Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Základní škola v Teplé,p.o.

Od 8. 3. do 21. 3. 2021 platí pro všechny žáky školy POVINNÁ DISTANČNÍ VÝUKA.

 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy;
 • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Základní školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání.

 

V období od 8. 3. 2021 do 21. 3. 2021 bude v provozu školní jídelna v souladu s omezeními stanovenými Vládou ČR. 

V jídelně se mohou stravovat jen zaměstnanci, kteří budou na pracovišti, tj. ve škole. 

Žáci, kteří se účastní distanční výuky (od 8. 3. do 21. 3. 2021 všichni žáci školy), a zaměstnanci, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, si mohou odebírat obědy pouze výdejním okénkem (vchod do školní kuchyně).

Zájemci o stravování od 8. 3. 2021 si oběd musí u vedoucí školní jídelny přihlásit v pátek 5. 3. 2021 nejpozději do 14:00 hodin.

Odběr stravy pro cizí strávníky není do odvolání umožněn.

 

Školní družina není v období od 8. 3. do 21. 3. 2021 v provozu.

Náměty na volnočasové aktivity budou žákům posílány prostřednictvím systému Škola OnLine a budou zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Ošetřovné

Informace o ošetřovném jsou uvedeny nalézt pod odkazem: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Zaměstnanci školy

Personální obsazení školy

 • Ředitel školy - Mgr. Jan Soulek
 • Zástupkyně ředitele školy - Mgr. Petra Popovičová
 • Hospodářka školy - Markéta Hlávková
 • Účetní školy - Markéta Hlávková
 • Mzdová účetní - Renata Dudlová
 • Výchovný poradce - Mgr. Martina Vlčková
 • Metodik prevence sociálních patologických jevů - Mgr. Václav Růžek

Třídní učitelé

 • 1. A - Mgr. Martina Vlčková
 • 1. B - Mgr. Jana Soulková
 • 2. - Mgr. Petra Popovičová
 • 3. - Mgr. Pavla Tesařová
 • 4. - Lucie Farrant
 • 5. A - Mgr. Stanislava Srpová
 • 5. B - Mgr. Hana Janischová  
 • 6. A - Mgr. Šárka Gabriková
 • 6. B - Mgr. Iva Soukupová
 • 7. A - Mgr. Jitka Sůvová
 • 7. B - Ing. Jaroslav Kepl
 • 8.  - Mgr. Michaela Neužilová
 • 9.  - Mgr. Jan Flekal
 • 1. C - Mgr. Jitka Rudolfová

Učitelé bez třídnictví

 • Jana Hlavatá - učitelka 1. stupně
 • Ing. Martina Šindelářová - učitelka 1. a 2. stupně
 • Mgr. Václav Růžek - učitel 2. stupně
 • Jana Lukášková - Vv, Tv, Hv
 • Adéla Soulková - Z, Tv, Pč
 • Radek Toth - Tv, Inf, OaZ
 • Nikola Hlávková - M, Př

Asistenti pedagoga

 • Jaroslava Kehrtová - asistentka 1. stupně - 1.A
 • Kateřina Kanalošová - asistentka 1. stupně - 1.B
 • Markéta Adamcová - asistentka 1. stupně - 2. třída
 • Kristýna Štefanská - asistentka 1. stupně - 3. třída
 • Renata Kančevová - asistentka 1. stupně - 4. třída
 • Veronika Chudá - asistentka 1. stupně - 5.A
 • Naděžda Mezerová - asistentka 2. stupně - 7.B
 • Tereza Švedová - asistentka 2. stupně - 9. třída
 • Zuzana Stojkovičová - asistentka C třídy

Provozní zaměstnanci

 • Jaroslav Mikulenka - školník
 • Diana Rychtaříková - uklízečka
 • Věra Kavková - uklízečka  
 • Eva Křížová - uklízečka  

Školní jídelna

 • Simona Štětková - vedoucí školní jídelny
 • Marta Kávová -  vedoucí kuchařka
 • Michaela Černá - pomocná kuchařka

Školní družina

 • Eva Pivoňková - vedoucí vychovatelka
 • Dana Purkytová - vychovatelka
 • Kristýna Štefanská - vychovatelka