Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Základní škola v Teplé,p.o.

Školní psycholog

Základní škola v Teplé, příspěvková organizace aktuálně hledá vhodnou osobu pro obsazení pozice školního psychologa.

Úkolem psychologa v podmínkách školy bude vedle individuální případové práce s žáky z podnětu školy či rodiny také práce s žákovskými kolektivy. Školní psycholog se bude účastnit aktivit směřujících k prevenci patologických projevů chování, sledování žáků ohrožovaných výukovým či výchovným selháním. Bude k dispozici rodičům žáků v oblasti poradenství nebo pomoci v překonávání obtíží souvisejících se školní prosperitou dítěte. Bude spolupracovat s výchovným poradcem školy a metodikem prevence. Ve spolupráci s místně příslušným OSPOD, PMS či PČR bude řešit individuální problémy žáků. Předpokládáme úzkou spolupráci s rodinou v problematice školní docházky žáků, chování ve škole a odpovědnosti rodiny pramenící ze zákona o rodině.

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Doučování žáků škol

Poslední přidaná fotografie