Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Základní škola v Teplé,p.o.

Přejeme všem žákům, zaměstnancům a rodičům krásné prožití letních prázdnin a dovolených.

Školní psycholog

ZŠ v Teplé, příspěvková organizace, po dohodě s MěÚ Teplá od listopadu 2011 zřídila školní psychologické pracoviště v podobě externí spolupráce se školním psychologem. V této souvislosti bude jeden den v týdnu v naší škole působit psycholog PaedDr. et Mgr. Milan Pfeifer.

Kromě své dlouholeté psychologické praxe v oblasti školního poradenství (PPP, SVP), praxe v manželském poradenství, v práci se seniory a následně ve vězeňské službě, byl posledních šest let zapojen jako jeden z dvou set školních psychologů v projektech VIP financovaných fondy ESF Evropské unie za finanční spoluúčasti z rozpočtu ČR. Získal tím kvalifikaci školního psychologa akreditovanou Institutem pedagogicko psychologického poradenství ČR.

Úkolem psychologa v podmínkách naší školy bude vedle individuální případové práce s žáky z podnětu školy či rodiny pracovat s žákovskými kolektivy, účastnit se aktivit směřujících k prevenci patolog. projevů chování, sledovat žáky ohrožované výukovým či výchovným selháním. Je k dispozici rodičům žáků v oblasti poradenství či pomoci v překonávání obtíží souvisejících se školní prosperitou dítěte. V těsném kontaktu odborně participuje  s výchovným poradcem školy a metodikem prevence. Je napojen na potřebnou spolupráci s místně příslušným OSPOD, PMS či PČR v případě řešení individuálních problémů žáků. Předpokládá těsnou spolupráci s rodinou v dosahování naplňování ustanovení legislativních norem vymezujících školní docházku žáků, chování ve škole a odpovědnosti rodiny pramenící ze zákona o rodině.

Spolupráce s psychologem PaedDr. et Mgr. Milanem Pfeiferem ve školním roce 2021/2022 je v jednání. O výsledku jednání budeme veřejnost informovat.

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Doučování žáků škol

Poslední přidaná fotografie