před budovou školy. Průvod se za zpěvu vydal navštívit malé kamarády do MŠ. Tam jsme si společně zazpívali, zatancovali a masky dostali malou sladkou odměnu. Akce se povedla a všem dětem se líbila.                                         Mgr. Stanislava Srpová

14. 2. 2017 - 1. i 2. stupeň oslavil Valentýna. Na 2. stupni žáci posílají svým kamarádům, kamarádkám psaníčka, která pak rozdává „pošťák Ondra“. Na 1. stupni letos udělali změnu a své pozdravy napsali žáci na lístek ve tvaru srdce. Každá třída měla svůj namalovaný strom, na který pak kdokoliv mohl nalepit vzkaz pro žáka té třídy. Obě akce se povedly a vykouzlily na tvářích obdarovaných úsměv.                                         Mgr. Veronika Albrechtová a Mgr. Petra Bláhová

2. 2. 2017 -  v 1.A se konal další „POHÁDKOVÝ DEN“. Tentokrát jsme pracovali s pohádkou O Koblížkovi. Celý den děti tvořily své vlastní pohádkové knihy, plnily úkoly – hledaly zvířátka, která byla v pohádce, kobližkové bludiště, zahrály divadélko pro své kamarády. Den jsme zakončili stejně, jako končí pohádka. Snědli jsme koblížky . Děti si odnesly své knihy domů. Moc se nám to líbilo.                                           Mgr. Vendula Provázová

31. 1. 2017 - při příležitosti rozdávání výsledků půlročního úsilí (neúsilí) se žáci naší školy nejen vnitřně připravili, ale také vně upravili. Někdo pojal tento den opravdu společensky, někdo stejně jako učení "sportovně ". Chválíme všechny, kteří svým zevnějškem ukázali, že dnešní den je pro ně významný. Přejeme všem, aby se i při "chlubení" svými známkami cítili stejně dobře jako v hezkém oblečení.                                             za učitele Mgr. Gabriela Považanová

22. 12. 2016 - poslední školní den tohoto roku jsme si připravili Vánoce i u nás, ve škole. Začali jsme zpíváním koled na obou budovách školy, pak žáci pokračovali ve třídách spolu s třídními učitelkami. Přejeme Vám všem bohatého Ježíška, hodně dárků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

21. 12. 2016 - v předvánočním čase navštívili žáci prvního stupně místní knihovnu, kde si připomněli vánoční zvyky a tradice. Děkujeme paní knihovnici Daně Kehrtové.

15. 12. 2016 - v 15:00 se otevřely dveře školy, kde se v tento předvánoční čas konal vánoční jarmark. Rodiče a návštěvníci zde měli možnost zhlédnout výrobky dětí a práce si zakoupit. Za zvuku vánočních koled, byly přeplněné stoly brzy prázdné a všude panovala předvánoční radost, pohoda... Děkujeme všem, kteří přišli podpořit tuto školní akci. Přejeme všem šťastné a pokojné Vánoce.                                             Mgr. Vlasta Matysová

14. 12. 2016  - proběhla Pěvecká soutěž. Soutěžilo se ve dvou kategoriích I. kategorie  1. - 4. ročník, II. kategorie  5. - 9. ročník.
Umístění žáků v kategorii I.:
                    1.místo - Jana Štieflerová
                    2.místo - Anna Kozicová, Klára Bečvářová
                    3.místo - Magdaléna Šindelářová, Eliška Chlupáčová
kategorie II.:
                    1.místo - Karolína Kavková
                    2.místo - Eliška Panešová, Tereza Chlupáčová
                    3.místo - Martin Hrdlička, Michaela Hošková
Všem soutěžícím patří velké poděkování za předvedené výkony.                                          Mgr. Stanislava Srpová, Mgr. Hana Vithová, DiS., Mgr. Martina Vlčková
 

14. 12. 2016 - žáci naší školy nás úspěšně reprezentovali na turnajích v Toužimi.

13. 12. 1016 - v předvánoční době jsme zhlédli koncert žáků Základní umělecké školy Teplá.

12. 12. 2016 - třída 2. A se zúčastnila Vánoční besedy v knihovně. Žáci si při povídání připomněli význam vánočních svátků, povídali si s paní knihovnicí o vánočních zvycích. Na závěr si mohli nakreslit, jak si představují Ježíška nebo vybarvit obrázek s vánoční tematikou.                                          Mgr. Stanislava Srpová

9. 12. 2016 - žáci osmých a devátých tříd si v rámci hodin výtvarné výchovy a pracovních činností měli možnost vyrobit plastové šperky k Vánocům. Vyrobili jsme společně korálky z plastových lahví, s výrobou nám velice pomohla i paní asistentka Mezerová, aby korálků bylo dostatek i pro další třídy. Žáci kombinovali plastové korálky se skleněnými a tvořili krásné šperky (náramky, náušnice). Rychlejší šikulové si zvládli vyrobit i dárkovou krabičku.                                            Mgr. Veronika Albrechtová

5. 12. 2016 - na naší škole proběhl tradiční ČERTOVSKÝ DEN. Ti z žáků, kteří měli masky, se nemuseli bát zkoušení. Přišlo opravdu velké množství čertů a čertic. Žáci 9. ročníku zajistili každoroční obchůzku celé školy, při které postrašili mladší spolužáky. Mikuláš s anděly rozdávali sladkosti a čerti se „postarali“ o zlobivé děti.                                            Mgr. Markéta Dornicová

2.12. 2016 - 34 dětí z 1.A, 1.B, 2.B  se zúčastnilo "ČERTOVSKÉHO SPANÍ VE ŠKOLE". Plnily úkoly, které jim připravil sám Lucifer - vládce pekel.  Nakonec mu musely za jeho snahu poděkovat a při té příležitosti si mohly vzít medaili, jako důkaz odvahy.  Všichni si to moc užili. Děkujeme všem, co připravili úžasné dobrůtky pro děti.                                           Čertice  E. Erlebachová, P. Bláhová, M. Kávová a V. Provázková

 

Starší příspěvky najdete na stránce Život ve škole ...

 


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipové karty.  Cena čipové karty je 125,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čipová karta bude vydána ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2014:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 25,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 26,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 28,- Kč
kategorie cizí strávníci - 65,- Kč

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2017
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace