Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Základní škola v Teplé,p.o.

Od 8. 6. 2021 se mění pravidla pro používání ochranných prostředků dýchacích cest.

Od 17. května 2021 se prezenční výuka týká všech žáků naší školy.

Pro žáky 1. stupně je zajištěn provoz školní družiny.

Školní kuchyně je v provozu pro všechny žáky i pro cizí strávníky.

 

Další informace najdete v sekci AKTUALITY.

O nás

Česká škola v Teplé vznikla v červenci roku 1924. První školní rok proběhl ale až v roce 1925, kdy se k zápisu dostavilo 16 dětí. Škola prosperovala až do roku 1937. Tímto rokem zápis ve školní kronice vzhledem k událostem končí.

Po osvobození roku 1945 bylo vyučování zahájeno v budově chudobince v Benešově ulici, neboť budova školy byla po pobytu německých uprchlíků zdevastována. Po opravách se ve škole začalo vyučovat v prosinci téhož roku. Od roku 1946/47 začala škola vzkvétat.

V současné době má škola 4 budovy – budovu I. a II. stupně, školní družinu a dílny. V roce 2019/2020 byl obnoven i školní pozemek, na němž byly postaveny dva velké skleníky.