Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
Podzimní prázdniny
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

Aktuálně ...

 

 27. 9. 2016 - na naší škole se již stalo tradicí, zařazovat do všedních dní ty, které mají nějaké společné téma. Ten dnešní byl ve znamení účesů. Kdo chtěl, mohl se zajímavě učesat a snažit se tak získat možnost reprezentovat svou třídu v rámci budovy II. stupně. Z vybraných žáků pak byli vybráni ti, kteří měli podle poroty (pedagogů) nejzajímavější nebo nejpracnější účes. Tři nejlepší účesy - 1. Tina Tesařová, 2. Jan Koutecki, Adéla Boková, 3. Květa Siváková - byly odměněny čokoládou. Bez odměny nezůstali ani ostatní vybraní žáci, kteří byli za svou snahu odměněni drobnou sladkostí. Kdybychom soutěžili v rámci tříd, jednoznačně by vyhrála třída 5. B. Téměř celá třída byla načesána, včetně chlapců, kterým culíčky moc slušely.                                            Jana Lukášková

27. 9. 2016 - ve dnech 26. 9. a 27. 9. se třídy 3.A a 3.B zúčastnily projektu "Klášterní architektura" v Klášteře Teplá. Hned ráno jsme v 8 hodin vyrazili směrem Klášter. Děti si pod vedením lektora Cyrila prohlédly některé místnosti, chodby a rajský dvůr, který se nachází uvnitř kláštěra. pak se rozdělily so akupin  a vytvořil malbu a kresbu kláštera.                                            Mgr. Jitka Jaloševská a Mgr. Vlasta Matysová

19. 9. 2016 - mezi prvňáčky zavítali policisté M. Hemza, J. Bílek a pan Brož z BESIPu. Povídali si s dětmi o bezpečném pohybu na silnici, o správném přecházení vozovky a jak jsou důležité reflexní prvky. Jako bonus si mohly děti prohlédnout policejní vůz a jeho vybavení. Každý prvňáček dostal malý dáreček. Dětem se akce moc líbila.                                            Mgr. Petra Bláhová a Mgr. Vendula Provázková

14. 9. 2016 - zveřejněn jídelní lístek na říjen.

6. 9. 2016 - nabídka zájmových kroužků. Přihlášky si děti mohou vyzvednou u třídních učitelů a odevzdají je do školní družiny paní Pivoňkové. Kroužky začínají v říjnu.

1. 9. 2016 - žáci a učitelé naší školy se dnes sešli k slavnostnímu zahájení školního roku 2016/2017. Prvňáčci začali svou školní docházku před budovou 1. stupně, kde je i jejich rodiče přivítal  pan starosta a pan tajemník spolu s paní ředitelkou. Ostatní žáci se usadili hned na místa ve svých třídách.

1. 9. 2016 - na stránkách najdete aktuální "Školní vzdělávací plán" a rozvrhy tříd.

 

9. 5. 2016 - OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

  • ODHLÁŠKY NA OBĚDY ve školním roce 2015/2016 budou přijímány do 27. 6. 2016 do 8.00 hod. Jedná se o dny úterý 28. 6. 2016, středa 29. 6. 2016 a čtvrtek 30. 6. 2016.
  • PŘEPLATKY za stravné budou vráceny jen žákům 9. tříd u vedoucí ŠJ dne 29. 6. 2016 od 8.00 hod. do 15.00 hod. Ostatním žákům budou přeplatky převedeny do dalšího školního roku.
  • PŘIHLÁŠKY na stravné na školní rok 2016/2017 mohou rodiče podávat již od 22. 8. 2016 od 8.00 hod. do 15.00 hod. ve školní jídelně. Přihláška ke stravování bude k  vyzvednutí ve školní jídelně během měsíce června nebo od 22. 8. 2016.


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00 a od 14:00 do 14:10.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipové karty.  Cena čipové karty je 125,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čipová karta bude vydána ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2014:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 25,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 26,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 28,- Kč
kategorie cizí strávníci - 65,- Kč

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2016
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace