Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Základní škola v Teplé,p.o.

Od 8. 6. 2021 se mění pravidla pro používání ochranných prostředků dýchacích cest.

Od 17. května 2021 se prezenční výuka týká všech žáků naší školy.

Pro žáky 1. stupně je zajištěn provoz školní družiny.

Školní kuchyně je v provozu pro všechny žáky i pro cizí strávníky.

 

Další informace najdete v sekci AKTUALITY.

Zaměstnanci školy

Personální obsazení školy

 • Ředitel školy - Mgr. Jan Soulek
 • Zástupkyně ředitele školy - Mgr. Petra Popovičová
 • Hospodářka školy - Markéta Hlávková
 • Účetní školy - Markéta Hlávková
 • Mzdová účetní - Renata Dudlová
 • Výchovný poradce - Mgr. Martina Vlčková
 • Metodik prevence sociálních patologických jevů - Mgr. Václav Růžek

Třídní učitelé

 • 1. A - Mgr. Martina Vlčková
 • 1. B - Mgr. Jana Soulková
 • 2. - Mgr. Petra Popovičová
 • 3. - Mgr. Pavla Tesařová
 • 4. - Lucie Farrant
 • 5. A - Mgr. Stanislava Srpová
 • 5. B - Mgr. Hana Janischová  
 • 6. A - Mgr. Šárka Gabriková
 • 6. B - Mgr. Iva Soukupová
 • 7. A - Mgr. Jitka Sůvová
 • 7. B - Ing. Jaroslav Kepl
 • 8.  - Mgr. Michaela Neužilová
 • 9.  - Mgr. Jan Flekal
 • 1. C - Mgr. Jitka Rudolfová

Učitelé bez třídnictví

 • Jana Hlavatá - učitelka 1. stupně
 • Ing. Martina Šindelářová - učitelka 1. a 2. stupně
 • Mgr. Václav Růžek - učitel 2. stupně
 • Jana Lukášková - Vv, Tv, Hv
 • Adéla Soulková - Z, Tv, Pč
 • Radek Toth - Tv, Inf, OaZ
 • Nikola Hlávková - M, Př

Asistenti pedagoga

 • Jaroslava Kehrtová - asistentka 1. stupně - 1.A
 • Kateřina Kanalošová - asistentka 1. stupně - 1.B
 • Markéta Adamcová - asistentka 1. stupně - 2. třída
 • Kristýna Štefanská - asistentka 1. stupně - 3. třída
 • Renata Kančevová - asistentka 1. stupně - 4. třída
 • Veronika Chudá - asistentka 1. stupně - 5.A
 • Naděžda Mezerová - asistentka 2. stupně - 7.B
 • Tereza Švedová - asistentka 2. stupně - 9. třída
 • Zuzana Stojkovičová - asistentka C třídy

Provozní zaměstnanci

 • Jaroslav Mikulenka - školník
 • Diana Rychtaříková - uklízečka
 • Věra Kavková - uklízečka  
 • Eva Křížová - uklízečka  

Školní jídelna

 • Simona Štětková - vedoucí školní jídelny
 • Marta Kávová -  vedoucí kuchařka
 • Michaela Černá - pomocná kuchařka

Školní družina

 • Eva Pivoňková - vedoucí vychovatelka
 • Dana Purkytová - vychovatelka
 • Kristýna Štefanská - vychovatelka