Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Základní škola v Teplé,p.o.

Od 8. 3. do 21. 3. 2021 platí pro všechny žáky školy POVINNÁ DISTANČNÍ VÝUKA.

 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy;
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Základní školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání.

 

V období od 8. 3. 2021 do 21. 3. 2021 bude v provozu školní jídelna v souladu s omezeními stanovenými Vládou ČR. 

V jídelně se mohou stravovat jen zaměstnanci, kteří budou na pracovišti, tj. ve škole. 

Žáci, kteří se účastní distanční výuky (od 8. 3. do 21. 3. 2021 všichni žáci školy), a zaměstnanci, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, si mohou odebírat obědy pouze výdejním okénkem (vchod do školní kuchyně).

Zájemci o stravování od 8. 3. 2021 si oběd musí u vedoucí školní jídelny přihlásit v pátek 5. 3. 2021 nejpozději do 14:00 hodin.

Odběr stravy pro cizí strávníky není do odvolání umožněn.

 

Školní družina není v období od 8. 3. do 21. 3. 2021 v provozu.

Náměty na volnočasové aktivity budou žákům posílány prostřednictvím systému Škola OnLine a budou zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Ošetřovné

Informace o ošetřovném jsou uvedeny nalézt pod odkazem: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Václav Růžek

Konzultační hodiny 

Pondělí 7:00 - 8:30 hodin

Prosíme rodiče, aby si tuto konzultaci domluvili předem.

Náplň práce školního metodika prevence:

  • tvorba a realizace a vyhodnocení minimálního preventivního programu – monitorování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
  • aktivně spolupracuje s rodinou v případě krizové intervence
  • spolupracuje s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky v oblasti prevence a řešení případných problémů
  • spolupracuje s institucemi a organizacemi zabývajícími se prevencí sociálně patologických jevů a péčí o děti a mládež
  • reaguje na podněty žáků i pedagogů, řeší ve škole projevy rizikového a násilného chování, rasismu a xenofobie, užívání návykových látek, kriminality apod. Tyto jevy vyhodnocuje, informuje vedení školy a přijímá adekvátní opatření.

Důležité kontakty:

Linka bezpečí

Linka ztracené dítě

  • Telefon:116 000

Rodičovská linka

Pravidla bezpečného internetu

Nezapomeň: opatrný internetový surfař je inteligentní surfař!

1. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!
2. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!
3. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!
4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!
5. Nedomlouvej si schůzkou po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.
6. Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť webovou stránku.
7. Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!
8. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy!
9. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!

www.bezpecnyinternet.cz 

www.azrodina.cz