Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Základní škola v Teplé,p.o.

Všem žákům přejeme úspěšné zahájení nového školního roku 2021/2022.

O nás

Česká škola v Teplé vznikla v červenci roku 1924. První školní rok proběhl ale až v roce 1925, kdy se k zápisu dostavilo 16 dětí. Škola prosperovala až do roku 1937. Tímto rokem zápis ve školní kronice vzhledem k událostem končí.

Po osvobození roku 1945 bylo vyučování zahájeno v budově chudobince v Benešově ulici, neboť budova školy byla po pobytu německých uprchlíků zdevastována. Po opravách se ve škole začalo vyučovat v prosinci téhož roku. Od roku 1946/47 začala škola vzkvétat.

V současné době má škola 4 budovy – budovu I. a II. stupně, školní družinu a dílny. V roce 2019/2020 byl obnoven i školní pozemek, na němž byly postaveny dva velké skleníky.